Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Наслідки війни і німецько - фашиської окупації для України. Відбудова народного господарства.

Читайте также:
  1. III Санкт-Петербургского международного культурного форума
  2. Jus Gentium как прообраз международного права.
  3. Аварійно - рятувальні служби України.
  4. Адміністративно-правовий статус Президента України.
  5. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  6. Безробіття: сутність, види та соціально-економічні наслідки. Закон Оукена.
  7. Берестейська унія та її історико – культурні наслідки.
  8. Берестейська унія, її причини та наслідки
  9. Берестейська церковна унія та її наслідки для українського суспільства.
  10. В.56 международного сотрудничества в области охраны окружающей среды

[a] Казахстан вступил в ООН

[a] Казахстан стал членом Всемирного банка

[a] Казахстан стал членом ВОЗ

[a] Казахстан стал членом Международного валютного фонда

[a] Принят закон о приватизации

[q]3:1: Страна, в которой проживает крупная община казахского и уйгурского народов:

[a] Иран

[a] Китай

[a] Монголия

[a] Афганистан

[a] Турция

[q]3:1: Лиссабонский протокол, подписанный в 1993 г. Президентом РК Н.А. Назарбаевым объявил, что Казахстан:

[a] Демократическое;

[a] Суверенное государство;

[a] Территория свободная от ядерного оружия

[a] Правовое государство;

[a] Свободная экономическая зона

[q]3:1: В Таможенный Союз вошли следующие государства постсоветского пространства:

[a] Россия, Украина, Казахстан;

[a] Россия, Кыргызстан, Казахстан;

[a] Россия, Беларусь, Казахстан

[a] Россия, Грузия, Казахстан;

[a] Россия, Таджикистан, Казахстан

 

Наслідки війни і німецько - фашиської окупації для України. Відбудова народного господарства.

2 вересня 1945 р. закінчилася найкровопролитніша в історії людства друга світова війна, в якій перемогла антифашистська коаліція народів і держав. Ця перемога мала історичне значення.

Вирішальний внесок у перемогу зробив Радянський Союз. Червона Армія розгромила й взяла в полон 507 (з 587) німецьких дивізій і близько 100 дивізій сателітів Німеччини, знищила приблизно 75% її бойової техніки. Понад 10 млн. німецьких солдатів і офіцерів навіки зали­шилися в радянській землі. Союзники розгромили 176 дивізій гітлерівського райху та його сателітів.

Перемога відкрила шлях до могутнього піднесення національно-визвольного руху в Азії, Африці та Латинській Америці, врешті-решт привела до розпаду колоніальної системи. На її уламках пізніше виникло понад 100 нових держав. 6. Перемога підтвердила життєву необхідність для всього людства міждержавного співробітництва заради миру. І нині гарантом міжнародної безпеки залишаються співробітництво і взаєморозуміння демократичних держав, передусім великих ядерних держав сучасності.

Перемога в другій світовій війні сприяла підвищенню міжнародного авторитету Радянського Союзу, посиленню його впливу на світову політику. Якщо перед війною СРСР підтримував дипломатичні відносини з 25 державами, а в червні 1941 р. — тільки з 10, то в роки війни 32 країни офіційно встановили з ним нормальні зв'язки. В кінці війни Радянський Союз мав дипломатичні відносини з 52 державами. (В 1990 р. це число досягло 143.) Жодна серйозна міжнародна проблема вже не могла вирішуватися без Радянського Союзу. Після розпаду СРСР в 1991 р. торжество й славу Перемоги свято бережуть народи незалежних держав, що постали на його території.

Відбудова промисловості була здійснена до 1950 р. Обсяг промислової продукції збільшився за 5 років майже в 4.5 рази і перевищив рівень 1940 р. на 15%. Особливо великим був прогрес у Західній Україні, де до війни великої промисловості практично не існувало. Україна знову стала однією з провідних індустріальних країн світу. Вона виплавляла більше чавуну на душу населення, ніж Великобританія, Німеччина, Франція.

Інше становище склалося у сільському господарстві. Воно зазнало особливо великих втрат під час війни: загинула на фронті більша частина чоловіків, повністю знищені машинно-тракторний парк, худоба тощо. Тут зберігалися елементи феодальних відносин: безкоштовна праця відробітки у колгоспному, а фактично державному виробництві); покріпачення селянства, яке через відсутність паспортів було позбавлене можливості залишити місце проживання; велика особиста залежність колгоспника від адміністрації. Через засуху 1946 р. в Україні настав голод, від якого особливо постраждало сільське населення, померло близько 800 тис. чол.

Головним чином за рахунок низького життєвого рівня і експлуатації селянства з боку держави, примусової підписки на облігації державної позики щорічно здійснювалося зниження цін на окремі товари, що в ті часи подавалося пропагандою як піклування Сталіна про людей.

 

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав