Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Види податково-процесуальних правовідносин

Читайте также:
  1. Елементи правовідносин у сфері соціального захисту
  2. ЕЛЕМЕНТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
  3. Зміст, структура та особливості податково-процесуальних правових норм
  4. Інноваційні правовідносини: поняття, суб’єкти та їх види, об’єкти, права та обов’язки учасників, державне регулювання зазначених відносин
  5. Класифікації правовідносин у сфері соціального захисту
  6. Кримінальне право Украіни,його предмет,джерела.Особливості правових правовідносин.
  7. Матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких виникають цивільні правовідносини
  8. Об’єкти господарських правовідносин
  9. ПІДСТАВИ ТА ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

До основних видів податково-процесуальних правових відносин належать:

а) майнові і немайнові; Об’єктом майнових фінансових правовідносин є грошова субстанція. Об’єктом немайнових фінансових правовідносин вона не є.

б) основні, додаткові та факультативні; Основні фінансові правовідносини створюють конструкцію, на якій базуються всі інші, похідні фінансові правовідносини

в) короткострокові, середньострокові та довгострокові;

г) періодичні та одномоментні;

д) загальні, прискорені та ускладнені;

е) правовідносини за видами суб’єктів;

є) двосуб’єктні та багатосуб’єктні;

ж) двосторонні та багатосторонні;

з) активні та пасивні; За характером обов’язків виділяють такі правовідносини: активного типу – передбачається обов’язок зро-бити певні дії на користь іншої сторони; пасивного типу – обов’язок утриматися від небажаних для іншої сторони дій

и) регулятивні та охоронні; . Регулятивні – в яких поведінка суб’єкта повністю відповідає приписам норм права Охоронні – це такі правовідносини, основним змістом яких є правові заборони, правові обмеження або активні обов’язки відповідних посадовців, передбачені з метою забезпечення охорони регулятивних правовідносин

і) абсолютні та відносні; Відносні – правовідносини, в яких перераховані усі суб’єкти, як правонаділені, так й зобов’язані.. Абсолютні – правовідносини, в яких визначена тільки правонаділена сторона, усі інші суб’єкти є зобов’язаною стороною

ї) загальні та конкретні; Загальні правовідносини виникають на основі конституційних норм, що визначають права, свободи й обов’язки особи, кримінально-правових і адміністративно-правових заборон.

й) управлінські та договірні.

 

 


ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З КУРСУ «ПОДАТКОВЕ ПРАВО»

 

1. Поняття податку та його особливості. Співвідношення податку, збору, мита.

2. Функції податків. Види податків. Принципи оподаткування.

3. Суб’єкти оподаткування, їх види.

4. Предмет та об’єкт оподаткування.

5. Ставки податку та методи оподаткування.

6. Податкові пільги та їх види.

7. Порядок та способи обчислення і сплати податку.

8. Податкові періоди та строки сплати податку.

9. Податкова звітність та податкова декларація.

10. Поняття податкового права. Предмет та метод правового регулювання.

11. Співвідношення податкового права з іншими галузями права.

12. Принципи та джерела податкового права і їх види.

13. Основи міжнародного податкового права. Поняття та види податкових міжнародних договорів.

14. Поняття, види та методи усунення подвійного оподаткування.

15. Застосування міжнародних договорів та погашення податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав.

16. Поняття та особливості податкових правовідносин.

17. Види податкових правовідносин.

18. Об’єкти та суб’єкти податкових правовідносин.

19. Податково-правові норми, їх структура та види.

20. Поняття, особливості та види податкових правовідносин. Їх об’єкти та суб’єкти.

21. Податково-правові норми, їх структура та види.

22. Порядок встановлення, введення та скасування податків в Україні.

23. Загальна характеристика та структура податкової системи України.

24. Зміст та принципи побудови податкової системи України.

25. Поняття, завдання та принципи податкової політики.

26. Поняття та правове регулювання офшорних механізмів в Україні.

27. Система податкових органів України та місце в ній органів ДПС.

28. Поняття, види, способи здійснення податкового контролю.

29. Податкові перевірки: види, порядок проведення та оформлення результатів.

30. Способи та порядок оскарження платниками результатів податкових перевірок, а також незаконних дій та рішень посадових осіб органів ДПС.

31. Характеристика обліку платників податків відповідно до Податкового кодексу України.

32. Порядок вилучення органами ДПС документів, що свідчать про приховування чи заниження об’єктів оподаткування.

33. Поняття, сутність та види відповідальності за порушення податкового законодавства. Специфічні ознаки податкової відповідальності.

34. Види податкових правопорушень та класифікація податкових правопорушень за різними критеріями.

35. Поняття фінансової відповідальність, її види та порядок застосування.

36. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.

37. Кримінальна відповідальність у сфері оподаткування.

38. Податковий процес як вид юридичного процесу

39. Поняття та сутність податкового процесу

40. Податково-процесуальне право: наука та навчальна дисципліна

41. Податково-процесуальна відповідальність

42. Компоненти податкового процесу

43. Поняття податково-процесуального провадження

44. Стадії податкового процесу

45. Податково-процесуальні режими

46. Характеристика видів податково-процесуальних проваджень

47. Природа, визначення та ознаки податково-процесуальної правової норми

48. Зміст, структура та особливості податково-процесуальних правових норм

49. Співвідношення матеріальних та процесуальних норм податкового права

50. Класифікація податково-процесуальних правових норм

51. Загальна характеристика підходів до класифікації процесуальних норм у податковому праві

52. Види податково-процесуальних правових норм

53. Місце податково-процесуальних норм у системі фінансового права

54. Місце податково-процесуальних правовідносин у системі правового регулювання

55. Поняття, побудова та особливості податково-процесуальних правовідносин

56. Суб’єкт та об’єкт податково-процесуальних правовідносин

57. Зміст податково-процесуальних правовідносин

58. Класифікація податково-процесуальних правовідносин

59. Види податково-процесуальних правовідносин

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.028 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав