Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз основних показників, що характеризують ліквідність

Читайте также:
  1. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  2. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  3. Аналіз виробництва культури
  4. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  5. Аналіз витрат на виробництво продукції
  6. Аналіз вихідних умов
  7. Аналіз власне ринку
  8. Аналіз внутрішнього середовища
  9. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
  10. Аналіз динаміки та структури пасивів страхових компаній за 2010-2012 рр.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

 

Назва показників Оптимальне значення Роки Абсолютне відхилення
2011 – 2010 2012 – 2011 2012 – 2010
1. Коефіцієнт миттєвої ліквідності Не менше 20 % 17,91 13,54 17,49 -4,37 3,95 -0,42
2. Коефіцієнт загальної ліквідності зобов’язань банку Не менше 100 % 111,70 113,05 111,87 1,35 -1,17 0,18
3. Коефіцієнт відношення високоліквідних до робочих активів Не менше 20% 16,52 12,26 15,98 -4,26 3,72 -0,54
4. Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’язань Близько 70—80 % 90,50 96,88 91,96 6,38 -4,92 1,46
5. Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів х 171,18 159,84 143,76 -11,34 -16,08 -27,42

 

Продовження табл. 2.15

6. Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов’язань х 19,68 15,11 19,10 -4,57 3,99 -0,58

Ліквідність банку визначається збалансованістю між строками і сумами погашення активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел та напрямів використання коштів, зокрема таких, як видача кредитів та здійснення витрат.

Ліквідність банку як ступінь покриття зобов’язань активами і ліквідність самих активів забезпечується дотриманням насамперед обов’язкових економічних нормативів Національного банку України

Як свідчать дані, наведені в розрахунковій табл.2.15, банк забезпечував за аналізований період не досить високий фактичний рівень коефіцієнтів миттєвої ліквідності (відповідно 13,37 % у 2010 р.; 8,14 % у 2011 р. та трішки підвищився у 2012 році до 17,49. але не досяг нормативу, а саме за норми НБУ не менше 20 %). Коефіцієнт загальної ліквідності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у 2010 році становив 116,08, у 2011 році -115,98 і у 2012 році 110,4, що свідчить про тенденцію до зниження цього коефіцієнта за аналізований період, але все ж таки він досягає норми і це забезпечує спроможність комерційного банку погашати будь-які зобов’язання і борги перед клієнтами.

Спостерігається зменшення на протязі аналізованого періоду забезпеченість робочими активами високоліквідними: з 10,35% у 2010 р. до 5,19 у 2011 р. та 7,89 у 2012 році, хоча у 2012 році цей коефіцієнт підвищився порівняно з 2011 роком. За нормативної вимоги НБУ цей показник повинен бути не менше 20 %. Отже, це зниження — сигнал про необхідність активізації управлінських заходів, спрямованих на усунення появи ризикового фактора, який також контролюється НБУ.

Про зниження забезпеченості дохідними активами всіх зобов’язань банку свідчить коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов’язань. За нормативу в межах 70—80 % вона збільшилась з 90,84 % у 2010 р. до108,28 % у 2011 р. та до 102,86 у 2012 році. Це свідчить про забезпечення банку дохідними активами його загальних зобовязань і про погашення зобовязань банку поверненнями дохідних активів.

Доповнюючим показником ресурсної ліквідності є коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів. Як видно із табл. 2.14, цей показник збільшився з 93,03 % у 2010 р. до 110,87 % у 2011 р. та до 172,13 у 2012 році. Це означає, що ризик ліквідного погашення основного обсягу зобов’язань перед клієнтами банку має тенденцію до підвищення, Отже, видані кредити забезпечені переважаючим обсягом залучених депозитів і банкові не загрожує незбалансована ліквідність.

Як показує коефіцієнт генеральної ліквідності, спроможність банку погашати зовнішні зобов’язання за залученими і позиченими коштами високоліквідними активами та через продаж нерухомості (майно і незавершені капітальні вкладення) є досить низькою. Таким чином, розрахована і розглянута в табл. 2.14. 3 система показників банку показала, що він дотримувався в 2010—2012 рр. нормативних вимог НБУ щодо ліквідності і забезпечував активами свою здатність погашати будь-які вимоги за своїми зобов’язаннями перед клієнтами, що розмістили свої гроші в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»на поточних, вкладних, депозитних рахунках, а також перед кредиторами по господарській діяльності та акціонерами.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 60 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.041 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав