Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Актуальність обраної теми

Читайте также:
  1. Актуальність дослідження і ступінь наукової розробки проблеми
  2. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  3. Актуальність теми. Обґрунтування теми.
  4. Тема. Етичні аспекти маркетингової діяльності та їх актуальність в сучасних умовах.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Одним з основних видів прав та свобод людини і громадянина в Україні є політичні права, серед яких чільне місце посідає право громадян брати участь в управлінні державними справами, формуванні органів державної влади та органів місцевого самоврядування , шляхом участі у виборах, всеукраїнському та місцевому референдумах. Процес демократичного волевиявлення громадян потребує високого рівня їх правової культури у виборчому процесі, оскільки вибори легітимізують органи державної влади, шляхом виборів народ обирає своїх представників до владних структур і наділяє їх мандатом та здійснення суверенних справ. Тобто, ця тема є дуже актуальною. На мою думку, ми повинні навчитися робити правильний вибір під час виборів, тобто вибирати достойного керівника нашої держави, міста , села або ради.

Метою даної роботи є теоретичний огляд виборчої системи та виборчого процесу. Враховуючи мету дослідження були представленні наступні завдання: дати характеристику правового регулювання виборчого процесу в Україні; Дати характеристику виборчої системи та визначити види виборчих систем; Визначити стадії виборчого процесу.

Об’єктом дослідження є виборча система України. Предметом виступають конституційно-правові засади їх регулювання.

До питання виборів звертаються багато вчених , політиків, намагаючись пояснити проблеми, які були і є на сьогоднішній час актуальними:

Олександр Нельма у статті "Вибори, як індикатор і Чинник національної інтеграції" [15, 26], Дає відповідь на багато запитань щодо основних концептуальних засад Виборчого процесу в Україні, національної інтеграції, громадськості виборів, Президентських виборів, висловлює погляди на етнічні та націотворчі процеси .

Об'єктом статті Процьків М. [17, 66] є передвиборча кампанія як форма політичної комунікації.

Хома НЕ.М. [20, 15] розкриває питання Дослідження мотивації поведінки особи у виборчому процесі, а також завдання мотивації голосування виборців та питань комерційної торгівлі кандидатів.

Мета статті Хініча М., Хіменко В. і Орещук П. [19, 105] – переконати в доцільності широко застосованої методики аналізу електоральних процесів, цінність якої полягає в тому, що вона безпосередньо спирається на теоретичну парадигму дослідження виборів - просторову модель голосування.

Останнім часом у зв'язку з передбаченою політичною реформою і поправками до конституції щодо зміни виборчої системи ця тема набуває особливої актуальності.

Структура: робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку та списку використаних джерел.


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-11-24; просмотров: 32 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав