Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Президент.

Президент може займати різне положення в системі державноївлади: бути лише главою держави (Німеччина), одночасно главоюдержави і виконавчої влади (Бразилія, США), главою держави тафактичним керівником уряду при наявності особливої посадиадміністративного прем'єр-міністра (Єгипет, Франція). Президент обираєтьсяна визначений термін: три роки в Латвії, чотири роки в США, п'ять - у Бразилії, шість - в Єгипті, сім - у Франції. Бували, однак, і

«Довічні президенти», а також президенти, які займали свої пости іншимишляхами, ніж вибори. [5]

Для обрання на посаду президента звичайно ставляться наступніумови: громадянство даної держави (у Польщі на виборах 1980 р. напост президента балотувалося особа, що мала окрім польського ще двагромадянства: канадське і перуанський), наявність повних цивільних іполітичних прав, досягнення певного віку (зазвичай 35 років, але в

Кандидат у президенти може бути висунутий групою виборців. Під

Існують різні способи обрання президента:

1. Голосування в парламенті (Чехія, Словаччина, Угорщина, Туреччина, Албанія таін). Для першого туру виборів звичайно потрібно кваліфіковане абоабсолютну більшість голосів, але при множинності кандидатів такийрезультат досягається рідко, голоси розподіляються між різнимикандидатами. У наступних турах вимоги знижуються, однак черезпартійної роздробленості зазвичай проводиться багато турів.

2. Голосування виборців. Виборці голосують за вибірників, а останні,не збираючись разом, обирають президента з числа кандидатів, висунутихпартіями (Аргентина, США, до 90-х років Фінляндія). При цьому способірезультати виборів (ім'я майбутнього президента) стають відомі доголосування вибірників, як тільки підрахована їх партійна належність:президентом буде той, хто має за собою більшість виборців.

3. Обрання президента спеціальною виборчою колегією, про яку говорилося вище (Федеральні збори в Німеччині, що складається з членівнижньої палати і такої ж кількості представників земель, колегія, що складаєтьсяз членів обох палат парламенту та делегатів обласних рад в Італії,колегія з обраних членів обох палат парламенту в Індії тазаконодавчих зборів штатів).

4. Обрання безпосередньо виборцями (Мексика, Україна, Франція та ін.)

Переобрання президента на наступний термін в багатьох країнах нічим необмежується (Єгипет, Франція, Сирія та ін.) У Німеччині, США одне й те самеособа може бути обрана в президенти лише на два терміни. В Аргентині можнаобирати двічі, але перший раз - на шість років, друга - тільки на чотирироку.

Повноваження, обов'язки та відповідальність президента. Згідно багатьомконституцій, президент користується недоторканністю, його не можна притягнутидо адміністративної відповідальності, кримінальне покарання можливо тількипісля відмови президента від посади (зазвичай шляхом імпічменту). Однакпрезидент, добровільно йде у відставку, як правило, домагаєтьсяприйняття закону або угоди про його невідповідальності. У багатьох країнах допрезиденту може бути подано цивільний позов. Цивільні позови додержаві також можуть бути звернені до президента як представникудержави.

Президент має певні привілеї: свою резиденцію (зазвичай неодну), особливий транспорт, включаючи літаки, охорону, свій штандарт - прапор,що є символом президентської влади. У багатьох країнах існуєособливе звернення до президента - «Ваше превосходительство». Грошовезміст президенту встановлюється законом парламенту і звичайно єнайбільш високим серед посадових осіб.

Повноваження президента часто сформульовані однотипно у президентській,напівпрезидентської, парламентській республіці, але насправді в їхздійсненні існує величезна різниця, пов'язана з особливостями формиправління. Президент має такі повноваження:

1. Повноваження з представництва держави зовні і всередині країни. Уцій якості він призначає дипломатичних представників, при ньомуакредитуються закордонні посли, він призначає своїх представників усуб'єкти федерації деяких федеративних держав (наприклад,губернаторів штатів в Індії). Як посадова особа, яка зобов'язана зберігатиєдність держави, він виступає з ініціативою погоджувальних процедур усуперечках між федерацією та її суб'єктами, між суб'єктами федерації, міжпалатами парламенту і т.д. Президент забезпечує узгодження функцій івзаємодія органів державної влади.

2. Повноваження щодо парламенту і здійснення ним законодавчоївлади. Президент призначає дату виборів до парламенту (у разі закінченнястроку його діяльності або дострокового розпуску), скликає парламент насесії (видає відповідний декрет, навіть якщо в конституції вказані датискликання сесій), може достроково розпустити парламент з призначенням новихвиборів, підписує (санкціонує) закони і володіє правом вето (відмовив підпису), публікує їх. Президент завжди має право тількивідкладеного вето, яке може бути подолане повторним прийняттямзакону парламентом (у більшості країн для цього необхіднокваліфікована більшість голосів, іноді досить абсолютногобільшості голосів однопалатного парламенту або кожної з його палат). Якзазначалось, президент промульгірует закони. Він, як правило, маєправом законодавчої ініціативи (у США такого права в нього немає), убагатьох країнах може звертатися до парламенту з посланнями, якізаслуховуються на спільних засіданнях палат і звичайно не підлягаютьобговоренню. У них йдеться про цілі діяльності державних органів намайбутній рік, про необхідне законодавстві (щорічні послання), протермінові заходи, які необхідно прийняти з найважливіших питаньдержавного життя. [6]

3. Повноваження щодо формування інших вищих органів держави. Президентпризначає уряд самостійно або за пропозицією лідера партіїбільшості (коаліції партій) в парламенті. У деяких країнах вінпризначає прем'єр-міністра (Україна) або міністрів (США) за згодоюпарламенту. Президент призначає багатьох вищих, а іноді і не тільки вищих,посадових осіб, наприклад суддів.

4. У сфері нормотворчої діяльності президент видає нормативні акти

(укази, декрети, декрет-закони), скасовує акти органів виконавчоївлади. Акти президента, які мають силу закону, звичайно видаються до прийняттязакону з даного питання, і з прийняттям відповідного закону вонивтрачають чинність. Такі акти видаються також як тимчасових заходів, наоснові делегування відповідних повноважень парламентом, в цьому випадкувони підлягають контролю останнього. Вони можуть видаватися і на основірегламентарної влади. У парламентській республіці акти президентапотребують контрасигнатури. За загальним правилом, акти президента носятьпідзаконний характер, але на практиці можуть відігравати домінуючу роль (цезалежить від впливу президента, від його особистих якостей), а в деякихдержавах Сходу вони ставляться на рівень закону або навіть вище за нього.

5. Повноваження щодо врегулювання надзвичайних ситуацій. Президент має правооголошувати надзвичайний, військове, стан облоги відповідно доприйнятим законом про це (на певний термін і під контролем парламенту),вводити президентське правління в суб'єктах федерації, здійснюватифедеральну інтервенцію (втручання).

6. Повноваження але розпорядженням збройними силами. За конституцією президентє головнокомандуючим з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками. Вінпризначає вищий командний склад армії, присвоює вищі військовізвання, відповідає за безпеку держави, при ньому звичайно створюєтьсядорадчий орган - раду безпеки.

7. Як найвища посадова особа президент призначає державних,службовців певних рангів.

8. Повноваження у сфері правового статусу особистості. Президент має правоприймати осіб до громадянства даної держави, дозволяти вихід згромадянства, пом'якшувати покарання, надавати помилування; він нагороджуєорденами, медалями, присвоює почесні звання і т.д.

Президент є гарантом конституції, прав і свобод громадян. Вінвживає заходів з охорони держави.

Конституції передбачають обов'язки президента і містятьпевні заборони. Президенту забороняється будь-яке суміщення посад імандатів, інші види робіт, участь у керівництві акціонерних компаній,придбання державного майна, іноді не дозволяється отримувативинагороду також за наукову, художню або літературнудіяльність, якщо він займається нею. У деяких країнах президенти наперіод обрання припиняють членство в політичній партії, іншіпродовжують партійну діяльність. Нерідко президент може залишати країнулише з дозволу парламенту.

При президенті створюються різні дорадчі органи, що допомагаютьйому здійснювати конституційні повноваження (Рада республіки в Бразилії,поради з економіки, з питань оборони та ін при президентові Єгипту).


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав