Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особлива частина

Читайте также:
  1. Quot;Програмування. Частина III.
  2. Аналітична частина
  3. Аналітична частина
  4. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
  5. Загальна частина
  6. Загальна частина
  7. Заключна частина уроку
  8. Застосування правових норм як особлива форма реалізації норм права.
  9. І. Організаційна частина
  10. Макроекономіка як частина економічної теорії

67. Торговельна діяльність як різновид господарської

діяльності. Види торгівлі та торговельної діяльності.

68. Поняття товару та особливості правового режиму

обігу окремих його видів. Ліцензування та патентування торговельної діяльності.

69. Організаційні форми торговельної діяльності.

70. Порядок обліку торговельних операцій. Правове регулювання застосування реєстраторів розрахункових операцій

та товарно-касових книг.

71. Правове регулювання торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновими виробами.

72. Правове регулювання деяких видів посередницько-торговельної діяльності: поставка, енергопостачання, оренда

майна, лізинг.

73. Зовнішньоекономічні відносини як об'єкт правового

регулювання. Джерела правового регулювання зовнішньоеко-номічної діяльності. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності.

74. Зовнішньоекономічний контракт: поняття, порядок

укладання. Вимоги до форми контракту. Право країни, що визначає права та обов'язки сторін.

75. Базисні умови поставок.

76. Платіжні умови та джерела їх регулювання.

77. Захисні застереження.

78. Арбітражне застереження. Порядок розгляду справ

інститутами міжнародного комерційного арбітражу.

79. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів.

80. Угоди з давальницькою сировиною.

81. Франчайзингові та ліцензійні зовнішньоекономічні

угоди.

82. Система державного регулювання зовнішньоекономічної

діяльності в умовах членства України в СОТ. Ліцензування

та квотування ЗЕД.

83. Поняття фінансової операції та її ознаки.

84. Поняття ринків фінансових послуг. їх правове регулювання. Поняття та види фінансових послуг.

85. Функції та компетенція Державної комісії з регулювання

ринків фінансових послуг. Інші регулятори ринку. Заходи

впливу, які застосовуються у разі порушення законодавства, що

регулює діяльність із надання фінансових послуг.

86. Коло суб'єктів, які мають право надавати фінансові

послуги. Реєстрація та ліцензування діяльності фінансових

установ. Суміщення надання певних видів фінансових послуг.

87. Система та суб'єкти первинного та державного фінансового моніторингу. Фінансові операції, що підлягають

обов'язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.

88. Поняття банківської системи України, її структура.

89. Правове становище Національного банку України.

90. Форми регулювання банківської діяльності і надзору

Національного банку України та його повноваження. Індикативне та адміністративне регулювання банківської діяльності.

91. Система банківських операцій.

92. Розрахунково-касові операції банків.

93. Банківські рахунки. Порядок відкриття та закриття

банківських рахунків.

94. Правове регулювання касових операцій банків. Права і обов'язки сторін за договором на розрахунково-касове обслуговування.

95. Правові основи безготівкових операцій у народному

господарстві.

 

96. Кредитні операції банків. Види банківського кредиту

(банківської позики).

97. Поняття страхової діяльності. Суб'єкти ринку страхових послуг.

98. Компетенція уповноважених органів у сфері нагляду

за здійсненням страхової діяльності. Контроль та нагляд за

здійсненням страхової діяльності.

99. Правовий статус страховика. Посередницька діяльність у сфері страхування.

100. Правові особливості договору страхування.

101. Поняття та організація фондового ринку в Україні. Його учасники та регулятори.

102. Цінні папери та їх класифікація.

103. Державне регулювання фондового ринку.

104. Облік права власності на цінні папери. Національна

депозитарна система.

105. Правове регулювання розміщення цінних паперів

(емісії).

106. Види професійної діяльності на фондовому ринку.

107. Діяльність з торгівлі цінними паперами.

108. Організатори торгівлі цінними паперами.

109. Поняття та кваліфікаційні ознаки інвестиційної діяльності.

110. Класифікація та види інвестиційних договорів. Інвестиційні договори з особливим суб'єктним складом (концесійні угоди, угоди про розподіл продукції).

111. Інститути спільного інвестування та особливості їх

організаційно-правових форм та порядку діяльності.

112. Правове регулювання іноземного інвестування.

Усунення дискримінації вітчизняних інвесторів та підприємств,

заснованих ними, у порівнянні з підприємствами з іноземними

інвестиціями.

113. Спеціальні правові режими інвестиційної діяльності.

114. Інвестування резидентами України за межами

України.

115. Правове регулювання інноваційної діяльності: джерела. Поняття інновацій.

116. Державне регулювання інноваційної діяльності: засоби та механізми реалізації.

117. Система засобів державного регулювання інноваційної діяльності.

118. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності.

119. Правові форми комерціалізації інноваційних продуктів: договори на створення та реалізацію науково-технічної

продукції, договори передачі майнових прав на об'єкти інтелектуальної (промислової) власності, ліцензійні договори та інші.

120. Спеціальні суб'єкти інноваційного ринку: технопарки, наукові парки, науково-дослідні установи та інші.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав