Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Управління окремими видами загальнообов'язкового дер­жавного соціального страхування здійснюють страхові фонди.

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Ці органи проводять збір та акумуляцію страхових внесків, кон­троль за використанням коштів, забезпечують фінансування соціальних виплат та здійснюють інші функції згідно із затверд­женими статутами. Страхові фонди є некомерційними самовряд­ними організаціями. Вони не можуть займатися іншою діяльні­стю, крім тієї, для якої вони створені.

Управління страховими фондами здійснюється на паритетній основі державою та представниками суб'єктів соціального стра­хування.

Це означає, що застраховані особи і роботодавці як учас­ники системи несуть відповідальність за управління страховим фондом. Сутність самоврядування в системі соціального страху­вання полягає у виділенні органів управління цієї системи із органів безпосереднього державного управління. Органи соціаль­ного страхування мають юридичну самостійність, але держава несе відповідальність за цю сферу суспільної діяльності. Вона створює правову основу шляхом прийняття законодавчих та нормативних актів, здійснює нагляд і контроль, беручи участь на заса­дах партнерства в управлінні фондами соціального страхування.

Управління фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування здійснюють правління та виконавчі ди­рекції страхових фондів.

Правління страхового фонду:

• затверджує документи, що регламентують внутрішню діяльність фонду, у тому числі виконавчої дирекції;

• подає у встановленому порядку пропозиції щодо встанов­лення розмірів внесків для забезпечення відповідного виду соціального страхування;

• затверджує проекти річних бюджетів фонду та звіти про їх виконання, порядок використання коштів бюджету фонду;

• створює резерви коштів для забезпечення виплат та надан­ня соціальних послуг застрахованим особам;

• спрямовує та контролює діяльність виконавчої дирекції фонду та її робочих органів тощо.

Виконавча дирекція страхового фонду є виконавчим орга­ном правління фонду. Робочими органами виконавчої дирекції є її відділення, страхові каси.

Нагляд за діяльністю фондів здійснює Наглядова рада, до складу якої входять у рівній кількості представники від застра­хованих громадян, роботодавців та держави. Рада здійснює кон­троль за виконанням статутних завдань та цільовим використан­ням коштів відповідним фондом із загальнообов'язкового дер­жавного соціального страхування.

Державний нагляд здійснює уповноважений Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади. Держава здійснює контроль за дотри­манням страхувальниками та страховиками законів України, інших нормативно-правових актів.

Список використаної літератури:

1. Болотіна Н.Б. Право соціального забезпечення.: Навч. посіб. –К.: Знання, 2005

2. Основи законодавства України про загальнообов’язкове соціальне страхування “Урядовий кур’єр” №33-34 від 19.02.2002 р.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-11-24; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав