Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Глава держави в зарубіжних країнах

Читайте также:
  1. quot;Глава 9.1. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ
  2. Акт відновлення Української держави (30 червня 1941 року).
  3. Акт проголошення незалежності української держави (1941р.) та його значення.
  4. Антиінфляційна політика держави
  5. Антиінфляційні заходи держави
  6. Антимонопольна політика держави
  7. Банківські системи зарубіжних країн, особливості їх побудови та функціонування
  8. Визначте поняття держави. Проаналізуйте класифікацію держави за формою правління та устрою, за політичними режимами.
  9. Відношення держави до дітей з обмеженими можливостями здоров'я
  10. Внутренняя политика российского самодержавия во второй половине XVIII в.

Тірексызбаны жалғастырыңдар және мына берілген заттарды электролиттерге, бейэлектролиттерге бөліп жазыңдар: калий гидроксидінің сулы ерітіндісі, дистилденген су, глюкоза, кальций хлоридінің кристалы, қант ерітіндісі, натрий гидроксидінің ерітінідсі.

Үйге тапсырма: §1. 1-,5-,7-,8-,9- жаттығулар. Жұмыс дәптерінен және есептер мен жаттығулар жинағынан тапсырмалар.

 

Тема 2.3. Глава держави та уряд в зарубіжних країнах

План лекційного заняття

1. Глава держави: поняття, основні ознаки, види, місце глави держави в системі вищих органів державної влади.

1.1. Монарх: правове становище, порядок престолонаслідування; роль монарха в парламентських, дуалістичних і абсолютних монархіях.

1.2. Президент: правове становище президента, основні системи обрання президента.

2. Компетенція глави держави в галузі державного управління, законодавства, зовнішньоекономічній сфері. Інші повноваження глави держави.

3. Уряд. Місце уряду в системі вищих органів влади. Види урядів. Порядок формування уряду в залежності від форми правління.

4. Глава уряду, порядок його призначення, правове становище і роль повноваження уряду в сфері державного управління. Порядок діяльності уряду. Процедура прийняття рішення. Взаємовідносини уряду з главою держави та парламентом. Парламентська відповідальність уряду. Теорія спільної виконавчої влади.

План семінарського заняття

1. Глава держави в зарубіжних країнах:

а) монарх;

б) президент.

2. Правове становище монарха та президента як глав держави.

3. Повноваження голови держави.

4. Уряд, його місце в системі вищих органів влади.

5. Глава уряду, порядок його призначення, правове становище і роль.

6. Повноваження уряду:

а) в галузі державного управління;

б) в законодавчі сфері;

в) в зовнішньоекономічній сфері;

г) надзвичайні повноваження.

 

Глава держави в зарубіжних країнах

Одним з найважливіших елементів державного механізму є глава держави — особа, яка займає формально вище місце в структурі державних інститутів і водночас здійснює функцію представництва самої держави в цілому. З іншого боку, глава держави розглядається як один з вищих органів держави.

Юридичний статус і політичне значення сучасного глави держави залежать від форми державного правління, прийнятої в тій чи іншій країні.

У більшості зарубіжних країн функції глави держави доручаються одноособовому органу. Залежно від форми правління — це або президент, або монарх. Щодо народів, які живуть у державах з монархічною формою правління, то вони називають себе підданими його величності короля, імператора, шейха і т. ін., а з республіканською — громадянами.

Президент (лат. ) — той, хто сидить попереду. Монарх (грец. — самодержець) — спадкоємний глава держави в монархи.)

Винятковим є виконання функції глави держави колегіальним органом. Так, у Швейцарії функції глави держави згідно з чинною Конституцією 1999 р. виконуються Федеральною радою, яка одночасно є й урядом країни.

Державне право зарубіжних країн розглядає звичайно главу держави як носія вищої виконавчої влади, а також як вищого представника держави у сфері міжнародних відносин.

Однак між тими значними повноваженнями, якими наділяється глава держави Конституцією, і тією реальною роллю, яку він відіграє у суспільно-політичному житті конкретної країни, нерідко існує розрив. Останній залежить від багатьох чинників, насамперед від форми правління, політич­ного режиму і соціально-політичного становища у країні, від історичного етапу й рівня соціально-економічного розвитку країни, від того становища, яке займає глава держави у діловому світі своєї країни, а у президентів — й від порядку їх обрання.

Більш широкими і реальними властивими повноваженнями володіє глава держави тієї країни, де він одночасно є носієм виконавчої влади і очолює уряд (США, Франція, Чехія). Дещо в меншій мірі помітний його вплив на формування державної політики у парламентарних монархіях (Великобританія, Японія) і парламентарних республіках (Німеччина, Італія, Угорщина).

Особливості конституційного статусу глави держави визначають характер і обсяг його повноважень. У президентських республіках глава держави одержує свій мандат від виборчого корпусу і завжди наділений широкими і реальними владними повноваженнями. Тут президент є важливою ланкою у державному механізмі і відіграє чи не найголовнішу роль у державно-політичному житті. Це стосується і глав держав у країнах із змішаною республіканською формою правління.

У парламентарних республіках глава держави отримує мандат від парламенту, і його влада є похідною. Він звичайно не має істотних владних повноважень і реалізує свою компетенцію здебільшого у взаємодії з урядом. Статус такого президента в цілому аналогічний статусу глави держави у парламентарній монархії.

Конкретний зміст компетенції глави держави тією чи іншою мірою співвіднесений із здійсненням законодавчої, виконавчої і судової влади. її обсяг і вияви зумовлені формою правління.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 108 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав