Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

патогенді микрофлора

Читайте также:
  1. Микрофлора квашенных и соленых плодов и овощей.
  2. Микрофлора пищевых продуктов
  3. Микрофлора ротовой полости.
  4. Микрофлора свежих плодов и овощей.
  5. ОСТАТОЧНая МИКРОФЛОРа КОНСЕРВОВ

***

 

Өсімдік өсіру жолымен жерді құнарландыру іс-шаралары қалай аталады? //

эвтафикация\\

лесомелиорация\\

мелиорация\\

+фитомелиорация\\

сукцессия\\

***

Казақстан Республикасы территориясының көлемі қанша? //

77,1 млн кв.км\\

271 млн кв.км\\

+ 2,71 млн кв.км \\

775,0 млн кв.км \\

4,05 млн кв.км \\

** *

Бұзылған жерлерді қалпына келтіру процесі: //

Жер кадастары//

Эрозия//

+рекультивация//

Гумификация//

мелиорация

***

Гумустың түзілуі ненің көмегімен жүреді: //

Аллахтонды биота//

Автохонды микрофлора//

Актиномицидтер//

+микроағзаның//

ылғалдық

***

Литосфера түсінігі: //

+жердің жоғарғы қатты қабаты//

Планетамыздың су ресурстары//

Жер шарының газ күйіндегі қабаттары//

Өсімдіктер мен жан-жануарлар дүниесі//

Адамзат қоғамы және оның өндірісі

***

Топырақтың түзілу процесіндегі маңызды роль атқаратын абиотикалық фактор://

+уақыт//

Атмосфералық қысым//

Өсімдіктер//

Жануарлар//

микроорганизмдер

***

Литосфераның қандай бөлігі биосфераға жатады?//

1 км-ге дейін//

2 км-ге дейін //

+3 км-ге дейін//

5 км-ге дейін//

10 км-ге дейін

***

Орманды жерлер мен шөптесін өсімдіктердің топырағында жүреді. Ол өте жай байқалып, нәтижесінде бұзылған топырақ қабаты топырақ түзілу процестерінің нәтижесінде бір жылда қайта қалпына келе алады.Бұл қандай эрозия?//

+қалыпты//

Жылдам//

Сызықтық//

Жазықтық//

антропогендік

***

Топырақтың жоғарғы құрғақ, құнарлы қабатының бөлшектерінің желмен ұшуы не деп аталады?//

Қалыпты эрощзия//

Жылдам эрозия//

Абразия//

Жазықтық эрозия//

+дефляция

***

Ауыл шаруашылығында қолданылатын улы химикаттардың жалпы атауы?//

Гербицидтер//

+пестицидтер//

Фумиганттар//

Фунгицидтер//

тыңайтқыштар

***

Топырақтың беткі құнарлы қабатының желмен ұшуы не деп аталады?//

Абразия//

+дефляция//

Ирригациялық эрозия//

Өндірістік//

Механикалық эрозия

***

Қалпына келтірілмейтін табиғи ресурсты атаңыз//

Өсімдіктер дүниесі//

Жануарлар дүниесі//

Су//

Топырақ //

+қазба байлықтар

**

ҚР-ның экологиялық жағдайдың төмендеуі, табиғи ортаның деградациялау үрдісі келесі элеуметтік мэселенің пайда болуына алып келді//

+атмосфералық ауа, ауыз су сапасының төмендеуі//

Радиоактивті қалдықтарды көму//

Қала тұрғындары санының өсуі//

Шөлдені, жер эрозиясы//

Халықтың ауруы мен өлімінің артуы

***

Антропогенді ландшафттар: //

+агроөндірістік,техногенді, қалалық//

Геохимиялық, элементарлы, қорғалатын//

Агроөндірістік, техногенді, элементарлы//

Элементарлы, қорғалатын, қалалық//

Геохимиялық, қорғалатын, техногенді

***

Ауылшаруашылық техникалардың ауыр түрлерін топырақтың өздігінен қалпына келу қабілетін ескермей пайдаланған жағдайларда қалыптасатын эрозия не деп аталады?//

Қалырты эрозия//

+мехеникалық эрозия//

Абразия//

Жазықтық эрозия//

дефляция

***

Суғару каналдарынан судың фильтрациялануынан және дұрыс суармаудан топырақта тұздардың мөлшерінің көбеюінен болатын құбылыс қалай аталады?//

Екінші реттік тұздану//

Механикалық эрощия//

Абразия//

+тұздану//

дефляция

***

Адамның шаруашылық іс-әрекеттерінің нәтижесінде өсімдіктері жойылған, гидрологиялық режимі мен рельефі өзгерген, топырақ жабыны бұзылып, ластанған жерлерді қайта қалпына келтіру процесі//

Загрузка...

Екінші реттік тұздану//

Механикалық эрозия//

Абразия//

Тұздану//

+рекультивация

 

***

Натрий, кальций, магний тұздарының топырақта өсімдіктердің өсуі мен дамуына зиянды әсер ететін концентрацияда жинақталуын не деп атайды?//

+екінші реттік тұздану//

Механикалық эрозия//

Абразия//

Тұздану//

рекультивация

***

Эрозияға қарсы күрес шараларының бірі – шаруашылық-ұйымдастыру жұмыстарына не жатады?//

Жерді көлденеңдеп жырту//

Су ұстағыш микрорельефтар жасау//

Жырту қабатын тереңдету//

+территорияны дұрыс ұйымдастыру//

Ауыспалы егісті қолдану

***

Топырақтың тұздану ненің әсерінен болады?//

+жер асты суларындағы тұздардың концентрациясының артуынан//

Жер асты суларының деңгейінің көтерілуінен//

Қалдық сулардың әсерінен//

Дефляцияның әсерінен//

Батпақтанудың әсерінен

***

ҚР-ның экологиялық жағдайдың төмендеуі, табиғи ортаның деградациялау үрдісі келесі элеуметтік мэселенің пайда болуына алып келді//

+атмосфералық ауа, ауыз су сапасының төмендеуі//

Радиоактивті қалдықтарды көму//

Қала тұрғындары санының өсуі//

Шөлдені, жер эрозиясы//

Халықтың ауруы мен өлімінің артуы

 

***

Биосфералық мониторингке мыналар жатады: //

ұлттық

+глобальды

локальды

жүйелік

аймақтық

***

Бөлек мемлекет шегіндегі мониторинг: //

+ұлттық\\

глобальды\\

локальды\\

жүйелік\\

аймақтық\\

***

Қазақстан Республикасында орныкты (тұрақты) даму тұжырымдамасы қай жылы қабылданды? //

1995\\

2000\\

2005\\

+1994\\

1997\\

***

Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық кауіпсіздік тұжырымдамасын жүзеге асыру қанша кезеңді қамтиды? //

+3\\

4\\

6\\

2\\

5\\

***

Мониторингтің негізгі мақсаты: //

ионосфера жағдайын бақылау\\

тропосфера жағдайын бақылау\\

мезосфера жағдайын бақылау\\

атмосфера жағдайын бақылау\\

+биосфера жағдайын бақылау\\

***

Барсакелмес қорыгы қайда орналасқан? //

павлодар\\

атырау\\

+арал теңізі\\

таулы алтай\\

шымкент\\

***

Экологиялық мониторинг дегеніміз, бұл: //

+Қоршаған ортаның ахуалын үздіксіз бақылау\\

Тұрғындар арасында әлеуметтік сұрақ жұргізу\\

Жер қыртысының құрамын зерттеу\\

тұқым қуалайтын ауруларды зерттеу\\

құрлықтық және сулық экожүйелердегі организмдердің түр құрамын зерттеу\\

***

Ерекше қорғалатын табиғи территориялар қатарына не жатады: //

қаланың саябақтары

аквапарктер

саяжай танаптары(дачалар)

+мемлекеттік қорықтар

қалалық қоқыс төгу алаңы

***

ҚР «Экологиялық кодексі» қашан қабылданды?//

+2007

***

“Экологиялық сараптама туралы” ҚР Заңы қашан қабылданды?

+1997

**

Ақтау қаласында АЭС-ң базасындағы теңіз суын тұщыландыратын завод қай жылы іске қосылды? //

+1983

***

Қоғам өміріндегі қала рөлінің, артуы, халық орналсуының мамандандырылған әлеуметтік-кеңістік формаларын қалыптастырудың тарихи үрдісі - бұл: //

+урбандалу

антропоценоз

концентрация

әлеуметтендіру

интенсификаия

***

ҚР заңның Қоршаған ортаны қорғау туралы XI тарауы қалай аталады? //

+экологиялық аудит

табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану

қоршаған орта және табиғи ресурстар мониторингі

экологиялық экспертиза

қоршаған ортаны қорғаудың экологиялық механизмі

***

Түрлі ластанулар, атмосфераның, ортаның метеорологиялық және гидрологиялық

сипаттамалары туралы мәліметтер жинақтау қандай мониторинг деп аталады?//

+биосфералық мониторинг

ұлттық мониторинг

биологиялық

геологиялық

атмосфералық

***

Биосферадағы тірі организмдерді және олардың антропогендік әсерлерге реакциясын анықтайтын қандай мониторинг?//

биосфералық мониторинг

ұлттық мониторинг

+биологиялық

геологиялық

атмосфералық

***

2004-2015 жылдарға арналған ҚР экологиялық қауіпсіздік Концепциясы” қай жылы қабылданды?//

+2003

***

 

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 30 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав