Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрізняють кілька стадій (етапів) виборчого процесу.

Читайте также:
  1. АБСОРБЦІЯ - процес виборчого поглинання парів або газів з газових чи парогазовых сумішей рідкими поглиначами - абсорбентами.
  2. Аналітичний контроль технологічного процесу.
  3. Емпіричні методи дослідження електорального процесу.
  4. За видами керованого процесу.
  5. За призначенням розрізняють носії
  6. Завдання кримінального процесу.
  7. ЗАГАЛЬНА ПРИРОДА ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ.
  8. Залежно від рівня окупності об'єкта лізингу розрізняють опе­ративний та фінансовий лізинг.
  9. ІІІ. Особистісно-діяльнісний підхід до організації навчального процесу.
  10. Існує декілька типів компресорних небулайзерів.

Перша стадія – проголошення або призначення виборів. Новою Конституцією України передбачаються як передумови проведення виборів – проголошення відповідно до календарної дати та призначення виборів залежно від їх виду.

Друга стадія – затвердження або утворення виборчих одиниць. Ними виступають виборчі округи і виборчі дільниці. Виборчі округи бувають територіальними та національно-територіальними.

Виборчі дільниці – це виборчі одиниці, що об’єднують виборців за загальним місцем голосування.

Третя стадія – утворення виборчих органів, на які закон покладає керівництво всім виборчим процесом. Залежно від країни ці органи мають різні назви (комісії, бюро, президії). Серед них розрізняють: 1) територіальні, включаючи Центральні виборчі комісії; 2) окружні – комісії, що діють у виборчих округах; 3) дільничні комісії, що діють у виборчих дільницях.

Четверта стадія виборів – це складання списків виборців.

Встановити до процедури голосування на виборах коло осіб, що мають право голосу.

Однією із найважливіших стадій виборчого процесу є стадія висування і реєстрації кандидатів на виборчі посади. Світова практика висунення кандидатів визначає кілька способів висунення кандидатів:

- самовисунення;

- висування групами виборців;

- висування політичними партіями та іншими громадськими об’єднаннями.

Шоста стадія виборчого процесу передбачає проведення передвиборчої агітації.

Найголовніша, сьома стадія виборчого процесу – стадія голосування, саме з нею пов’язаний кульмінаційний акт волевиявлення.

За Законом голосування провадиться в день виборів або в день повторного голосування на виборах. Законом скасована процедура дострокового голосування на виборах народних депутатів України та на місцевих виборах.

Восьма стадія виборів включає підрахунок голосів і визначення результатів виборів, а також підбивання підсумків виборів. Закон встановлює термін тривалості цієї стадії, порядок підрахунку голосів, перелік виборчої документації з цих питань. Кінцеві загальні результати виборів встановлюються Центральною або територіальними виборчими комісіями і публікуються в офіційній пресі.

6.Поняття і види виборчих систем:

а) мажоритарна виборча система та її види;

б) пропорційна виборча система;

в) змішані виборчі системи.

Виборча система являє собою сукупність встановлених законом правил, принципів і критеріїв, за допомогою яких визначаються результати голосування.

А­)Мажоритарна виборча система – виборча система, завдяки якій перемагає той кандидат (кандидати), який отримав встановлену законом більшість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні. Залежно від того, яким чином встановлюється ця більшість, розрізняють мажоритарні виборчі системи абсолютної та відносної більшості. При застосуванні мажоритарної виборчої системи абсолютної більшості обраним вважається той кандидат, який отримав понад 50% голосів, а відносної – той, хто випередив за кількістю голосів усіх своїх суперників.

Мажоритарна виборча система абсолютної більшості застосовується у Франції, Еквадорі, відносної – у Канаді, Великобританії.

Б)Пропорційна виборча система – виборча система, згідно з якою депутатські мандати розподіляються між списками кандидатів пропорційно до кількості голосів, отриманим кожним із цих списків. На відміну від мажоритарної виборчої системи, виборець голосує не за конкретну особу, а за ту чи іншу партію, яка виставляє свій список кандидатів. Залежно від можливості виборця вплинути на розташування кандидатів у списку, пріоритети в якому визначаються партією, що висунула цей список, розрізняють пропорційні виборчі системи із “жорсткими”, “напівжорсткими”, “м’якими” списками.

У випадку “жорстких” списків (Португалія, Ізраїль) виборець не може втрутитись у розташування кандидатів у списку і голосує за список в цілому. Якщо, наприклад, список отримує 10% голосів, а всього обираються 400 осіб, то перші 40 із списку стають депутатами.

У випадку “м’яких” списків (Фінляндія, Бельгія, Нідерланди) виборець голосує не тільки за список в цілому, а й обов’язково віддає перевагу (преференцію) конкретному кандидату з цього списку. Черговість обрання того чи іншого кандидата із списку залежить від волі виборців, оскільки місце кандидата у списку визначається кількістю преференцій.

У випадку “напівжорстких” списків (Італія, Австрія) виборець може проголосувати як тільки за список в цілому, так і віддати перевагу конкретному кандидатові.

В)Змішана виборча система – виборча система, яка є тією чи іншою комбінацією мажоритарної і пропорційної виборчих систем (ФРН – 50% депутатів Бундестагу обираються за земельними партійними списками на основі пропорційної системи, а ін. 50% - на основі мажоритарної системи відносної більшості; Росія, Болгарія, Литва, Румунія).

7. Інші інститути безпосередньої демократії в зарубіжних країнах:

- референдуми;


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав