Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ход урока. Список использованных источников:

Читайте также:
  1. I. Организация начала урока
  2. II. Ход урока
  3. III. Постановка темы урока.
  4. V. Методические рекомендации к сценарию проведения урока
  5. Анализ урока в обществоведческом курсе
  6. АНАЛИЗА УРОКА
  7. Аналіз тексту на уроках розвитку зв'язного мовлення
  8. Виды занятий и их особенности на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе
  9. Гровые технологии на уроках географии (Из опыта работы Захаровой О.Б.,учителя географии МКОУ Поваровская СОШ)
  10. Демонстрации, выполняемые учителем на уроках художественного труда. Методика показа.

 

Список использованных источников:

1.Ашервуд Б.Азбука общения или Public relations библиотеки. – М. Либерия, 1995. – 174 с.

2.Ашервуд Б. Видимая библиотека: практическое руководство по паблик рилейшнз (связям с общественностью для работы публичных библиотек ) /Б. Ашервуд; пер. с англ. – М., 1992. – 51 с.

3.Козлова Т. В.PR – деятельность учреждения культуры /Т. В. Козлова. – Справочник руководителя учреждения культуры. – 2006. -№ 12. – С.50 – 57.

 

4. Козлова Т. В.PR – деятельность учреждения культуры /Т. В. Козлова. – Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. -№ 2. – С.42 – 49

 

ЗМІСТ

Таблиця 1 – Господарські операції за місяць

Зміст господарської операції Сума, тис. грн
1 Безкоштовно отримана будівля складу за справедливою вартістю  
2 Прийняті від підрядника витрати по закінчених капітальних вкладеннях. Об’єкт введено в експлуатацію  
3 Придбано фрезерний верстат від постачальника за справедливою вартістю  
4 На підставі акта про ліквідацію основних засобів: а) первісна вартість б) списаний знос – 95% в) нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на ліквідації об’єкта г) нарахування на неї д) оприбутковані корисні залишки, отримані при ліквідації е) списана залишкова вартість об’єкта  
5 Реалізовано вантажний автомобіль: а) первісна вартість б) списаний знос – 40% в) списана залишкова вартість г) пред’явлений рахунок покупцю на продажну вартість  
6 Безкоштовно переданий іншому депо своєї залізниці локомотив: а) первісна вартість б) списаний знос – 30% в) списана залишкова вартість  

Продовження таблиці 1

7 Згідно з бухгалтерським розрахунком нарахована амортизація прямолінійним методом, строк експлуатації об’єктів 10 років а) по об’єктах основних засобів адміністративного призначення б) по об’єктах основних засобів, що використовуються в процесі перевезень в) по об’єктах основних засобів, що використовуються відділом збуту  
8 Акцептовано рахунок постачальника за отримані на підприємство: а) матеріали б) паливо в) МШП г) запасні частини ПДВ 20%  
9 Витрати на виготовлення запасних частин власного виробництва: а) нарахована заробітна плата б) нарахування на заробітну плату в) вартість використаних матеріалів  
10 Оприбутковані по коморі запасні частини, виготовлені в цеху підсобно – допоміжної діяльності, по фактичній вартості (див. п. 9)  
11 З комори для здійснення перевізного процесу відпущені: а) матеріали б) паливо в) запасні частини  
12 Передані в експлуатацію МШП  
13 Отримано попередню оплату за матеріали з урахуванням ПДВ, що відпускаються іншому підприємству своєї залізниці.  
14 Списано фактичну вартість відвантажених матеріалів  
15 Списання отриманої передоплати на час відвантаження  

Продовження таблиці 1

16 Відображення суми ПДВ по відвантажених матеріалах  
17 Акцептовано рахунок за спожиту для потреб перевізного процесу електроенергію  
18 З поточного рахунка здійснено оплату за оренду вантажного автомобіля відповідно до договору оренди, ПДВ 20%  
19 Нараховано заробітну плату: а) працівникам по здійсненню перевізного процесу б) працівникам допоміжного виробництва в) службовцям контори депо  
20 Зроблено нарахування на заробітну плату (суму визначити): а) у Пенсійний фонд б) у фонд соціального страхування в) у фонд соціального страхування на випадок безробіття г) від нещасних випадків  
21 Зроблено утримання із заробітної плати: а) податку з доходу фізичних осіб б) у Пенсійний фонд в) у фонд соціального страхування на випадок безробіття г) у фонд соціального страхування по тимчасовій непрацездатності д) за фірмовий одяг е) за виконавчими листками  
22 НФ перерахувала підприємству аванс у рахунок доходів за виконану роботу з перевезень  
23 На підставі виписки банку перераховано з поточного рахунка: а) банкам по кредитах б) за спожиту електроенергію в) у бюджет податок з доходу фізичних осіб г) у фонд соціального страхування д) у фонд страхування на випадок безробіття е) у Пенсійний фонд ж) від нещасних випадків  
24 На підставі лікарняного листа машиністу нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності за 8 днів  
25 З поточного рахунка в касу отримані кошти для виплати заробітної плати і на господарські витрати  
26 На підставі звіту касира списуються виплачені: а) заробітна плата б) депонована заробітна плата в) допомога з тимчасової непрацездатності г) аванси, видані підзвітній особі  
27 Депонується своєчасно не отримана заробітна плата (суму визначити)  
28 При інвентаризації каси встановлена нестача коштів  
29 Затверджено авансовий звіт про витрачення коштів на потреби перевізного процесу  
30 Зроблено нарахування на матеріально відповідальну особу у зв’язку з нестачею коштів у касі в 3-кратному розмірі  
31 Сума депонованої заробітної плати здана до банку на поточний рахунок  
32 При інвентаризації виявлена нестача об’єкта основних засобів: а) первісна вартість б) списаний знос в) списується залишкова вартість відсутнього об’єкта основних засобів ( суму визначити )  
33.Зроблено нарахування на матеріально відповідальну особу на залишкову вартість об’єкта  
34 Пред’явлено рахунок на суму доходів за виконану роботу з перевезень  
35 На поточний рахунок структурного підрозділу надійшли суми в остаточний розрахунок по доходах від перевезень (суму визначити)  
36 Перераховано з поточного рахунка: а) постачальникам за отримані матеріали б) банку заборгованість за кредитом в) у бюджет по податках г) різниця між нестачею грошей у касі та нарахуванням на матеріально відповідальну особу  
37 Списано фактичні витрати по перевезеннях  
38 Списані на фінансовий результат: а) доходи від звичайної діяльності підприємства б) витрати в) нарахований податок на прибуток г) витрати по податку на прибуток д) відображено нерозподілений прибуток  

 

Загрузка...

Ход урока


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав