Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аргументи якої з теорій щодо до походження Київської Русі, Ви вважаєте більш переконливими?

Читайте также:
  1. Аргументируйте свой выбор.
  2. Аргументируйте свой ответ конкретным примером из истории политической жизни и своего личного опыта.
  3. Аргументирую собственную позицию (К4)
  4. Архітектура Київської Русі
  5. Архітектура Київської Русі. Візантійський стиль.
  6. Архітектура, образотворче мистецтво та музика в часи Київської Русі.
  7. Боротьба Київської Русi з монголо-татарами та її iсторичне значення.
  8. Визначення походження дитини від матері та батька,Особисті і майнові обовязки батьків і дітей.
  9. Визначте найбільш адекватне визначення документа

В первой половине 70-х годов были введены в строй 30 крупных аэровокзалов для обслуживания пассажиров и груза, в том числе в Ленинграде, Алма-Ате, Тбилиси, Волгограде, Челябинске и Иркутске. За первую половину 70-х годов было построено около 300 служебно-пассажирских сооружений. Открылись новые гостиницы Аэрофлота в 9 городах, в аэропортах Читы, Салехарда и т.д

Аргументи якої з теорій щодо до походження Київської Русі, Ви вважаєте більш переконливими?

У середині XVIII ст. німецькі історики, члени Петербурзької Академії Наук Г.Байєр та Г.Міллер висунули теорію щодо скандинавського походження Русі(норманська теорія). Опонентом був Ломоносов(антинорманська теорія). Ця дискусія тривала і в 20-х р. ХХ ст. між значною кількістю науковців світу, що віддавали перевагу «варязькому фактору» та між радянською історіографією, яка вважала цю теорію хибною.

Основні аргументи норманської теорії:

1)Русь отримала свою назву від Руотси. Так у середині XIст. фіни називали шведів.

2)Більшість імен руських послів, що зафіксовані у договорах з Візантією(911, 944 рр.), мають скандинавське походження.

3)Ісламські географи та мандрівники IX-X ст. чітко розділяли «русів» та «словян».

Основні аргументи антинорманської теорії:

1)Назва Русь словянського походження, оскільки тісно пов’язана з назвами річок Рось,Руса,Роставиця у Центральній Україні.

2)Жодного племені чи народу під назвою «руси» не було відомо у Скандинавії і про нього не згадує жодне древньонормандське джерело, саги.

3) Один з найдавніших ісламських письменників Ібн-Хордадберг (840-880 р.) чітко називає русівсловянським племенем.

4) Археологічні матеріали із міст та торгівельних шляхів Східної Європи свідчать про обмежений вплив «варязького фактора»

Слабкі сторони обох теорій це те, що вони розглядають державотворчий процес як одномоментний акт, як безпосередній наслідок діяльності конкретної особи.

Існує також хозарська гіпотеза, яка виводила коріння Київської Русі з Хозарського каганату. Її автор –О.Пріцак(професор Гарвардського університету). Він запропонував взагалі відмовитися від словянськоїконцепсії походження Русі. На його думку, поляни були не слов'янами, а різновидом хозар, а їхня київська гілка — спадкоємницею роду Кия, який заснував (іноді вживається термін «завоював») Київ у VIII ст. Однак ця версія не витримує критичної перевірки та не має чітких археологічних підтверджень.

На мою думку, пояснення процесу виникнення державності треба роздивлятися як наслідок тривалої еволюції суспільного розвитку, треба відмовитися від погляду на утворення держави як на одномоментний акт.

Я вважаю, що до утворення Давньоруської держави у східних слов'ян існувало 14 великих племінних об'єднань (дулі-би, поляни, бужани, волиняни, сіверяни, тиверці, уличі та ін.). VI—VIII ст. — період еволюції союзівслов'янських племен у протодержавні утворення — племінні князівства, серед яких виділялися об'єднання дулібів і полян. Вони у тривалому процесі і утворили Давньоруську державу.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.043 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав