Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

VІ.Теми для написання рефератів

Читайте также:
  1. Вимоги до технічного оформлення рефератів
  2. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  3. ІІ. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  4. Методичні рекомендації та завдання до написання курсових робіт
  5. НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  6. Написання тексту курсової роботи
  7. Написання тексту та його редагування
  8. Написання цифр та символів
  9. Опис авторефератів

1. Культура як система духовних цінностей.

2. Взаємозв’язок традиції і новації в культурі.

3. Феномен світової культури.

4. Мегаліти як таємничі пам’ятки первісної культури.

5. „Венери палеоліту” – символ родючості, народження нового.

6. „Сікстинські капели палеоліту” (Альтаміра, Ляско).

7. Феномен єгипетських пірамід.

8. Особливості давньоєгипетського пантеону.

9. Єрусалим – духовна столиця іудеїв, християн, мусульман.

10. Античність – колиска європейської культури.

11. Антропоморфізм релігійно-міфологічних уявлень стародавніх греків та римлян.

12. Розвиток наукових знань у Стародавній Греції.

13. Александрійська бібліотека.

14. Грецькі чудеса світу.

15. Давньоримська міфологія.

16. Архітектурні нововведення римлян.

17. Релігійність як культурна домінанта духовного життя Середньовіччя.

18. Символізм у культурі Середньовіччя.

19. Епоха Середньовіччя – фундамент сучасної цивілізації.

20. Перші європейські університети.

21. Романський храм – „важке велике мовчання”.

22. Готика як символ християнства, втілення нескінченності та ідеї прекрасного.

23. Феномен куртуазної культури.

24. Візантія – міст між західною і східною цивілізаціями.

25. Візантія – оплот християнства.

26. Храм святої Софії –диво візантійської культури.

27. Візантійська мозаїка.

28. Музичне мистецтво Візантії.

29. Гуманізм – світоглядна основа епохи Відродження.

30. Антропоцентризм – провідна ідея Ренесансу.

31. Титанізм італійського Відродження.

32. Ботічеллі – найбільш хвилюючий і поетичний художник Відродження.

33. Мистецтво і наука – два крила творчості Леонардо да Вінчі.

34. Творчість Рафаеля Санті – синтез античності і духу християнства.

35. Мікеланджело Буонарроті – кульмінація Високого Ренесансу.

36. Тіціан – найтиповіший художник Венеції.

37. Мистецтво маньєризму.

38. Альбрехт Дюрер – гордість німецького мистецтва.

39. Франсуа Рабле і яскравий національний колорит французького Ренесансу.

40. Вільям Шекспір – титан англійського Ренесансу.

41. Сервантес і Ренесанс в Іспанії.

42. Реформація – основа новоєвропейської ментальності.

43. Новочасна культурна парадигма.

44. Духовно-естетичний пафос бароко.

45. Берніні – виразник архітектурного бароко.

46. Живопис Ель Греко: напруга, динамізм, містика.

47. Рубенс і національний колорит фламандського бароко.

48. Нікола Буало і теорія класицизму.

49. Мольєр – творець жанру „високої комедії”.

50. Нікола Пуссен – „французький Рафаель”.

51. Версальський палац – вершина архітектурного класицизму.

52. Караваджо і караваджизм.

53. Веласкес – митець „золотого віку” іспанського живопису.

54. Творчість Рембрандта – вершина голландського реалізму.

55. Просвітництво –ідейний, політичний, мистецький плюралізм

56. Рококо – аналіз найтонших переживань людини.

57. Ампір як художній стиль.

58. Культурологічна концепція Ф. Ніцше.

59. ХІХ століття – „машинний вік”.

60. Романтизм як світоглядне розчарування в ідеалах Просвітництва.

61. Колористична революція імпресіоністів.

62. Східноєвропейський символізм (В. Чюрльоніс, Я. Мальчевський, Ф. Купка, М. Врубель).

63. Техногенний характер цивілізації ХХ ст.

64. Духовна криза в культурі ХХ ст.

65. Проблема маскультури.

66. ХХ століття – примітивізація і „варваризація” культури?

67. Література „втраченого покоління”.

68. Феномен кіномистецтва.

69. Вплив позаєвропейської культури на естетику модернізму.

70. Абстракціонізм як втеча від реальності.

71. Футуризм: ідеалізація урбанізму, індустрії, агресивної особистості.

72. Постмодернізм як „заперечення заперечення”.

73. Поп-арт як реакція на безпредметне мистецтво.

74. Концептуалізм – аналітичність і дематеріалізація мистецтва.

75. Поп-арт як реакція на безпредметне мистецтво.

 

 

VІІ. Залікові питання з курсу „Історія світової культури”

1. Розкрийте зміст поняття культури як ціннісного феномену.

2. Розкрийте зміст поняття світової культури.

3. Які предмет і завдання курсу „Історія світової культури”?

4. Яка історико-археологічна періодизація первісної культури?

5. Які особливості Первісної культурно-історичної епохи?

6. Проаналізуйте духовну культуру первісної епохи: релігійні вірування та мистецтво.

7. Розкрийте зміст культурологічного поняття Стародавній Схід.

8. Які особливості Стародавнього Сходу як культурно-історичної епохи?

9. Проаналізуйте давньоєгипетську релігію та міфологію.

10. Як розвивалися наукові знання, техніка та архітектурне будівництво у Стародавньому Єгипті?

11. Як розвивалися писемність, література та образотворче мистецтво у Стародавньому Єгипті?

12. Яка джерельна база вивчення культури Межиріччя? Які головні віхи історії Шумеру, Вавилону та Ассирії?

13. Проаналізуйте писемність, наукові знання, освіту та літературу Межиріччя.

14. Які особливості та здобутки архітектури та образотворчого мистецтва Межиріччя?

15. Які джерельна база, періодизація та особливості культури Східного Середземномор’я?

16. Розкрийте зміст античності як культурологічного поняття.

17. Які типові риси античної культури?

18. Яка періодизація давньогрецької та давньоримської культур?

19. У чому актуальність та всесвітньо-історичне значення античної культури?

20. Які особливості культури Стародавньої Греції?

21. Які особливості культури Стародавнього Риму?

22. Висвітліть питання виникнення християнства за часів Римської імперії.

23. Розкрийте зміст Середньовіччя як культурологічного поняття.

24. Які особливості середньовічної культурно-історичної епохи?

25. Які типові риси культури західноєвропейського Середньовіччя?

26. Які характерні риси середньовічної культури Візантії?

27. Які здобутки культури раннього західноєвропейського Середньовіччя?

28. Охарактеризуйте культуру зрілого західноєвропейського Середньовіччя.

29. Охарактеризуйте художньо-естетичні стилі західноєвропейського Середньовіччя.

30. Яке історичне значення візантійської культури та у чому її вплив на традиції Київської Русі?

31. Розкрийте зміст Ренесансу як культурологічного поняття.

32. Яка періодизація культури епохи Відродження? Висвітліть основні віхи історії Європи ХІІІ-ХVІ ст.

33. Проаналізуйте антропоцентризм Раннього Відродження.

34. Проаналізуйте титанізм Високого Ренесансу.

35. Охарактеризуйте пізнє Відродження.

36. Розкрийте зміст культурологічного поняття Реформація. Які історичні передумови та ідейні витоки Реформації?

37. Розкрийте зміст поняття „культура Нового часу”. Які основні віхи історії Європи XVII-XVIII ст.?

38. Які характерні риси новочасної культури?

39. Охарактеризуйте філософсько-світоглядну революцію XVII ст.

40. Охарактеризуйте Новий час як епоху мистецького плюралізму.

41. Які типові риси естетики бароко?

42. Охарактеризуйте класицизм у драматургії, архітектурі, живописі.

43. У чому суть культурологічного поняття „Просвітництво”?

44. Які головні засади культури Просвітництва?

45. Висвітліть художньо-естетичні напрями доби Просвітництва: класицизм, ампір, реалізм, сентименталізм.

46. Охарактеризуйте рококо як художньо-естетичний напрям.

47. Які основні віхи історії та характерні риси культури ХІХ ст.?

48. Які особливості мистецького життя ХІХ ст.?

49. Охарактеризуйте романтизм як художньо-естетичний напрям.

50. Проаналізуйте реалізм як художньо-естетичний напрям ХІХ ст.

51. Охарактеризуйте натуралізм як художньо-естетичний напрям.

52. Охарактеризуйте імпресіонізм як художньо-естетичний напрям.

53. Охарактеризуйте постімпресіонізм як художньо-естетичний напрям.

54. Охарактеризуйте символізм як художньо-естетичний напрям.

55. Розкрийте суть поняття еклектизм у мистецтві ХІХ ст.

56. Які особливості історії культури Новітньої доби?

57. Які характерні риси історії культури ХХ ст.?

58. Розкрийте проблему маскультури.

59. Поясніть феномен постмодернізму.

60. Розкрийте суть історії світової культури як єдності у множинності, цілісності у багатоманітності.
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 118 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав