Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. Необхідність вивчення навчальної дисципліни викликана тим, що саме зараз Україна проводить активну роботу

Читайте также:
  1. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  2. I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  3. I. Пояснительная записка
  4. I. Пояснительная записка
  5. I. Пояснительная записка
  6. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
  7. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
  8. Аналитическая записка.
  9. Обществознание Пояснительная записка
  10. Объяснительная записка

 

Необхідність вивчення навчальної дисципліни викликана тим, що саме зараз Україна проводить активну роботу, спрямовану на вхід нашої держави до Європейського Союзу. У зв’язку з цим, актуальною стає потреба адаптації норм національного законодавства до Європейських стандартів. Провадження нових реформ в економіці, правознавстві, та становлення нових інститутів права. Саме такою “новою” галуззю та дисципліною права є господарське право.

Загальні принципи цієї дисципліни базуються на нормах, закріплених Конституцією України.

Плани проведення семінарських занять з господарського права розроблені у відповідності до навчального плану підготовки юристів в Одеському державному університету внутрішніх справ.

Вони охоплюють основні питання стосовно відносин у сфері господарської діяльності. А саме такі як, державне регулювання господарської діяльності, особливості утворення та функціонування суб’єктів господарювання. Проводиться аналіз діючого законодавства у сфері господарювання.

У зв’язку з тим, що господарське право пов’язано з нормами також інших галузей, наприклад - цивільного права, в програмі звертається увага на особливості регулювання відносин суб’єктів господарської діяльності за участю цих норм права. Вивчення тем будується на всебічному розгляді документів, які стосуються господарської діяльності.

Метою та задачами вивчення навчальної дисципліни являються:

ü викладання принципів господарської діяльності;

ü основних напрямків та можливостей господарської діяльності;

ü особливостей статусу суб’єктів цієї діяльності;

ü порядок створення та функціонування господарських товариств та господарських об’єднань;

ü знайомство з законодавством, регулюючим конкурентні відносини в сфері господарювання;

ü з’ясування основних напрямків подальшого розвитку малого підприємництва в Україні.

Курсант повинен знати:

ü методи та основні заходи щодо розвитку підприємництва;

ü порядок реєстрації та функціонування суб’єктів господарської діяльності;

ü умови отримання ліцензій та патентів на здійснення визначеного виду господарської діяльності;

ü порядок створення підприємств, різних форм власності;

ü основні види злочинів та судову практику в сфері господарювання;

ü порядок визначення суб’єктів господарювання банкрутом;

ü слід приділити увагу установчим документам суб’єктів господарської діяльності.

Курсант повинен вміти:

ü керуватися нормативно-правовими актами у сфері господарювання;

ü надати характеристику суб’єктам господарської діяльності;

ü підготувати пакет документів для реєстрації суб’єктів господарювання;

ü складати договори у сфері господарювання;

Обов’язковою умовою підготовки до семінарського заняття з дисципліни “Господарське право” є вивчення додаткового матеріалу. Закони та підзаконні акти безумовно складають основні джерела інформації, але теоретичний матеріал, який викладено у навчальних посібниках, підручниках та монографіях, потрібен для більш повного інформування стосовно основних питань.

Підготовка до семінарського заняття розпочинається з:

ü ознайомлення зі змістом відповідної теми в анотації навчальної дисципліни;

ü ознайомлення з питаннями, які заплановано розглянути на даному занятті;

ü звертання до конспекту лекції;

ü звертання до методичних вказівок лектора щодо особливостей вивчення даної теми;

ü опрацювати рекомендовану для вивчення тем літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми;

ü використовуючи підручники, необхідно добре засвоїти поняття, які є визначними /опорними/ для цієї теми і виділені в плані семінару;

ü зробити в зошиті конспект основних положень теми, яка виноситься на семінар;

ü продумати на кожне питання, що виноситься на обговорення, план відповіді - це допоможе зробити свою відповідь чіткою, логічною та послідовною.

ü повторити основні положення та визначення з попередніх тем;

ü ознайомитися з переліком запропонованих тем рефератів.

Методика семінарських занять передбачає дискусійне обговорення попередньо визначених питань, що потребує вивчення курсантами рекомендованих монографічних робіт, наукових статей.

Відповіді на теоретичні питання повинні бути докладними та обґрунтованими, містити посилання на нормативні акти. Вирішення практичних завдань здійснюються в письмовій формі. Усі складені документи зачитуються та обговорюються під час проведення занять.

Крім загальних питань деякі виносяться на самостійну роботу. Курсанти повинні самостійно, за допомогою літератури, підручників та нормативної бази опрацювати питання, що виносяться на самостійну роботу, яка складається в більш глибокому вивченні лекційних питань в бібліотеці університету або в інших наукових бібліотеках..

Написання реферату - є важливою формою більш глибокого вивчення теми. Ця форма дає можливість курсантам та студентам детально розбирати питання теми з використанням додаткових джерел. Після заслуховування реферату на семінарі, він повинен бути переданий викладачу.

Результати участі курсантів та студентів на заняттях, самостійній роботі та засвоєння теми - оцінюється викладачем.

Формами викладання є лекції та семінарські заняття. Поточний контроль - опитування та контрольні роботи. Підсумковий контроль - залік.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав