Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Коваленко В.А. Корпоративна соціальна відповідальність в аспекті реалізації стратегії сталого розвитку. – Рукопис.

Читайте также:
  1. B. у умственно отсталого дошкольника
  2. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  3. II. Види законів про кримінальну відповідальність, мають зворотну дію в часі.
  4. III. Закони про кримінальну відповідальність, не мають зворотну дію в часі.
  5. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.
  6. Адміністративна відповідальність та адміністративні стягнення
  7. Адміністративна й кримінальна відповідальність за недобросовісну конкуренцію
  8. Бюджет реалізації продукції
  9. Вибір стратегії ціноутворення.
  10. Виникнення українського козацтва,причини, етапи розвитку.

Магістерська дисертація зі спец. 8.18010018 «Адміністративний менеджмент». – НТУУ «КПІ», кафедра теорії та практики управління. – Київ, 2014. – 148 с., 7 іл., 4 табл., список джерел з 120 найменувань, 2 додатка.

Магістерська дисертація присвячена системному дослідженню корпоративної соціальної відповідальності на засадах сталого розвитку. Досліджено передумови виникнення і теоретико-методологічні аспекти концепції сталого розвитку, вивчено її принципи, цілі та стратегічні завдання, виявлено основоположні причини нестійкого розвитку соціально-економічних систем.

Проаналізовано структуру корпоративної соціальної відповідальності, розглянуті основні підходи до формування концепцій КСВ, їх особливості, переваги та недоліки; розкрито інституційні основи КСВ як інструменту реалізації концепції сталого розвитку. Обґрунтована необхідність застосування нової системи показників сталого розвитку соціально-економічних систем, що базується на використанні фізично вимірюваної величини – корисної потужності соціально-економічної системи. Удосконалено методичний підхід до оцінювання стану КСВ, продемонстровано, що нефінансові звіти з КСВ є ефективним інструментом формування позитивного іміджу організації та реалізації стратегії сталого розвитку. Запропоновано механізм розробки стратегії КСВ та підготовки нефінансового звіту для підприємств енергетичної галузі.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, сталий розвиток, звітність з КСВ, стратегія розвитку КСВ, нефінансові звіти, підприємства енергетичної галузі.

ABSTRACT

Kovalenko V.A. Corporate social responsibility in the aspect of implementing sustainable development strategies. – Manuscript.

Master's thesis on specialty 8.18010018 «Administrative management». –NTUU «KPI», Department of management theory and practice. – Kyiv, 2014. – 148 p., 7 fig., 4 tabl., 120 sources, 2 appendix.

Master's thesis is devoted to… *

Keywords: …

 

Примітка. Текст анотації англійською мовою повністю відповідає тексту анотації українською.

 

Додаток Д

Оформлення змісту магістерської дисертації

ЗМІСТ

 

ВСТУП...................................................................................................... 4

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ (якщо є).......................................................... 9

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТУРИЗМУ ЯК ГАЛУЗІ

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ.................................................. 10

1.1. Туризм як галузь соціально-культурної сфери: передумови

виникнення та сутність............................................................................... 10

1.2. Туризм як фактор соціально-культурної стабільності суспільства.. 18

1.3. Державна політика у галузі туризму в Україні................................. 24

Висновки до Розділу 1............................................................................... 32
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 15 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав