Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

VІІІ. Критерії оцінювання знань і вмінь студентів з дисципліни

Читайте также:
  1. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
  2. II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
  3. III. Систематизація і доповнення знань
  4. V. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
  5. VII. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролей
  6. VІІІ. Білінгвізм. Диглосія
  7. авдання зовнішнього незалежного оцінювання з математики
  8. Актуалізація знань
  9. Актуалізація опорних знань

„Історія світової культури”

Оцінка „відмінно” виставляється студентові, який глибоко засвоїв програмний матеріал; виявляє ґрунтовні знання з теоретичних питань курсу; добре орієнтується в культурологічних визначеннях (культурний період та культурна епоха, творчий метод і творчий напрям, тип і вид культури, культурна норма, матеріальна та духовна культура, форми матеріальної та духовної культури, мистецтво, види мистецтва тощо); досконало засвоїв риси культурних епох, періодів, характеристики видів мистецтва; може чітко назвати імена митців-представників відповідних творчих напрямів; спроможний зробити порівняльний аналіз культурних епох, періодів, напрямів, а також здатний робити висновки стосовно міжкультурних впливів та зв’язків різних типів культури.

 

Оцінка „добре” виставляється студентові, який засвоїв основний програмний матеріал; виявляє добрі знання з теоретичних питань курсу; добре орієнтується в культурологічних визначеннях (культурний період та культурна епоха, творчий метод і творчий напрям, тип і вид культури, культурна норма, матеріальна та духовна культура, форми матеріальної та духовної культури, мистецтво, види мистецтва тощо); засвоїв принципові риси культурних епох, періодів, характеристики видів мистецтва; може назвати імена митців-представників відповідних творчих напрямів; проте припускає окремі помилки, які не змінили суті зроблених відповідей, не може робити логічно виважені висновки, хоча спроможний порівнювати конкретний фактичний матеріал.

 

Оцінка „задовільно” виставляється студентові, який поверхнево засвоїв програмний матеріал; виявляє фрагментарні знання з теоретичних питань курсу; слабко орієнтується в культурологічних визначеннях (культурний період та культурна епоха, творчий метод і творчий напрям, тип і вид культури, культурна норма, матеріальна та духовна культура, форми матеріальної та духовної культури, мистецтво, види мистецтва тощо); фрагментарно засвоїв риси культурних епох, періодів, характеристики видів мистецтва; може лише частково назвати імена митців-представників відповідних творчих напрямів; неспроможний зробити порівняльний аналіз культурних епох, періодів, напрямів, а також нездатний робити висновки стосовно міжкультурних впливів та зв’язків різних типів культури.

 

Оцінка „незадовільно” виставляється студентові, який не засвоїв програмний матеріал; не виявляє ґрунтовних знань з теоретичних питань курсу; не орієнтується в культурологічних визначеннях (культурний період та культурна епоха, творчий метод і творчий напрям, тип і вид культури, культурна норма, матеріальна та духовна культура, форми матеріальної та духовної культури, мистецтво, види мистецтва тощо); не засвоїв риси культурних епох, періодів, характеристики видів мистецтва; не може назвати імена митців-представників відповідних творчих напрямів; неспроможний зробити порівняльний аналіз культурних епох, періодів, напрямів, а також нездатний робити висновки стосовно міжкультурних впливів та зв’язків різних типів культури.

 

 
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 8 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав