Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Автоматизація внутрішньо банківських розрахункових, кредитних і депозитних операцій.

Читайте также:
 1. Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України
 2. Аналіз внутрішнього середовища
 3. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ НАДАННЯ КРЕДИТНИХ ПОСЛУГ БАНКОМ
 4. Аналіз ефективності надання ПАТ КБ «Приватбанк» кредитних послуг
 5. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
 6. Аналіз факторів внутрішнього середовища
 7. Валютна політика України. Основні напрями лібералізації валютного ринку та посилення внутрішньої стабільності гривні
 8. Видача банківських гарантій
 9. Визначення та характеристика надання кредитних послуг

Словниковий склад української мови сформувався протягом довготривалого її історичного розвитку. З погляду походження вживану в українській мові лексику поділяють на 2 великі групи:

І. Питома (успадкована, корінна) лексика становить 90% усього словникового складу української мови і включає слова, успадковані з періодів індоєвропейського (с пільна для багатьох індоєвропейських мов – санскриту, грецької, латинської, германської, слов’янської), спільнослов’янського (лексика, успадкована усіма чи більшістю слов'янських мов), спільносхіднослов᾿янського (спільна для укр., рос. та білор. мов) та періоду формування мови української народності та української нації.

індоєвропейська спільнослов'янська, спільносхіднослов'янська - назви родинних стосунків (брат, сестра); - назви частин тіла й органів людини (зуб, язик); - назви рослин, птахів, дерев, тварин (дуб, курка, гуска, явір); - побутові найменування (цукор, дріжджі, двері); - назви дій, процесів, станів (йти, їхати, молодіти); - назви якостей, ознак (червоний, сивий).
Власне українська Мама, батько, білий, бог (пан), боятися, брат,вересень, весілля, вівторок, відьма, вісім, внук, вогонь, вода, володіти, вулиця, два, двері, двір, день, десять, джерело, дзеркало, дивитися, дід, дім, добрий, дочка, друг, дух, душа, жало, жаль, жати, жити, жито, жувати, завтра, заєць, заздрити, закон, залізо, залоза, заповідати, звір, звук, зелений, земля, зерно, зима, злий, злодій, злочин, знак, знати, золото, зріти, зуб, зять, ім’я, іти, їзда, їсти, їхати, квітень, кров, лазити, липень, листопад, лице, лівий, лід, любити, лютий, мати (дієслово), мати (мама), місяць, молодий, море, мудрий, м’ясо, нагорода, надія, намагатися, наука, небо, неділя, ненавидіти, нести, нива, ніж, ніс, ніч, нога

Власне українська лексика – це слова, які виникли в українській мові надзвичайно давно, з появою тих понять, які вони позначають, кількісно найбільша і найрізноманітніша група питомої лексики, творення якої відбувається постійно. Ці слова легко розпізнати, бо саме ними наша мова відрізняється від інших. До споконвічної лексики належать слова, що позначають лічбу, назви місяців, дії, частини тіла, спорідненість, членів сім’ї, психічні стани, якості людини, предмети, продукти, тварин тощо. Такі слова складають основу української лексики і формують національні ознаки нашої мови.

ІІ. Лексичні запозичення. Значна частина словникового складу сучасної української мови є запозиченою з інших мов. Запозичення стали можливими внаслідок контактів з іншими народами у різних сферах (політичній, економічній, культурній, військовій тощо). При чому час, шляхи запозичення, асиміляція такої лексики є дуже різними. Лексика, запозичена з інших мов, за давністю запозичення і ступенем засвоєння поділяється на: 1) запозичені слова загалом (ті, що фонетично і граматично пристосувалися до української мови типу базар, бандура, козак, лінія, торба, троянда, ярмарок, імена людей). Деякі із запозичених слів уже настільки зріднилися з українською мовою, що повністю підкорюються її правилам, інші залишилися незмінними, хоч прийшли дуже давно. Точно власне українським чи запозиченим є слово вам зможе сказати лише академічний етимологічний словник, адже інколи таке знайоме слово як картопля чи пальто, насправді виявляється іншомовним. Цікаві випадки запозичення слів, коли імена людей (вигаданих чи реальних) стали загальними назвами. Так нікого не здивуєш словом «казанова» чи «донжуан». Багато хто знає, що Джакомо Казанова був реальною особою, а дон Жуан (Хуан, Гуан) – герой кількох творів світової літератури. А от знайоме нам «хуліган», виявляється є ім’ям ірландської родини Хуліханів, яка полишила після себе таку славу, що їх іменем тепер називають бешкетників у всьому світі. 2) іншомовні слова (ті, що зберігають ознаки свого походження у формі, значенні, а значить усвідомлюються мовцями як чужорідні аудиторія, ательє, інфраструктура, консьєрж тощо). Запозичення в українську мову відбувалося у загальному масиві із таких мов:

Запозичена (10% української лексики) з грецької:(слова, пов'язані з граматикою, логікою, математикою, літературою, драмою, філософією, філологією, природою) горизонт, діалект, бібліотека, гармонія з латини:(слова, що пов'язані з навчанням, медициною, матерією, назви рослин, тварин, мінералів) клас, студент, сентенція, культура з тюркських мов: (слова з початковими а, я, складами ба, са, ха, ка, га, жа) абрикос, аркан, адмірал, кавун, вежа з німецької:(слова, що пов'язані з будівництвом, виробництвом, буквосполучення -рст-, -рбр-, -сшт-, -ндш-, -штр-) цегла, крейда, бутерброд, фарба з французької: (слова з ю, же, жи, жу, аж, яж, деякі страви, модні аксесуари, одяг) гараж, пляж, майонез, журі, сюжет з англійської: (торгово-економічні поняття, спортивні терміни, сполучення -дж-, -оу-, -айн-) джентльмен, джем, футбол, аут, спонсор, менеджер з голландської:(слова, пов'язані з морем) гавань, крейсер, яхта, краб, люк з італійської:(слова, пов'язані з музикою, мореплавством) галера, кортик, дует, піаніно з польської: скарга, дзиґарик, ґудзик, келих, герб

Запозичення є у різних мовах. Слова, поширені в усіх чи багатьох мовах з однаковим чи близьким значенням і звуковим складом, називаються інтернаціоналізмами. З а значенням вони досить різні – явища суспільно-політичного життя (революція, мітинг, дискусія), наукові терміни (аналіз, семантика), поняття, пов’язані з технікою (мікроскоп, трамвай), поняття зі сфери культури, освіти, спорту (аудиторія, лекція, бокс), військова сфера (армія) тощо.

Серед іншомовної лексики виділяють:

- екзотизми – неперекладні слова з різних мов для позначення своєрідних реалій життя інших народів чи країн (кімоно, тореадор, сарі, мечеть);

- варваризми – слова (звороти), що не стали загальновживаними, повністю не освоїлися і вживаються для відтворення місцевого колориту (от кутюр, тет-а-тет).

 

Загальновживані слова – це слова, які знає кожен носій мови. Ледве не щодня виникають і зникають у мові нові поняття, які слід якось називати. Певні слова несуть якусь експресивну оцінку або мають вузьку сферу вживання, але більшість лексики є нейтральною і тому міжстильовою. Саме остання категорія слів є найбільшою. До загальновживаних належать:

 1. Назви усіх родинних зв’язків: батько, мати, син, дочка, брат, сестра, дід, баба, тітка, дядько, зять, невістка і т.д.
 2. Назви людських органів і частин тіла: серце, нирки, легені, шкіра, очі, вуха, рот, ніс, рука.
 3. Назви природних явищ: дощ, вітер, сльота, мороз.
 4. Назви оточуючих предметів природи: небо, річка, хмари, земля, ліс.
 5. Назви рослин і тварин: пагін, корінь, дерево, трава, кінь, кіт, собака, горобець, півень, курча, пшениця, жито, гречка.
 6. Назви побутових речей, приміщень: будинок, кімната, двері, вікно, лава, диван, шафа.
 7. Назви їжі і питва: вода, молоко, вино, хліб, борщ.
 8. Назви ознак предметів (колір, вага і т.д.): білий, чорний, зелений, жовтий, легкий, сильний.
 9. Назви психічних станів, почуттів: доброта, кохання, стурбованість, злість, веселощі.
 10. Назви дій та станів: спати, їсти, ходити, бігти, міркувати, висловлюватись, читати.
 11. Назви чисел: два, п’ять, сорок, сто.
 12. Назви способів дії: добре, повільно, весело, по-моєму, сильно, легко, важко.

Професійна лексика – це слова, що вживаються переважно лише в колі фахівців з тих чи інших спеціальностей для позначення знарядь праці, процесів, інструментів, матеріалів, дій і так далі. Це досить велика кількість слів, однак вони мають обмежене коло вживання і часто зрозумілі лише спеціалістам. Знання професійної лексики допомагає як у створенні образів у художній літературі та засобах масової інформації, так і в опануванні професії. Наведемо деякі приклади професійної лексики:

- вчителі: класний журнал, педрада, семестр, дошка;

- юристи: позов, судове засідання, апеляція;

- металурги: мартен, домна, вагранка;

- журналісти: шпальта, шапка, інтерв’ю, гранки, монтаж;

- моряки: кок, ют, палуба, щогла, вітрило, якір;

- військові: марш-кидок, атака, дислокація, траншея.

Крім професійних слів, що є частиною літературної мови існує й професійний сленг, відомий в межах галузі або, навіть, одного лише підприємства, заводу чи організації. Для вивчення професійної лексики можна використовувати спеціальні галузеві словники або живе спілкування із фахівцями.

Діалектна лексика – це слова, що вживаються в певних місцевостях і мають відповідники у літературній мові. Відповідно до територій поширення вчені виділяють західні говірки, північні, а також південно-східні. Найпоширенішими і найбільш вивченими є діалектизми Західної України. Далі – поліські говори. А от південні і східні майже не вивчені, адже довгий час дослідники вважали, що як такого південно-східного діалекту не існує. Однак вже з’явились поодинокі праці, які заперечили цю думку. Для вивчення діалектизмів використовують спеціальні діалектні словники, які укладаються вченими, що мешкають у тих місцевостях.

Західні говірки: вуйко (дядько), ґазда (господар), ватра (вогонь), файний (гарний), леґінь (юнак), ногавиці (штани), біти (чоботи).

Північні говірки: випуст (вигон), лісавиця (драбина), ореля (гойдалка), сохар (дерев’яні вила), веселики (журавлі), ясниця (райдуга).

Південно-східні говірки: банити (мити), пакіл (кілок), квасець (щавель), вагани (ночви), пшінка (кукурудза).

В основу української літературної мови ліг полтавський діалект, завдяки творчості Івана Котляревського, саме тому більшість його слів стали літературними.

Діалектна лексика буває дуже важкою для розуміння, особливо діалектизми з географічно віддалених регіонів

Розмовна лексика, яку ще називають просторічною, використовується в побуті при невимушеному, неофіційному спілкуванні. Цей різновид лексики об’єднує дві групи слів. До першої групи слів належать не літературні слова, тобто слова, що вживаються з порушенням вимови, правил, роду, відмінювання і так далі. Наприклад, часто можна почути «тудою» замість «туди», або «тута» замість «тут». Часто в мовленні ми скорочуємо склади і слова. Наприклад, «хо» замість «хочу», це не ускладнює розуміння сказаного, однак не відповідає літературним нормам мови. Друга група слів – це слова, що мають ознаки згрубілості, зниженості, фамільярності. Наприклад, училка (вчителька), братан (товариш), фізра (фізична культура), моцик (мотоцикл, мопед), припертися (прийти), втюритися (закохатися), жерти (їсти).

Терміни – це слова, що називають поняття в різних галузях: науці, техніці, мистецтві тощо. Головною ознакою термінів є їх однозначність, адже від чіткого і однакового розуміння терміна вченими залежить розвиток наукової думки. Хоча інколи одне й те саме термінологічне слово має різні значення в різних галузях знань. Наприклад, термін «операція» має значення «хірургічне втручання» в медицині, «проведення спланованих бойових дій» для військових і «переведення коштів з рахунка на рахунок» у банківській справі. Хоча в більшості випадків терміни мають лише одне значення і значна їх частина є вузькоспеціалізованими, тобто такими, що не вживаються поза межами певної галузі. Лише деякі з них стають загальновживаними словами (наприклад, слово «термометр» або «артеріальний тиск») або є спільними для будь-якої сфери наукової діяльності (наприклад, аргумент, синтез, аналіз, класифікація тощо).

АКТИВНА І ПАСИВНА ЛЕКСИКА
Активна (постійно використовується всіма носіями мови) мова, словник, підручник
Пасивна 1) застарілі слова: а) історизми (слова, що позначають предмети, явища, поняття, які вийшли з ужитку) смерд, чернь, князь, лихвар; б) - архаїзми (назви предметів, явищ, витіснені іншими, сучасними словами, які існують і нині) град (місто), вої (воїни), страж (сторож) 2) неологізми (слова на позначення нових реалій, що виникають у процесі розвитку суспільства) флешка, декодер, айфон

 

Лекція

Автоматизація внутрішньо банківських розрахункових, кредитних і депозитних операцій.

1. Концептуальні засади побудови САБО.

2. Автоматизоване оброблення банківської інформації

1. Концептуальні засади побудови САБО.

Сучасні системи автоматизації банківських операцій (САБО) розробляють за модульним принципом. Основою комплексу є ядро системи, що доповнюється функціональними модулями (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Принцип побудови автоматизованої банківської системи

До складу ядра САБО входять: набір таблиць бази даних (інформація про параметри банку, довідники системи, перелік користувачів, процентні ставки, курси валют, клієнти банку і їхні рахунки тощо); набір процедур і тригерів (тригер - це процедура, яка аналізує можливість виконання дії, наприклад, право користувача на вставку/вилучення/модифікацію записів до таблиці, при виявленні будь-яких некоректних дій тригер викликає повернення назад трансакції).

Модуль Головна книга є основним у САБОУ він доповнює ядро системи і призначений для виконання функцій адміністрування САБО на етапі початкового впровадження й у процесі експлуатації, а також функцій автоматизації роботи банку в рамках Операційного дня банку (відкриття/закриття банківського дня; реєстрація клієнтів і рахунків; автоматичне визначення контрольного розряду рахунку; введення і перегляд документів; візування документів) і взаємодії із зовнішними платіжними системами тощо.

Модуль Клієнт/банк призначений для роботи з електронними клієнтами і забезпечує обмін електронними документами між банком і клієнтами телекомунікаційними каналами та відкриває для клієнтів можливість оперативного контролю й управління власними коштами за допомогою телефону.

Модуль Безпека призначений для здійснення контролю за роботою системи. Всі дії користувача фіксуються в журналах (протоколах), які ведуться всіма прикладними програмами системи. Всі протоколи доступні для перегляду адміністраторові, і аудит дає змогу виявляти порушення після того, як вони здійснилися. Контроль за роботою системи виконується за допомогою таких функцій: Журнал подій у САБО (перегляд журналу); Перегляд доступів до рахунків (перегляд прав виконавців на перегляд, дебетування, кредитування рахунків); Управління логинами користувачів (блокування/розблокування користувача) тощо.

Модуль Управління ресурсами банку призначений для реалізації технології оперативного управління платежами: визначення правил автоматичного блокування/розблокування документів під час міжбанківських платежів, оперативне управління коррахунком шляхом активації потрібних у даний момент бізнес-правил.

Модуль Валютні операції доповнює модуль Головна книга і призначений для обробки потоків початкових і зворотних повідомлень платіжної системи SWIFT; для реєстрації заявок клієнтів банку на купівлю/продаж безготівкової валюти на міжбанківському ринку або валютній біржі; для введення контрактів і обробки митних документів тощо.

Модуль Розрахункова палата призначений для забезпечення найсприятливіших умов для проходження платежів між філіями банку (внутрішньобанківські платіжні системи).

Модуль Кредитно-депозитні операції призначений для реалізації операцій банку з розміщення коштів у формі кредитних угод різного призначення. Модуль забезпечує мультивалютне ведення кредитних угод і підтримує різні етапи життя угоди (введення параметрів угоди, генерація календаря видачі і погашення кредиту тощо).

Модуль Податковий облік автоматизує відображення фінансової діяльності банку в податковому управлінському обліку (описує зв'язок фінансового обліку з рахунками податкового управлінського обліку, опис і підтримка в актуальному стані податкової декларації і додатків до неї тощо).

Модуль Операції з фізичними особами призначений для поточного налагодження і координації технології роботи з обслуговування вкладів фізичних осіб.

Модуль Операції з цінними паперами призначений для виконання операцій банку з цінними паперами.

Модуль Звітність призначений для формування і обробки файлів - форм звітності НБУ та інших банків на основі бази даних банку.

Функціональні модулі забезпечують автоматизацію певного технологічного процесу і реалізуються у формі конкретного автоматизованого робочого місця (АРМу). Перелік і склад АРМів у САБО визначається на етапі початкового впровадження технологічної моделі банку, з урахуванням вимог конкретного банку, і може видозмінюватись у процесі експлуатації. Рекомендований перелік АРМів може бути таким: АРМ Адміністратора САБО; АРМ Технолога банку, АРМ Безпеки; АРМ Реєстрації клієнтів і рахунків; АРМ Опе-раціоніста; АРМ Керівника, Гол. бухгалтера; АРМ Технолога системи електронних платежів; АРМ Казначея; АРМ Валютні операції; АРМ Звітність; АРМ Вклади населення; АРМ Кредити-Депозити; АРМ Податковий, управлінський облік; АРМ Управління коррахунком. Доступ до функціональних компонентів і ядра здійснюється через виклик певних пунктів меню АРМів користувачів.
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 135 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав