Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

C. «Жалпы медицина» мамандығы бойынша І курс студенттеріне арналған дифференциальды сынақтың тест сұрақтары.

Читайте также:
  1. B) Жеке еңбек келісім арқылы жұмыс істейтін қызметкермен еңбек қатынастары бойынша байланыстағы заңды тұлға
  2. B012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі тану» мамандығы, 3 курс, 3кредит қ/б
  3. G. Халықтан салынымдар бойынша ақша алу арқылы ағымдағы шоттар бойынша өз міндеттемелерін өсірсе
  4. PS, TOP командаларымен процесстерді тексеру. Процестермен жұмыс істеуге арналған командалардың түрлері.
  5. Автокөлік құралдарын жөндеу» пәні бойынша емтихан сұрақтары
  6. АИВ-инфекциясы пәні бойынша
  7. АИВ-инфекциясы пәні бойынша
  8. АНАТОМИЯ-2 ПӘНІ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІНІҢ 3 КУРС СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН
  9. Аралық және қорытынды бақылауға арналған сұрақтар

A. Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті

B. Анатомия кафедрасы

c. «Жалпы медицина» мамандығы бойынша І курс студенттеріне арналған дифференциальды сынақтың тест сұрақтары.

 

2. Қандай мойын омыртқасының ұзын арқа өсіндісі бар: 7

3. ІІ мойын омыртқасының ерекшелігін атаңыз: тісі

4. І мойын омыртқасының ерекшелігін атаңыз: денесі жоқ

5. Тісті өсіндісі бар омыртқаны атаңыз: 2

6. Атланттың алдыңғы және артқы доғаларын қосатын анатомиялық құрылымдарды атаңыз: бүйір массалары

7. Бүйір массалары бар омыртқаны атаңыз: Атлант 2

8. Нешінші мойын омыртқасының денесі болмайды: I

9. Қандай мойын омыртқасының ұйқы төмпешігі бар екендігін атаңыз: 6

10. Ортаңғы мойын омыртқаларының ерекшеліктерін атаңыз: қылқаны 2-ге бөлінген

11. Бел омыртқасының ерекшелігін атаңыз: қосымша өсінді, емізік өсінді.

12. Жалған қабырғаларды атаңыз: 8-10

13. Нағыз қабырғаларды атаңыз: 1-7

14. Толқушы қабырғаларды атаңыз: 11-12

15. Денелерінде толық қабырғалық шұңқыршалары бар кеуде омыртқаларын атаңыз: 1,11,12

16. Көлденең өсінділерінде қабырғалық шұңқыршалары болмайтын кеуде омыртқаларын атаңыз: 11-12

17. Қабырғаның бөлімдерін атаңыз: басы, мойны, денесі

18. Сегізкөздің дорсальді бетінде неше қырқа бар: 5

19. Сегізкөздің алдыңғы бетінде орналасқан анатомиялық құрылымдарды атаңыз: көлденең сызық, жамбастық

20. Төстіктің бөлімдерін атаңыз: тұтқасы, денесі, семсертәрізді өсіндісі

21. Бұғананың ұштарын атаңыз: төстік, акромиальді

22. Сегізкөз дің беттерін атаңыз: алдыңғы, дорсальді

23. Сегізкөздің латеральді бөлімінің буындық бетін атаңыз: құлақтәрізді

24. Қандай мойын омыртқасының денесі болмайды: 1

25. ІІ мойын омыртқасының ерекшелігін атаңыз: тісі

26. Тоқпан жіліктің қай бөлімінде кәрі жілік нервісінің жүлгесі орналасады: латеральды

27. Тоқпан жіліктің қай бөлімінде шынтақтық нервтің жүлгесі орналасады: медиальды

28. Қол ұшы қандай бөлімдерден тұрады: білезік, алақан, саусақ

29. Алақан сүйектері неше сүйектен тұрады: 5

30. Төмпешікаралық жүлгесі бар, сүйекті атаңыз: тоқпан жілік

31. Кәрі жіліктік нервтің жүлгесі тоқпан жіліктің қандай бөлімінде орналасады: латеральды

32. Үлкен және кіші төмпешіктері бар сүйекті атаңыз: тоқпан жілік

33. Тоқпан жіліктің дистальды ұшының артқы бетіндегі шұңқыршаны атаңыз: шынтақ шұңқыры

34. Тоқпан жіліктің дистальды ұшының алдыңғы бетіндегі шұңқыршаны атаңыз: кәріжілік

35. Тоқпан жіліктің денесінде орналасқан бұдырды атаңыз: дельтатәрізді

36. Анатомиялық және хирургиялық мойындары бар сүйекті атаңыз: тоқпан жілік

37. Білек сүйектерін атаңыз: шынтақ жілік, кәріжілік

38. Қол ұшының беттерін атаңыз: алақандық, дорсальді

39. Қол ұшының жиектерін атаңыз: медиальды, латеральды

40. Қол ұшының білезік бөлімі неше сүйектен тұрады: 8

41. Қол ұшының білезік бөлімінің дистальді қатары неше сүйектен тұрады: 4

42. Қол ұшының білезік бөлімінің проксимальді қатары неше сүйектен тұрады: 4

43. Жапқыш тесік қай сүйекке тән: жамбас сүйек

44. Мықын сүйек қанатының сыртқы бетіне қандай сызықтар тән: доғатәрізді сызық

45. Сирақ сүйектерінің қайсысы сирақтың медиальді жағында орналасады: асық жілік

46. Сирақ сүйектеріне жататын сүйектерді атаңыз асық жілік, кіші жіліншік

47. Ортан жіліктің бұдырлы сызығының латеральді еріншесі проксимальді бағытта қандай анатомиялық құрылымға айналады: бөкселік бұдырмақ

48. Ортан жіліктің дистальді ұшында қандай анатомиялық құрылымдар орналасады: айдаршықты

49. Ортан жіліктің проксимальді ұшында қандай анатомиялық құрылымдар орналасады: кіші және үлкен ұршық

50. Жамбас сүйектің бөлімдерін атаңыз: мықын шат шонданай

51. Латеральді толарсағы бар сүйекті атаңыз: кіші жіліншік

52. Медиальді толарсағы бар сүйекті атаңыз: асық жілік

53. Төменде көрсетілген сүйектердің қайсысы тілерсектің проксимальді қатарының сүйегі болып табылатындығын атаңыз: асық, өкше

54. Аяқ басы қандай бөлімдерден тұрады: тілсерек, табан, бақай

55. Көз ұясының латеральді қабырғасын құрайтын сүйекті атаңыз: бет сүйек, сына тәрізді сүйек

56. Көз ұясының төменгі қабырғасын құрайтын сүйекті атаңыз: бет сүйек, жоғарғы жақ сүйек

57. Көз ұясының төменгі саңылауы көз ұясын немен байланыстырады: бас сүйек қуысымен

58. Қасүсті доғаларының арасында орналасқан анатомиялық құрылым қалай аталады: кеңсірік

59. Сына тәрізді сүйектің түрік ершігінің түбінде қандай анатомиялық құрылым орналасатындығын атаңыз: гипофиз шұңқыры

60. Мұрын қуысының төменгші мұрын жолына не ашылады: көзжас өзегі

61. Сына тәрізді сүйектің қойнауы қайда ашылады: сына тәрізді қойнаудың апертурасы

62. Самай сүйектің бөлімдерін атаңыз: дабылдық, тастақты, қабыршақты

63. Маңдай сүйектің ішкі бетінің сагитальді жиегін бойлай орналасқан құрылымды атаңыз: сагиталдық жүлге

64. Самай сүйегінің пирамидасының артқы бетінде орналасқан тесікті атаңыз: ішкі есту түтігі

65. Ұйқы өзегі бар сүйекті атаңыз: самай сүйегі

66. Самай сүйегінің бет өсіндісінің негізінде қандай шұңқыр орналасады: самай шұңқыры

67. Гайморов қойнауы қайда ашылатынын атаңыз: ортаңғы мұрын жолына

68. Тор сүйектің алдыңғы және ортаңғы ұяшықтары қайда ашылатынын атаңыз: синус максилярис,жақ суйек қойнау

69. Тор сүйектің артқы ұяшықтары қайда ашылатынын атаңыз: сына тәрізді қойнау

70. Маңдай қойнауы қайда ашылатынын атаңыз: ортаңғы мұрын жолына

71. Бас сүйектің дөңгелек тесігі арқылы қанат-таңдай шұңқыры немен байланысады: үшкіл нерв

72. Бас сүйектің сына- таңдай тесігі арқылы қанат-таңдай шұңқыры немен байланысады: нерв

73. Төменгі көз ұсы саңылауы арқылы қанат-таңдай шұңқыры немен байланысады: ауыз қуысы

74. Төменгі жақтың бұрышының сыртқы бетінде орналасады Жоғарғы жақтың қандай өсінділері бар: маңдай, тандай, уяшықты бетс

75. Жоғарғы жақтың алдыңғы бетін көз ұясынан шектейтін жиекті атаңыз: көзасты жиек

76. Жоғарғы жақтың алдыңғы бетінде қандай шұңқыр орналасқан: фосса канина

77. Төменгі жақтың бөлімдерін атаңыз: денесі, мойны, өсінді, тармақ

78. Үлкен таңдай өзегі арқылы қанат-таңдай шұңқыры немен байланысады: төменгі ауыз қуысы

79. Төменде көрсетілген сүйектердің қайсысы мұрын аралығын түзуге қатысады: _________________________

80. Мұрын қуысы хоаналар арқылы немен байланысады: жұтқыншақ

81. Бас сүйектің қандай сүйегінде сигма тәрізді қойнаудың жүлгесі орналасады: шүйде

82. Бас сүйектің қандай сүйегі көзұясының жоғарғы қабырғасын түзуге қатысады: сынатәрізді

83. Бас сүйектің бет бөлімінің уақ сүйегін атаңыз: торлы сүйек

84. Бас сүйектің қандай сүйегі көз ұясының төменгі қабырғасын түзуге қатысады: бет сүйек,жоғарғы жақ суйек

85. Бас сүйектің самай асты шұңқыры төменгі көзұясы саңылауы арқылы немен байланысады: ____________________

86. Қанат-таңдай шұңқыры ауыз қуысымен не арқылы байланысады: төменгі көз уясы санылау

87. Қанат-таңдай шұңқырының медиальды қабырғасын түзеуге қатысатын сүйекті атаңыз:

88. Қанат-таңдай шұңқырының алдыңғы қабырғасын түзуге қатысатын сүйекті атаңыз: жоғарғы жақ суйек

89. Бас сүйектің қандай сүйегінде әтеш айдары бар: торлы суйек

90. Сүйектердің шеміршекті тін арқылы байланысы қалай аталады: синхондроз

91. Буындар байланыстың қандай түріне жататындығын атаңыз: диартроз

92. Буындарда сагитальдіі білік бойында жүзеге асатын қозғалыстарды атаңыз: әкелу, әкету
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 36 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав