Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тесты хирургические болезни

Читайте также:
  1. I. Болезни, обусловленные аномалиями аутосом
  2. II. Болезни эндокринной части поджелудочной железы (ЭЧПЖ).
  3. III. Болезни щитовидной железы.
  4. III. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ.
  5. IV. Болезни паращитовидных желез (ПЩЖ).
  6. Sperm vitality tests (тесты для определения жизнеспособности сперматозоидов)
  7. V 2: Болезни сердечно-сосудистой системы
  8. V. Болезни надпочечников.
  9. V2: Болезни желудочно-кишечного тракта
  10. VI. Болезни эпифиза.

Удосконалення системи управління на ПП «ГРАНІТ і МРАМОР GROUP» відбувається за такими основними напрямами:

· удосконалення організаційної структури управління підприємством;

· оптимізація організації менеджменту і бізнес-процесів через поліпшення системи планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності підприємства;

· удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами;

· підвищення ефективності управління інноваційними процесами на підприємстві, поліпшення якості вироблюваної продукції.

Удосконалення організаційної структури підприємства, зокрема ПП «ГРАНІТ і МРАМОР GROUP» означає насамперед необхідність встановлення оптимальної чисельності та структури управлінського апарату підприємства, а також чисельності працівників виробничих відділів та підрозділів згідно з діючими нормами, нормативами та реальними потребами підприємства з урахуванням сучасних ринкових умов тощо.

Поліпшити систему планування, обліку і контролю за основними показниками діяльності підприємства можна за допомогою впровадження ефективної системи внутрішнього контролю, широкого і всебічного впровадження обчислювальної техніки, розвитку комп’ютерних мереж зв’язку, застосування сучасних програмних засобів: технологій управління та інформаційних технологій. Насамперед це стосується системи організації фінансового менеджменту, управління фінансовими потоками та витратами.

Удосконалення управління виробничими ресурсами і запасами означає раціональне використання всіх видів матеріальних ресурсів, застосування енергозберігаючих технологій, регулювання використання виробничих запасів згідно з прогресивними нормами.

Організація автоматизованої системи збирання і обробки економічної інформації також є одним із напрямків удосконалення системи управління, що сприяє побудові раціональної структури апарату управління підприємством і більш ефективному його використанню для виробничих цілей.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика. Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Карт – бланш, 2005 р.

2. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є., Сімок Г.Ф. Менеджмент організацій: Навч. Посібник. – к : ТОВ “УВПК”, “ЕксОб”, 2000. – 392 с.

3. Руденко В.Д., Макарчик О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. Мадзігона В.М. – к.: Фенікс, 2000. – 304 с.

4. В.М. Беспалов, А.Ю. Вакула, А.М. Гострик, Інформатика для економістів:Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. – к. : ЦУЛ, 2003. – 788 с.

5. Доступно з: http://mramor-i-granit.com.ua/

 

 

Тесты хирургические болезни

Вариант 3

1. Для острого аппендецита не характерен симптом:

а) Ровзинга

б) Воскресенского


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 19 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав