Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Протягом всієї історії розвитку суспільства корисні копалини були найважливішою сировиною, потреба в якій різко збільшилася в період становлення і

Читайте также:
  1. I. Общие компетенции.
  2. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  3. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  4. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  5. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  6. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  7. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  8. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  9. I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Протягом всієї історії розвитку суспільства корисні копалини були найважливішою сировиною, потреба в якій різко збільшилася в період становлення і вдосконалення промисловості і зростання об'ємів промислового виробництва. Найбільшим резервом мінеральних багатств є надра Світового океану, насамперед морських і океанічних шельфів. Великі перспективи збільшення ресурсів рудної сировини в недалекому майбутньому зв'язуються з залізо-марганцевими конкреціями, що залягають на дні Тихого, Індійського і Атлантичного океану. Нарівні із залізом і марганцем конкреції містять мідь, нікель, кобальт та ін. цінні елементи. Все більшу увагу привертають мінеральні розсоли і мінералізовані води лагун, озер, заток, рифтових зон, які є не тільки постачальниками брому, йоду, кам’яної солі, мірабіліту, але можуть стати також джерелом літію, рубідію, цезію, бору, стронцію та ін.

Великим резервом найближчого майбутнього є синтез мінеральної сировини. У ряді країн у великих промислових масштабах виробляються синтетичні алмази, ведуться експерименти по отриманню синтетичної слюди.

Способи добування корисних копалин:

· твердих - в основному підземним та відкритим способами;

· рідких та газоподібних - фонтануванням і відкачуванням з свердловин;

· розсолу та розчинів - випаровуванням або іншими методами.

Підземний спосіб - традиційний і поки що найпоширеніший спосіб, це розроблення твердих копалин (у шахтах, на рудниках), під час якого агрегатний стан речовини (копалини) не змінюється. Полягає у розкритті родовища (проведенні капітальних гірничих виробок), підготуванні його до експлуатації і веденні видобувних робіт шахтним способом.

Відкритий спосіб - видобування корисних копалин безпосередньо з земної поверхні. Полягає у підготуванні поверхні землі (в основному у видаленні родючого шару, виведенні поверхневих вод), осушенні (в разі потреби) родовища, його розкритті (спорудженні траншей), виконанні розкривних робіт (у тому числі відвальних робіт) і робіт видобувних - відокремленні корисних копалин від масиву. Здійснюється за допомогою відкритих гірничих виробок (кар’єр).

Свердловина - гірнича виробка, глибокий, вузький круглого перерізу отвір у ґрунті, зроблений буровим інструментом. Свердловини бурять з поверхні суходолу або з моря, з підземних гірничих виробок. Початок свердловини на поверхні називають гирлом (устям), а дно – вибоєм. Гірнича виробка утворює отвір або стовбур свердловини, бічна поверхня якого називається стінкою свердловини. Розрізняють дослідницькі, експлуатаційні, гірничотехнічні та будівельні свердловини. Крім того, є вентиляційні та дегазаційні. Свердловина – основна гірнича виробка, яка застосовується для розвідки та експлуатації рідких та газоподібних корисних копалин. Як правило, глибина її більша 5 м, а діаметр більше 75 см.

Розсоли - природні або штучні водні розчини. Служать сировиною для хімічної промисловості, використовуються в бальнеологічних цілях. За ступенем мінералізації виділяють слабкі, міцні та дуже міцні розсоли. Згідно з класифікацією природних вод за хімічним складом виділяють 4 основні генетичні типи розсолів: хлоркальцієвий, хлормагнієвий, сульфатно-натрієвий і гідрокарбонатно-натрієвий. У термодинамічних умовах Землі тільки розсоли хлоркальцієвого типу мають глобальне поширення, інші - тільки локальний розвиток.

Розчини - цілком однорідні суміші з двох (або кількох) речовин, в яких молекули (або іони) одної речовини рівномірно розподілені між молекулами іншої речовини.

 

5. Корисні копалини України

Україна багата на різні види корисних копалин, залягання яких тісно пов’язано з тектонічною та геологічною будовою України. В Україні представлені поклади паливних, рудних і нерудних корисних копалин.

Паливні корисні копалини – гірські породи й мінерали, які мають високу теплоємність й які доцільно використовувати як паливо.

Нафта та газ. Найбільший видобуток нафти та газу ведеться в Дніпровсько-Донецькій нафтогазоносній області, яка тектонічно відповідає Дніпровсько-Донецькій западині, яка заповнена породами осадового походження з якими пов’язані горючі корисні копалини, зокрема нафта і газ.

Другим районом видобутку нафти є Карпатська нафтогазоносна область, що тектонічно відповідає Передкарпатським передгірному прогинові. Найбільшим нафто-газовими родовищами є: Надвірнянське; власне нафтовими – Долинське, Бориславське; газовими – Косівське, Гринівське, Солотвинське.

Перспективним районом видобутку газу є Кримський півострів (Глібовське, Джанкойське, Стрілкове родовища) та шельф Чорного моря, де виявлені дуже великі запаси газу, але його видобуток вимагає технічного переоснащення паливної промисловості України.

Кам’яне вугілля. Найбільшим кам’яновугільним басейном в Україні є Донецький. Басейн тектонічно відповідає Донецькій складчастій споруді й утворився в кам’яновугільний (карбоновий) період Палеозойської ери, коли й сформувалися його запаси кам’яного вугілля. Донбас має величезні запаси високоякісного кам’яного вугілля. Але через виснаженість родовищ, його видобуток ведеться з великих глибин шахтним способом, що є небезпечно.

Другим кам’яновугільним басейном в Україні є Львівсько-Волинський. Тектонічно він відповідає Західноєвропейській платформі й Львівсько-Волинської западині. Львівсько-Волинський басейн відрізняється від Донбасу меншою потужністю запасів та нижчою якістю вугілля. Видобуток ведеться переважно кар’єрним способом.

Буре вугілля. Родовища бурого вугілля в Україні приурочені до товщ осадових порід, якими перекриті окремі ділянки Українського кристалічного щита. Тут утворюється Дніпровський буровугільний басейн. Найбільшими родовищами є Новоолександрівське, Верхньодніпровське, Морозівське.

Торф в Україні поширений на Поліссі, де й утворюється в умовах великої заболоченості. Особливо великі запаси торфу мають Волинська та Рівненська області.

Рудні корисні копалини – гірські породи й мінерали, з яких при існуючих технологічних можливостях доцільно добувати метали.

Залізні руди. Україна має величезні запаси залізних руд. Найбільшими районами поширення залізних руд є Криворізький та Керченський басейни, Кременчуцький та Бєлозерський залізорудні райони. Таке багатство залізних руд дозволяє розвиватись чорній металургії в Україні. Також залізні руди мають для України експортне значення.

В Україні є запаси марганцевих руд, які зосереджені в Нікопольському марганцеворудному басейні. Найбільшими родовищами цього басейну є Нікопольське й Великотокмацьке.

Титанові руди в Україні видобувають в Іршанському (Житомирська обл.) та Самотканському (Дніпропетровська обл.) родовищах..

Україна має запаси уранових руд. Найбільший їх видобуток ведеться в районі Жовтих Вод Дніпропетровської області.

Нікелеві руди видобувають в Кіровоградській області.

Родовища алюмінієвих руд поширені в Дніпропетровській області.

В Закарпатській області є поліметалеві руди. Це Брегівське й Біганське родовища.

В Рівненській області є Рафалівське родовище мідних руд.

Україна посідає друге місце в світі за запасами ртуті. Найбільшими родовищами є Вишківське в Закарпатській та Микитівське в Донецькій області.

Золото видобувають в Закарпатській області.

Нерудні корисні копалини є найрізноманітнішою та найпоширенішою групою корисних копалин. Вони використовуються в різних галузях: як гірничо хімічна сировина (кам’яна та калійна сіль, сірка, графіт), як будівельна сировина (крейда, мармур, вапняк, глина, скляні піски), як металургійна сировина (флюсові вапняки, вогнетривкі глини).

Кам’яна сіль зустрічається в Донбасі, Закарпатті та затоці Сиваш (Сиваське).

Калійна сіль найпоширеніша в Передкарпатті – Калуське й Стебниківське родовища.

В Передкарпатті розміщені родовища сірки (Роздільське) й озокериту (Бориславське та Трускавецьке родовища).

Будівельна сировина розміщена в усіх областях України.

Флюсові вапняки та доломіти, а також вогнетривка глина найпоширеніші в Донбасі.

Україна відома своїми лікувальними мінеральними водами (Миргород, Свалява, Трускавець), та лікувальними грязями (Саки, Євпаторія).

_________________/_____________ _________________/_____________

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Организатором Акции является ООО «Мон’дэлис Русь» (далее «Организатор»). Место нахождения: Россия, 601123, г. Покров, Владимирская область, Петушинский р-н, ул. Франца Штольверка, д. 10. Банковские реквизиты: ИНН 3321020710 КПП 330250001 р/c 40702810100700917029 в ЗАО КБ Ситибанк, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д.8-10, к/с 30101810300000000202, БИК 044525202.

2. Оператором Акции является Общество с ограниченной ответственностью «Интерсол Ист» (далее «Оператор»). Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва ул. Садовническая, д.3.

3. Срок проведения Акции: с «24» октября 2014 года по «31» декабря 2014 года (включительно).

4. Срок приема заявок для участия в Акции: с «24» октября 2014 года, 17:00 (по московскому времени) по «31» октября 2014 года, 12:00 (по московскому времени) (включительно).

5. Подведение итогов Конкурса: «31» октября 2014 года включительно.

6. Срок выдачи Призов победителям Акции: с «31» октября 2014 года до «31» декабря 2014 года (включительно).

7. Акция проводится на всей территории Российской Федерации.

8. К участию в Акции допускаются совершеннолетние дееспособные лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.

[при необходимости второй абзац исключить]

В Акции запрещается принимать участие работникам и представителям Организатора, аффилированным с ним лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам других юридических лиц, причастных к организации проведения Акции.

9. Акция не является лотереей, как данное определение дано в Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", так как розыгрыш призового фонда Акции не основан на принципе случайного определения выигрышей.

10. Призовой фонд Акции:

10.1. Приз 1-го уровня (1 штука) – НЕЙРОИГРА MINDFLEX DUE стоимостью 8024,00 (восемь тысяч двадцать четыре) рублей 00 копеек, включая НДС; денежная часть Приза в размере 2166,77 (две тысячи сто шестьдесят шесть) рублей 77 копеек (на оплату НДФЛ) (не выдается Победителю на руки, а идет на уплату НДФЛ налоговым агентом (Оператором Конкурса) за Победителя).

Всего Призов: 1 (одна) штука.

10.3. Призовой фонд Конкурса образуется за счет собственных средств Организатора Конкурса. Стоимость призов, входящих в призовой фонд Конкурса указана в настоящих Правилах исключительно для целей расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ), подлежащего уплате Призерами самостоятельно или через налогового агента, которым выступает Оператор Конкурса.

10.4. Призеры Конкурса обязаны осуществлять уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, связанных с получением рекламных призов от организаций, как это установлено действующим законодательством Российской Федерации. При этом Оператор обязуется надлежащим образом проинформировать выигравшего приз Участника о законодательно предусмотренной обязанности уплатить соответствующие налоги в связи с получением рекламных призов (выигрышей), совокупная стоимость которых превышает 4 000,00 руб. (четыре тысячи рублей 00 копеек) за налоговый период (календарный год).

Принимая участие в Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами Участник считается надлежащим образом проинформирован о вышеуказанной обязанности.

11. Работа – видеозапись того, как Участник рассказывает и/или показывает страшную историю,

размещенные в комментариях к Конкурсному посту по адресу:

https://vk.com/picnic?w=wall-20156553_151797. При этом видеозапись не должна быть дольше

1 (одной) минуты.

12. Победитель – Один Участник, получающий право на Приз, выбранный Жюри Организатора Конкурса и отвечающий всем требованиям данных Условий Конкурса.
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 90 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав