Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз факторів внутрішнього середовища

Читайте также:
 1. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
 2. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
 3. Аналіз виробництва культури
 4. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
 5. Аналіз витрат на виробництво продукції
 6. Аналіз вихідних умов
 7. Аналіз власне ринку
 8. Аналіз внутрішнього середовища
 9. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
 10. Аналіз динаміки та структури пасивів страхових компаній за 2010-2012 рр.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Таблиця 1

Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища
підприємства (середовища непрямого впливу)

Група факторів Можливості Загрози
1. Політико-правові · НБУ продовжив терміни погашення кредитів банками +10 · Видача готівкових коштів в межах України по електронних платіжних засобах, емітованих як резидентами, так і нерезидентами, здійснюється в гривнях +8 · купівля валюти тільки в еквіваленті до 3000 грн +7   · В НБУ поки не планують обмежувати видачу депозитів -9 · банк повинен щодня подавати звітність по валютним переказам(раніше лише раз до 15 числа)-3 · НБУ планує збільшити норматив мінімального регулятивного капіталу з 120 до 500 млн. грн. до 2018 р. та 750 до 2020 року. -8
2. Економічні · Національне рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг" підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «Ідея Банк» за Національною рейтинговою шкалою на рівні uaA, прогноз рейтингу - стабільний.+7 · наявність підтримки з боку основного акціонера - польської фінансової групи Getin Holding +5 · очікуване збільшення капіталу банку; +6 · широка диверсифікація кредитного портфеля і ресурсної бази за основними контрагентами; +6 · збалансована валютна структура ресурсної бази та клієнтського кредитного портфеля(зменшення великих кредитних ризиків на 60,7 %); +8 · зростаючі показники ефективності діяльності(зростання достатності РК на 4,03%);+8 · збалансованість активів і пасивів за строками до погашення. +7 · ввійшов до групи провідних банків з іноземним капіталом за надійністю. +4   · втрати 13895 тис. грн. через нестабільність курсу валют -8 · зменшення процентних доходів у порівнянні з попереднім періодом на 2628 тис. грн. -9 · збільшення комісійних витрат на 985 тис. грн. -6 · зменшення сукупного доходу на 330 тис. грн. -7 · закриття відділень в Криму-9 · проблеми з поверненням кредитів у Криму -8 · інфляція 102,9 % -3  
3. Соціокультурні · Позитивне ставлення клієнтів і довіра до банку +8 · розробка банківських продуктів з орієнтацією на менталітет українців +5 · мати кредитну картку зараз модно, тому банк створив декілька видів кредитних карток +7 · Погіршення життя населення, особливо у Східних областях -7 · Втрата інтересу до кредитних продуктів -6
4. Технологічні · ПАТ «Ідея Банк» став переможцем у номінації «Банк – лідер по впровадженню Інтернет-банкінгу» за версією журналу «Банкиръ» +8 · можливість здійснювати оплату по готівкових кредитах та поповнювати рахунки в найближчому терміналі IBOX БЕЗКОШТОВНО. +7   · відставання розвитку технологій у порівнянні з іноземними банками -5 · стрімкий розвиток шахрайств в банківському секторі-6 · перебої у постачанні електроенергії -2
5. Демографічні   · Збільшення середньої з/п населення, зокрема у Львівській області на 526 грн. +9 · збільшення коефіцієнта народжуваності на 0,3% +2 · зменшення міграції на 1,2% +3   · перевищення смертності над народжуваністю на 0,1 % -3 · збільшення середнього віку населення з 39,7 у 2009 до 40,5 у 2014 -4
6. Природні · можливість проведення різних акцій, рекламних заходів на відкритому повітрі +5 · повінь або паводки у Західних областях-4
         

Аналіз факторів внутрішнього середовища

Група факторів Сильні сторони Слабкі сторони
1. Виробництво Фінансові результати банку за 4 квартал 2013 року:
 • Операційний дохід 30343 тис. грн.
 • Співвідношення витрат/доходів 51,3%
 • Коефіцієнт основного капіталу першого рівня 8.10%
 • Кредити клієнтам 2214219 тис. грн.
 • Депозити клієнтів та боргові цінні папери 2403645 тис. грн.
 • Власний капітал 349343 тис. грн.
 • Нормативний капітал/Загальні зважені за ризиком активи 13.61%
зростання депозитів на 01.01. 2014р на 26380 тис. грн.+8
· Відсутнє кредитування юридичних осіб · Тимчасові зупинки надання кредитів в кризовий період. · Масове вилучення депозитів з рахунків.-9
2. Маркетинг Маркетингова стратегія банку є вдалою, оскільки банк неодноразово вигравав різноманітні премії в тому числі рекламна компанія депозиту «Безпечний» отримала нагороду в номінації «Краща маркетингова стратегія» Найпопулярнішим продуктом банку є авто кредити і споживче кредитування, а також депозити. Ціна на банківські продукти є порівняно невисокою, а за депозитами пропонуються високі ставки аж до 25% у гривні. Просування продукції банку відбувається шляхом використання прямого маркетингу, а також особистого продажу. Банківські послуги надаються через мережу відділень(101 в Україні) +9 · Нав’язлива реклама продуктів -4 · Постійне надзвонювання операторів call-центру -6
3. Інновації · Розробка додатку дистанційного банківського обслуговування Мобільний банкінг +8 · можливість поповнення депозитів і погашення кредитів через IBOX +5 · недостатній рівень технологій у порівнняні з деякими іншими банками -6 · дещо повільніше впровадження новинок на банківський ринок -4
4. Персонал · Загалом банк орієнтується на наборі молодих спеціалістів, зокрема студентів, які можуть почати свою роботу в банку з роботи в call – центрі +7 · працівники фронт-офісу вирізняються фірмовим банківським одягом +3 Облікова чисельність штатних працівників станом на 31.12.2011 року склала 648 чоловік і у порівнянні з кінцем дня 31 грудня 2010 року збільшилась на 195 чоловік. Загалом банк використовує різні методи мотивації персоналу, це премії, відпустки, путівки в санаторії тощо. Також банк організовує різноманітні тренінги для підвищення кваліфікації своїх робітників. · Висока плинність кадрів -8 · Невисокі з/п працівників -6
5. Фінанси   · зменшення зобов’язань банку на 43632 тис. грн. +7 · збільшення процентних доходів на 27320 тис. грн. +8 · 56 місце у рейтингу банків за кредитною заборгованістю із 177 +3 •активи —2753018 тис. грн.; •кредитний портфель — 2214219 тис. грн.; •обсяг коштів корпоративних клієнтів — 67990 тис. грн.; •обсяг коштів роздрібних клієнтів —2146229 тис. грн.; •власний капітал — 349343 тис. грн.; •чистий прибуток банку — 30343 тис. грн. · за активами банк знаходиться в IV групі (Активи - менше 3000 млн. грн.) -3 · зменшення чистого доходу на 2628 тис. грн. -7  
6. Стратегія, місія, цілі, структура · Організаційна структура банку є лінійною, так як між департаментами існують лише одноканальні взаємозв’язки, кожен підлеглий має лише одного лінійного керівника, який виконує всі адміністративні та інші функції у відповідному підрозділі · Стратегічна мета розвитку Банку – є розширення діяльності на території країни, активний розвиток нових форм обслуговування клієнтів, наближення послуг банку до клієнтів, подальший розвиток міжнародних банківських зв’язків. · Основною метою Банку залишається підтримка стабільного універсального Банку з достатньою рентабельністю активів, з стабільними темпами зростання, який надає повний спектр банківських послуг на усій території України. · Банк буде продовжувати докладати максимальних зусиль для підтримки репутації надійного банку, що надає якісні послуги і задовольняє потреби клієнтів на найвищому рівні завдяки особливій увазі до їх вимог. Продукти банку будуть якнайкраще пристосовані до вимог клієнтів, що надасть можливість зорієнтувати діяльність банку на клієнта, а не на продукт. · Наша Місія – надання клієнтам високоякісних банківських послуг, бездоганного сервісу, що постійно вдосконалюється, та індивідуального підходу й водночас забезпечення кращого у галузі економічного ефекту для наших акціонерів · Кредо - Робити те, що тобі дуже легко дається, але робити це зі всіх сил. +5 · часто відбуваються зміни у формуванні головного офісу, зокрема, голови правління банку -6  

 

  Зважена оцінка Можливості Загрози
Політико-правові +2 +9 -7
Економічні -1 +6 -7
Соціокультурні -1 +4 -5
Технологічні +4 +8 -4
Демографічні +1 +5 -4
Природні +1 +5 -4
  Зважена оцінка Сильні сторони Слабкі сторони
Виробництво -1 +8 -9
Маркетинг +4 +9 -5
Інновації +2 +7 -5
Персонал -2 +5 -7
Фінанси +1 +6 -5
Стратегія, місія, цілі, структура -1 +5 -6

 

    Зовнішнє середовище
    Можливості (шанси) 1.Технологічні +4 2. Політико-правові +2   Загрози 1.Економічні -1 2. Соціокультурні -1  
Внутрішнє середовище Сильні сторони 1.Маркетинг +4 2. Інновації +2   Поле СіМ 1.Розширення технологічних можливостей банку шляхом залучення спеціалістів із материнської компанії 2.Збільшення уваги клієнтів до банківських продуктів через позитивне позиціювання своєї продукції у ЗМІ 3.Розширення масштабів роботи з приватними особами і корпоративними клієнтами шляхом розширення мережі відділень, а також збільшення прямого та особистого продажу Поле СіЗ   1.Розробка кредитних продуктів для юридичних осіб 2.Розширення партнерських зв’язків з вітчизняними банками,фінансовими групами через участь у різноманітних банківських спілках, форумах тощо. 3.Активніша участь у соціальних програмах за прикладом європейських банків, зокрема збільшення витрат на екологічні програми.
Слабкі сторони 1.Персонал -2 2. Виробництво -1   Поле СлМ 1.Розробити продукти для юридичних осіб шляхом консультування з кредитними спеціалістами 2. Провести підвищення кваліфікації працівників за допомогою опитувальників, анкет, які дозволять виділити слабкі і сильні сторони персоналу і зосередитись на них.    

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав