Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте галузь права, яка належить до комплексних галузей.

Читайте также:
  1. IV. Права, обязанности и ответственность
  2. Lt;variant>. поведение субъектов права, сообразующаяся с предписаниями юридических норм
  3. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, ГАЛУЗЬ ПРАВОВОЇ НАУКИ ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
  4. Акти застосування норм права, їх ознаки та види
  5. б)Процессуальный порядок в части составляющей предмет налогового права, реализуется налоговыми органами, органами внутренних дел, таможенными органами.
  6. Виділення науки в самостійну галузь духовної культури.
  7. Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України
  8. Визначте моду
  9. Визначте найбільш адекватне визначення документа

А. цивільне право;

Б. адміністративне право;

В. трудове право;

Г. торгове право.

2. Оберіть правильне закінчення нижче наведеного висловлювання:

Суб’єктами політичних прав і свобод в Україні є:

А. громадяни України, які досягли 18-річного віку;

Б. усі громадяни України;

В. усі, хто на законних підставах проживає в Україні;

Г. громадяни України та іноземні громадяни (крім біженців).

3. Визначте нормативно-правовий акт, яким вводиться в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України.

А. закон України;

Б. постанова Кабінету Міністрів України;

В. наказ Міністерства оборони України;

Г. Указ Президента України.

4.Укажіть, протягом якого строку діють майнові права інтелектуальної власності на твір, створений автором Петренко.

А. протягом життя громадянина Петренка;

Б. протягом його життя і 70 років по смерті Петренка;

В. по смерті автора - протягом життя його спадкоємців першої черги;

Г. від 5 до 10 років залежно від твору.

5. Об’єктами сімейних правовідносин можуть бути:

А. події у сімейному житті;

Б. особисті немайнові права;

В. дії;

Г. речі.

6.Укажіть, протягом якого максимального строку від дати надходження документів для реєстрації має бути проведена державна реєстрація фізичної особи-підприємця.

А. протягом одного календарного місяця;

Б. не більше трьох робочих днів;

В. максимальний строк для прийняття такого рішення не встановлений;

Г. не більше двох робочих днів.

7. Відмінними ознаками примусових заходів виховного характеру та заходів впливу, що застосовуються до неповнолітніх є:

А. одні з них застосовуються виключно судами, інші – цілим рядом органів адміністративної юрисдикції;

Б. одні з них можуть бути застосовані до осіб з14 до 18 років, а інші можуть застосовуватися з 16 до 18 років;

В. одні з них, на відміну від інших, можуть передбачати певне обмеження правоздатності.

8. Спільними об’єктами посягання для пограбування і розбою є:

А. право власності;

Б. життя і здоров’я потерпілих;

В. громадський порядок;

Г. громадська безпека.

9. Землі природно-заповідного фонду можуть перебувати у:

А. комунальній власності;

Б. державній власності;

В. приватній власності.

10. Можуть здійснюватися такі види використання об’єктів тваринного світу:

А. мисливство;

Б. промисел;

В. рибальство, включаючи добування водних безхребетних тварин;

Г. використання корисних властивостей життєдіяльності тварин;

Д. добування диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи неволі.

 

ІІ. Дайте визначення поняттям – 6 балів (по 2 бали за кожне поняття):

„державний службовець”, „зобов’язання”, „добросусідство”.

ІІІ. Знайдіть відмінності між шахрайством і договором позики – 5 балів.

ІV. Складіть схему «Судова система України (за законом України «Про судоустрій і статус суддів»)» – 5 балів.

V. Творче завдання: запропонуйте шляхи попередження насильства в підлітковому середовищі – 8 балів.

VІ. Вирішіть правову ситуацію – 30 балів (по 10 балів за кожну ситуацію):


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав