Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Змістовий модуль 14. Спеціальна вірусологія.

Читайте также:
  1. II МОДУЛЬ
  2. II модуль
  3. n Сообщение об ошибках собираются в таблице ERROR_TABLE и передаются в функциональный модуль.
  4. VII. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролей
  5. VII.Модульное программирование.
  6. Библиотечный модуль GRAPH. Графические возможности ТП.
  7. Важнейшая микросхема постоянной памяти — модуль BIOS.
  8. Види навчання. Особливості проблемного, розвивального, модульно-розвивального навчання.
  9. Виды технической унификации. Подефектная и маршрутная технологии. Типовая, групповая и модульная технологии ремонта.
  10. Вміння спілкуватися з клієнтом - стрижнева спеціальна здібність практикуючого психолога

1. При перевірці крові донорів на станції переливання крові, в сироватці одного з них виявлені антитіла до вірусу імунодефіциту людини. Який метод рекомендується для підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекції?

A *Вестернблоту (імуноблотингу)

B Електронної мікроскопії

C Імуноферментного аналізу

D Імунофлюоресценції

E Радіоімунного аналізу

 

2. Після лабораторного обстеження хворого з часто рецидивуючими вірусними, бактеріальними та грибковими опортуністичними інфекціями виставлений діагноз «ВІЛ - інфекція». Результати якого дослідження дозволили поставити такий діагноз?

A *Імуноферментний аналіз.

B Реакція зв’язування комплементу

C Реакція преципітації в гелі

D Реакція гальмування гемаглютинації

E Реакція пасивної гемаглютинації

 

3. У пацієнтки 20 років встановлено діагноз - СНІД. Які популяції клітин найбільш чутливі до вірусу імунодефіциту людини?

A * Т-хелпери

B Гепатоцити

C Ендотеліоцити

D Епітеліоцити

E В-лімфоцити

4. Відомо, що вірус імунодефіциту людини належить до родини Ретровірусів. Вкажіть основну ознаку, що характеризує дану родину.

A * Наявність ферменту зворотньої транскриптази

B Містять мінус-РНК

C Прості віруси, що вражають тільки людину

D Нуклеїнова кислота не інтегрує в геном хазяїна

E Реакція імуноферментного аналізу для виявлення антигенів

 

5. Під час хірургічної операції пацієнту проведено переливання крові. На антигени якого збудника необхідно перевірити цю кров?

A *Віруса гепатиту В.

B Віруса гепатиту А.

C Вірус гепатиту Е.

D Ентеровірусів.

E Аденовірусів

 

6. Студенту заборонено бути донором, бо у нього виявлено маркер, що вказує на інфікованість одним із вірусів гепатиту. Який маркер був виявлений?

A * НВs-АГ

B НВs-АТ

C НВс - АГ

D НВс-АТ

E НВе - АГ

 

7. У хворого з жовтяницею одержано такі дані лабораторного обстеження: HbsAg-, НВеАg-, анти НВsAg+, анти НВsМ-, НСАg+. Який діагноз підтверджується на основі цих даних?

A * Гепатит С, в анамнезі - гепатит В.

B Гепатит С.

C Хронічний гепатит В з низькою репликативною активністю.

D Рецидив гепатиту В.

E Повторне зараження гепатитом В.

 

8. При обстеженні донора, який довготривало не здавав кров, методом ІФА виявлені анти-НBS- антитіла. Про що свідчить в даному випадку позитивний результат ІФА?

A *Про перенесений гепатит В

B Гострий гепатит В

C Гострий гепатит С

D Хронічний гепатит В

E Хронічний гепатит С

 

9. З метою перевірки крові донорів на наявність антигенів гепатиту В необхідно застосувативисокочутливі методи.Яку з названих реакцій слід застосувати з вказаною метою?

A *Твердофазний імуноферментний аналіз

B Імуноелектрофорез

C Непрямої гемаглютинації

D Зв’язування комплементу

E Непрямої імунофлуоресценції

 

10. В інфекційну лікарню поступив хворий з ознаками пневмонії, яка розвинулась на 6-й день захворювання грипом. Який метод найдостовірніше підтверджує грипозну етіологію пневмонії?

A *Виявлення антигенів віруса грипу в харкотинні методом ІФА.

B Дослідження парних сироваток.

C Зараження курячих ембріонів.

D Імунолюмінісцентне дослідження мазків-відбитків з носових ходів.

E Виявлення антитіл проти гемаглютинінів вірусу грипу.

 

11. Вірус грипу містить внутрішні антигени - нуклеопротеїдні (NP), полімеразні (P1, P2, P3), матриксний білок (М) та зовнішні антигени - гемаглютинін (Н) і нейрамінізазу (N). Яким з них належить основна роль у створені імунітету до грипозної інфекції?

A * Гемаглютинін та нейрамінідаза

B Нуклеопротеїдні антигени

C Матриксний білок

D Полімеразні білки

E Нейрамінідаза

 

12. У зв'язку з важким перебігом гепатиту В, пацієнту призначено обстеження з метою виявлення можливого агента-супутника, що ускладнює перебіг основного захворювання.

Вкажіть цей агент.

A * Дельта-вірус.

B Вірус гепатиту С.

C Вірус гепатиту G.

D Вірус гепатиту Е..

E НВs- антиген.

 

13. У хлопчика 6 років помірне помірне підвищення температури, привушні залози збільшені. Зі слини хворого було виділено вірус, який розмножується у курячих ембріонах та тканинних культурах, має гемаглютинуючі властивості та викликає утворення симпластів у культурі клітин. Які ще органи найбільш ймовірно можуть бути уражені внаслідок інфекції, викликаної цим вірусом?

A * Статеві залози

B Печінка

C Легені

D Глоткові мигдалини

E Головний мозок

 

14. У студента медінституту, який був госпіталізований в інфекційне відділення, на 2-у добу захворювання підозрюють інфекційний мононуклеоз. Який результат лабораторного дослідження може підтвердити діагноз у даного студента в день госпіталізації?

A *Виявлення Ig M-антитіл до вірусу Епштейна-Барра

B Виявлення Ig M-антитіл до вірусу простого герпеса.

C Виявлення 4-х кратного нарастання антитіл до вірусу Епштейна-Барра.

D Ізоляція (виділення) вірусу герпеса.

E Виявлення антитіл до цитомегало-вірусу.

 

15. При вірусоскопії клітинного моношару, зараженого інфекційним матеріалом, лікар-лаборант поставив діагноз - респіраторно-синцитіальна вірусна інфекція. Які зміни викликає цей вірус у культурі клітин?

A *Утворення багатоядерних клітин

B Круглоклітинна дегенерація

C Тотальна деструкція клітинного моношару

D Наявність тілець Бабеша-Негрі

E Відшарування моношару

16. В лікарню поступив хворий з рваною раною гомілки, внаслідок укусу хворої на сказ тварини. Яку вакцину необхідно ввести для попередження сказу?

A * Антирабічну вакцину

B АКДП

C АДП

D БЦЖ

E ТАВte
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 67 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав