Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

На магістерську дисертацію

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

 

виконану на тему: ____________________________________________

___________________________________________________________

(повна назва теми МД)

студентом (-кою)_____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Текст рецензії.

[Рецензія може закінчуватися так:]

 

В цілому робота виконана в достатньому обсязі, цілком відповідає встановленим вимогам до магістерських дисертацій і заслуговує оцінки «____________», а її автору, __________П.І.Б. повністю_________, може бути присвоєна кваліфікація менеджера з адміністративної діяльності ОКР «магістр» за спеціальністю 8.18010018 «Адміністративний менеджмент».

 

 

Рецензент

_______________________ ___________ ____________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання) (підпис) (ініціали, прізвище)

 

Печатка установи, організації рецензента (тільки для зовнішнього рецензента)

Додаток К.2

Пам’ятка рецензенту МД

 

Рецензія складається у довільній формі (використання бланків-шаблонів неприпустимо) із зазначенням:

1) відповідності магістерської дисертації затвердженій темі та завданню;

2) актуальності теми;

3) реальності роботи (виконання на замовлення підприємств, організацій, за науковою тематикою кафедри, НДІ тощо);

4) загального огляду змісту роботи, при цьому рецензент оцінює кожний розділ роботи, глибину техніко-економічного обґрунтування прийняття рішень (для проекту);

5) ступеня використання сучасних досягнень науки, техніки, виробництва, інформаційних технологій;

6) обґрунтованості та оригінальності прийнятих рішень та отриманих результатів;

7) правильності проведених розрахунків;

8) наявності і повноти експериментального (математичного) підтвердження прийнятих рішень;

9) якості та відповідності вимогам до МД;

10) можливості впровадження результатів;

11) недоліків роботи;

12) загальної оцінки («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), якої, на думку рецензента, заслуговує робота та можливості присвоєння студенту-випускнику відповідної кваліфікації (формулювання згідно з ОКХ та навчальним планом).

Рецензія не повинна дублювати відгук керівника, тому що відгук керівника – це в основному характеристика професійних та особистих якостей студента та його роботи в процесі виконання атестаційної роботи (навчання в магістратурі), а рецензія – це характеристика якості безпосередньо атестаційної роботи.

Якщо рецензент є співробітником зовнішньої організації (іншого університету, НДІ, підприємства, установи тощо), то на бланку рецензії ставиться печатка цієї організації, яка засвідчує його підпис.

Додаток Л

Зразки оформлення бібліографічних посилань

 

Додаток М

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав