Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальна частина. Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Читайте также:
  1. Quot;Програмування. Частина III.
  2. Аналітична частина
  3. Аналітична частина
  4. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
  5. ЗАГАЛЬНА ГЕОЛОГІЯ
  6. Загальна економічна характеристика підприємства
  7. Загальна задача лінійного програмування (ЗЛП).
  8. Загальна задача синтезу керуючої системи
  9. Загальна задача синтезу об'єкту управління
  10. Загальна морфолого-анатомічна характеристика

 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Стоимость полной версии книги 29,95р. (на 30.03.2014).

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картойами или другим удобным Вам способом.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ

ДИСЦИПЛІНИ "ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО"

Загальна частина

1. Поняття господарського права України. Предмет, мета та метод господарського права України.

2. Поняття, ознаки та види господарських відносин.

Учасники відносин у сфері господарювання.

3. Основні принципи правового регулювання господарських відносин та їх значення під час здійснення господарсько-правового впливу.

4. Система господарського законодавства України. Напрями модернізації господарського законодавства.

5. Поняття та види господарської діяльності. Відмежування господарської діяльності від господарського забезпечення діяльності негосподарюючих суб'єктів.

6. Поняття, ознаки та класифікація суб'єктів господарювання.

7. Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності.

8. Підприємство та його види.

9. Державні унітарні підприємства та їх види.

10. Установчі документи господарських організацій.

Вимоги до оформлення документів, які подаються державному

реєстратору.

11. Правове регулювання реєстрації суб'єктів господарювання. Державний реєстратор.

12. Поняття та види господарських товариств.

13. Особливості правового статусу акціонерного товариства (у порівнянні з іншими формами господарських товариств).

14. Порядок створення акціонерного товариства.

15. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.

16. Особливості правового статусу повного товариства.

17. Правовий статус командитного товариства.

18. Поняття та види кооперативів. Порядок управління.

19. Господарські об'єднання (асоціації, корпорації, консорціуми,

концерни).

20. Холдингові компанії.

21. Торгово-промислові палати.

22. Товарні біржі.

23. Правовий статус фондових бірж.

24. Речові права у сфері господарювання: право власності, право господарського відання, право оперативного управління та інші.

25. Майно суб'єктів господарювання та джерела його

формування.

26. Майновий стан та облік майна суб'єкта господарювання. Оцінка майна та майнових прав.

27. Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

28. Поняття та види господарських зобов'язань. Підстави

виникнення господарських зобов'язань.

29. Поняття господарського договору. Істотні умови господарських договорів.

30. Загальний порядок укладення господарських договорів. Особливості укладення договорів за конкурсом, на аукціоні (публічних торгах), на біржах, за державним замовленням.

Укладення господарських договорів за рішенням суду.

31. Порядок зміни та розірвання господарських договорів.

32. Загальні умови виконання господарських зобов'язань. Підстави припинення господарських зобов'язань.

33. Підстави та наслідки визнання господарського договору

недійсним, неукладеним.

34. Поняття, умови та правові форми державно-приватного партнерства.

35. Особливості договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства.

36. Поняття та форми господарсько-правової відповідальності.

37. Поняття та види санкцій у господарському праві.

38. Відшкодування збитків.

39. Штрафні санкції.

40. Оперативно-господарські санкції.

41. Адміністративно-господарські санкції.

42. Поняття та значення державного регулювання економіки. Засоби державного регулювання господарської діяльності.

43. Ліцензування: порядок видачі, переоформлення та

анулювання ліцензій.

44. Державна система стандартизації та її правові джерела.

Види стандартів в Україні.

45. Сертифікація товарів та послуг.

46. Правові джерела регулювання ціноутворення в

Україні. Види цін та тарифів, порядок їх встановлення. Відповідальність за порушення законодавства про ціни.

47. Державна підтримка малого підприємництва.

48. Контроль за здійсненням господарської діяльності.

Порядок проведення перевірок суб'єктів господарської діяльності.

49. Державна регуляторна політика.

50. Поняття неплатоспроможності та банкрутства.

51. Підстави та порядок порушення справи про банкрутство.

52. Стадії провадження у справах про банкрутство.

53. Розпорядження майном боржника. Заходи щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном

боржника.

54. Санація у справі про банкрутство.

55. Ліквідація. Підстави прийняття постанови про банкрутство.

56. Черговість задоволення вимог кредиторів за Законом

України "Про відновлення платоспроможності боржника або

визнання його банкрутом".

57. Поняття економічної конкуренції. Загальна характеристика правопорушень у сфері конкуренції.

58. Правовий статус Антимонопольного комітету України, його структура та компетенція.

59. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання.

60. Зловживання монопольним положенням на ринку.

61. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання.

62. Недобросовісна конкуренція та форми її здійснення.

63. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського

управління та контролю.

64. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

65. Поняття суб'єктів природних монополій та суміжних ринків. Органи, що здійснюють державне регулювання діяльності природних монополій.

66. Порядок розгляду справ про порушення конкурентного законодавства. Стадії розгляду справ.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав