Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сабақ. Электролиттер мен бейэлектролиттер

1.На вершине Калимонджаро произрастает растение, плодоношение которого регулируют четыре гена. Ген А проявляет сверх доминирование, поэтому детерминирует образование генеративных побегов только в гетерозиготном состоянии. Ген В проявляет неполное доминирование и в гомозиготном состоянии детерминирует цветение как женских так и мужских цветков, а при гетерозиготном состоянии цветут только женские цветки. Ген С регулирует процесс оплодотворения: доминантная аллель детерминирует оплодотворение всех семяпочек в завязи, а при рецессивном состоянии гена оплодотворяется только одна семяпочка в завязи. Доминантная аллель гена Д определяет форму многосемянного плода в виде шара. В других случаях плод имеет грушевидную форму. При самоопылении плод красного цвета, при перекрёстном опылении – жёлтого. Выберите генотипы следующих растений, которые имеют плоды: 1) жёлтые шаровидные; 2) красные шаровидные; 3) жёлтые грушевидные; 4) красные грушевидные; а)ААВВССДд; б)Ааввссдд; в)АаВВСсДд; г)АаВвСсДд; д)АаВвССдд; Ответ: 1г 2в 3д 4б

 

2.Химическим путём был установлен аминокислотный состав пентапептида: глицин, тирозин, лизин, фенилаланин, валин. Какова вероятность, что в олигопептиде аминокислоты находятся именно в этом порядке. Ответ:1/120 0,8%

 

3. Сколько генотипов и фенотипов может дать скрещивание, при условии полного доминирования и независимого наследования:

А ВС d E F G_ x a_B_c_D_E_ f g

a B c d e f g a b c d e f G

Ответ: генотипов 288, фенотипов 64

4. В огромном промышленном мегаполисе жителей с І(0)-группой крови - 1%, а с ІІ(А)-группой крови – 35%. Рассчитайте, сколько гетерозигот среди населения с ІІ и ІІІ группой крови.

Ответ: ІІ-10%; ІІІ-8%

 

5. В небольшой островной экосистеме обитают организмы, объединённые в единую пищевую сеть: растения, черные дрозды, дожде­вые черви, бактерии, грибы и др. Дрозды выедают 15 % популяции чер­вей и 3 % фитомассы, получая при этом 2244 кДж энергии. Дождевые черви питаются детритом. Энергия, заключенная в детрите, составляет 2,6· 106 кДж, суммарная солнечная энергия - 5,4 . 107 кДж. Кaкoй про­цент фиксированной энергии продуценты затрачивают на процессы жизнедеятености, если известно, что КПД фотосинтеза составляет 2 %, передача энергии с одного трофического уровня на другой в де­тритной цели составляет 5 %, а в пастбищной 10 %? Ответ: 60%

 

сабақ. Электролиттер мен бейэлектролиттер

Сабақтың мақсаты:«электролиттер» және«бейэлектролиттер» ұғымын қалыптастыру, ерітінділердің электр өткізгіштігі заттың кристалдық құрылымына және химиялық байланыс түріне тәуелді екендігін көрсету.

Реактивтер және құрал жабдықтар:күкірт қышқылының, натрий гидроксидінің, натрий хлоридінің және қанттың ерітінділері; мыс, темір, алюминий сымдары; қатты күйдегі натрий гидроксиді және хлориді, спирт, бензол, глицерин; ерітінділердің электр өткізгіштігін тексеретін құрал; «Ерітінділердің электр өткізгіштігі», «Кристалдық топ типтері», «Тұздардың қышқылдардың және негіздердің ерігіштігі» кестелері.

Сабақтың барысы. I Жаңа сабақты қабылдауға дайындық. Сабақтың тақырыбын және міндетін хабарлағаннан кейін берілген сұрақтар төңірегінде әңгіме жүргізіледі.

1. Өздеріңе белгілі химиялық байланыс түрлері туралы айтыңдар.

2. Мына қосылыстардағы химиялық байланыс түрін анықтаңдар: а) NaCI, KI (иондық байланыс); ә) Na2SO4, CuSO4, NaOH, Ва(OH)2 (иондық және коваленттік полюсті байланыс); б) HCL, H2SO4, HNO3, H2O (коваленттік күшті полюсті байланыс); в) C2H6O, C6H12O6, C6H6 (коваленттік әлсіз полюсті байланыс).

3. Қандай бөлшектерді иондар деп атайды? Мына қосылыстардың құрамына қандай иондар кіреді? NaCL, Na2SO4, CuSO4, NaOH, Ba(OH)2.

4. Берілген иондық қосылыстардың ион зарядын көрсетіңдер (тапсырма жылжымалы тақтаға немесе кодопленкаға алдын ала жазылып қойылады):

NaCL, Na2SO4, NaOH, Ba(OH)2, CuSO4, Al2(SO4)3.

5. Қандай қосылыстар иодық байланыс түзеді? Олардың жалпы физикалық қасиеттері қандай? (Оқушылар, әсіресе заттардың қаттылық, баяу балқығыштық қасиеттерін көрсетуі керек.)

Әңгіме нәтижелерін жүйелеп, қорытындылаған соң, әрі қарай пән аралық сипаттағы төмендегідей сұрақтарды талдаған жөн.

1. Электр тоғының табиғаты жөнінде не білесіздер?

2. Металдардың электр өткізгіштігінің себебі неде?

3. Өткізгіштер деген не?

II. Жаңа сабақты оқып үйрену. Оқушылар физика курсынан осы мәліметтерді қайталаған соң, дәптерлеріне мынадай қорытынды жазады: Электр тоғы дегеніміз – зарядталған бөлшектердің ( электрон немесе иондардың) бағытталған қозғалысы.

Бұдан кейін мұғалім оқушылармен бірлесіп, электр өткізгіштікті сынауға арналған құралдың құрылымын талдайды.

Содан соң мыс, темір, алюминий сымдараның электр өткізгіштігі көрсетіледі. Берілген тұздардың (NaCL және CuSO4), сілтілердің (NaOH және Ba(OH)2), ерітінділерінің электрөткізгіштігін көрнекі түрде көрсету төмендегідей қорытынды жасауға мүміндік береді: жоғарыдағы ерітінділер электр тоғын өткізеді, ал құрғақ NaCL, CuSO4, Ba(OH)2 , NaOH электр тоғын өткізбейді (тәжірибе жасап көрсетеміз).

Заттардың аты Электр тоғын өткізе ме?
Дистилденген су Кристалды натрий хлориді Натрий хлоридінің, т.б. ерітінділері Өткізбейді Өткізбейді Өткізбейді

Әрі қарай мұғалім электролиттердің электр өткізгіштігін зерттеген швед химигі С. Аррениус екенін, ол электролиттік диссоциация теориясы деп атауды ұсынғанын айтады.

Бұдан кейін оқушылардың белсенді қатысуымен:

құрамы мен қасиеттерінің әртүрлілігіне қарамастан, тұздар мен негіздердің ерітінділері және кристалдары электрөткізгіштігін сынағанда неліктен бірдей нәтиже көрсетеді?- деген сұраққа жауап береді.

Зерттеген заттардағы ортақ қасиет – екеуі де иондық қосылыстарға жатады, яғни оларда иондық байланыс және иондық кристалдық тор бар. Бірақ кристалдарында иондар бір-бірін қатты ұстап тұрады да, еркін қозғалуға мүмкіндіктері болмайды (сондықтан электр тоғын өткізбейді), ал оларды еріткенде иондық байланыс үзіледі де, бос иондар пайда болады. Сондықтан олардың ерітінділері электр тоғын өткізеді.

Бұл болжамның дұрыстығын дәлелдеу үшін оқушыларға «Тұздардың, негіздердің және қышқылдардың суда ерігіштігі» кестесін пайдаланып, ерітінділері электр тоғын өткізетін тұздар мен негіздерден 2-3 мысал келтіреді.

Әрі қарай қышқыл ерітінділерінің электрөткізгіштігін тексеруді ұсынамыз (Н2SO4 немесе НCL), электр шамы жанады, демек, олардың ерітінділері электр тоғын өткізеді, бұл ерітіндіде иондардың түзілгенін дәлелдейді. Мұғалім су молекуласының әсерінен сутек пен қышқыл қалдығы арасында коваленттік полюсті байланыс әлсірейтінін түсіндіреді.Cутектің электроны толықтай қышқыл қалдығына өтеді де, коваленттік полюсті байланыс иондық байланысқа ауысады, осыдан зат иондарға ыдырайды. Мұғалім өтілген материалды жүйелеп, мынадай қрытынды жасайды: ерітінділері мен балқымалары электр тоғын өткізетін заттар электролиттер (тұздар, негіздер, қышқылдар) деп аталады.

Электролиттер электрөткізгіштігімен анықталады. Бұдан соң мұғалім мынадай проблемалық сұрақ қояды: Барлық суда еритін заттарды электролиттер деп атауға бола ма? Мұғалім эксперимент нәтижесі бойынша қорытынды жасауды ұсынады. Суда: қант, глюкоза немесе этанолды ерітіп, электродты саламыз, электр шамы жанбайды. Бұны С12Н22О11 және С6Н12О6 құрылысы негізінде түсіндіреміз. Бұл қосылыстардағы коваленттік байланыстың полюстігі аз, сондықтан молекулалар арасындағы байланыс (молекулалық кристалдық тор) берік емес, ал керісінше молекулаішілік байланыстың беріктігі бұл заттар суда ерігенде, оларды жеке бейтарап молекулаларға ғана ыдыратады. Әрі қарай тағы да қосымша глицерин мен бензолдың электрөткізгіштігін тексеріп, мынадай қорытынды жасауға болады: ерітінділері электр тоғын өткізбейтін заттарды бейэлектролиттер деп атайды (спирт, қант, глюкоза, глицерин, бензол, т.б.).


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 33 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав