Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Змістовий модуль 8-9. Антигени. Антитіла. Реакції імунітету. Імунопатологія

Читайте также:
  1. II модуль
  2. II МОДУЛЬ
  3. n Сообщение об ошибках собираются в таблице ERROR_TABLE и передаются в функциональный модуль.
  4. VII. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролей
  5. VII.Модульное программирование.
  6. Библиотечный модуль GRAPH. Графические возможности ТП.
  7. Важнейшая микросхема постоянной памяти — модуль BIOS.
  8. Види навчання. Особливості проблемного, розвивального, модульно-розвивального навчання.
  9. Виды технической унификации. Подефектная и маршрутная технологии. Типовая, групповая и модульная технологии ремонта.
  10. ВОПРОС № 2. Модуль массопереноса вещества.

1. На дослідження в бактеріологічну лабораторію було відправлено випорожнення хворої дитини грудного віку, з яких виділена культура ентеропатогенних кишкових паличик О55К59. На основі яких критеріїв виділена культура віднесена до ЕПКП О55

A *Антигенних властивостей

B Морфологічних ознак

C Культуральних ознак

D Біохімічних властивостей

E Визначення фаговару

 

2. Пацієнт звернувся до лікаря на другому тижні хвороби, яка за клініко-епідеміологічними даними нагадувала тифо-паратифозне захворювання. Лікар вирішив підтвердити діагноз шляхом виявлення специфічних антитіл. Які препарати слід використовувати для цієї мети?

A *Діагностикуми

B Діагностичні сироватки

C Мічені сироватки

D Моноклональні антитіла

E Адсорбовані монорецепторні сироватки

 

3. При підозрі на туберкульоз хворій дитині провели пробу Манту. Через 24 години в місці введення алергену з’явилась припухлість, гіперемія та болісність. Які основні компоненти визначають цю реакцію організму?

A *Мононуклеари, Т-лімфоцити та лімфокіни

B Гранулоцити, Т- лімфоцити та Ig G.

C Плазматичні клітини, Т-лімфоцити та лімфокіни

D В-лімфоцити, Ig М

E Макрофаги, В-лімфоцити та моноцити

 

4. Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. Через 4-5 днів шкірний трансплантат прижився. Але на 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір і на 11 добу почав відторгатися. Які клітини приймають у цьому участь?

A *Т-лімфоцити

B Еритроцити

C Базофіли

D Еозинофіли

E В-лімфоцити

 

5. Який стан може розвинутися через 15-30 хвилин після повторного введення антигену, внаслідок підвищеного рівня антитіл, переважно IgE, які адсорбуються на поверхні клітин-мішеній – тканинних базофілів (тучних клітин) та базофілів крові?

A * Анафілаксія

B Антитіло-залежна цитотоксичність

C Гиперчутливість уповільненого типу

D Імунно-комплексна гиперчутливість

E Сироваткова хвороба

 

6. У хворої М. спостерігається локальна реакція на укус бджоли, що виникла в перші хвилини після укусу. За яким типом реакції гіперчутливості вона проходить?

A *Анафілактичний

B Цитотоксичний

C Імунокомплексний

D Уповільненого типу

E Ідіотип-антиідіотип

 

7. При плановому обстеженні доярок поставлено шкірно-алергічну пробу Бюрне. Вказана проба використовується для виявлення гіперчутливості до

A *Бруцеліну

B Туберкуліну

C Альттуберкуліну

D Тулярину

E Антраксину

 

8. У хворого діагностовано набутий дефект імунної системи – порушення активації системи комплементу за класичним шляхом на фоні достатнього вмісту компонентів системи. Запідозрено наявність дефекту антитілоутворення. Зменшення вмісту в організмі яких антитіл можна очікувати в першу чергу?

A *Ig M, IgG

B Ig A, IgG

C Ig D, IgG

D Ig E, IgG

E Ig M, Ig А

 

9. Для визначення рівня протидифтерійного імунітету у дитини було вирішено поставити реакцію пасивної гемаглютинації. Чим необхідно сенсибілізувати еритроцити, щоб вирішити поставлену задачу?

A *Дифтерійним анатоксином

B Дифтерійним антитоксином

C Антигенами дифтерійної палички

D Протидифтерійною сироваткою

E Гемолітичною сироваткою

 

10. У лабораторію поступив матеріал /витяжка тваринницької сировини/ з району, де відмічені випадки на сибірку серед тварин. Яку серологічну реакцію необхідно застосувати для виявлення антигенів збудника в досліджуваному матеріалі?

A *Реакцію термопреципітації

B Реакцію зв’язування комплементу

C Реакцію непрямої гемаглютинації

D Радіоімунний аналіз

E Реакцію преципітації в агарі

 

11. Реакція імунофлюоресценції широко використовується для експрес-діагностики багатьох бактеріальних та вірусних інфекцій. Виберіть умову, без дотримання якої неможливо визначити результат реакції.

A *Наявність люмінесцентного мікроскопа

B Наявність електронного мікроскопа

C Наявності імерсійного мікроскопа

D Виділеної чистої культури збудника

E Сироватки хворого

12. Від хворого з підозрою на черевний тиф виділено чисту культуру збудника, яку ідентифіковано за морфологічними, культуральними та біохімічними властивостями як сальмонела тифу. Яке дослідження слід застосувати для остаточної ідентифікації збудника?

A *Сероідентифікацію

B Серодіагностику

C Алергодіагностику

D Антибіотикограму

E Фаготипування

 

13. При спалаху гострої респіраторної інфекції з метою встановлення діагнозу грип проводиться експрес-діагностика, яка грунтується на виявленні специфічного вірусного антигену в досліджуваному матеріалі (змив носоглотки). Яку серологічну реакцію використовують для цього?

A * Реакція імунофлюоресценції

B Реакція зв’язування комплементу

C Реакція аглютинації

D Реакція преципітації

E Реакція опсонізації

 

14. Серологічна діагностика грипу передбачає виявлення наростання титру антитіл до збудника в сироватці крові хворого. В скільки разів повинен зрости титр антитіл з парною сироваткою, щоб результат вважався достовірним?

A * В 4 рази і більше

B В 2 рази

C В один раз

D В 3 рази

E В пів-титру

 

15. Істотним недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекцій є його недостатня інформативність у зв’язку з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів. Яка імунологічна реакція дозволяє значно підвищити інформативність цього методу?

A * Реакція імунофлюоресценції.

B Реакція Кумбса.

C Імуноферментний аналіз.

D Реакція опсонізації.

E Радіофмунний аналіз.

16. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при якій високодисперсні антигени адсорбовані на еритроцитах?

A *Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації

B Реакція преципітації

C Реакція зв'язування комплементу

D Реакція гемадсорбції

E Реакція нейтралізації


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав