Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Взяти позику

Читайте также:
  1. ВЗЯТИЕ КАЗАНИ
  2. Взятие мазка на онкоцитологию.
  3. Взятие мазков.
  4. Метод взятия обратной функции
  5. Общие сведения: Важное значение для качественного проведения лабораторной диагностики гонореи имеет правильное взятие от больного клинического материала.
  6. Способы взятия, условия хранения и транспортирования клинического материала для лабораторной диагностики ВГПА
  7. ТЕХНИКА ВЗЯТИЯ КРОВИ ИЗ ВЕНЫ НА ГОРМОНЫ.
  8. Четвертый этап продлился с конца 1943 г. по 9 мая 1945 г. Он ознаменовался взятием Берлина и безоговорочной капитуляцией Германии.

312. Визначте, у якому випадку для учасників правовідносин достатньо мати правоздатність:

отримати автомобіль у спадщину

313. Над малолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування, та над фізичними особами, які позбавлені дієздатності, встановлюєтеся: -

Опіка

314. Суд не встановлює:

Піклування при реєстрації шлюбу фізичної осоои, яка не досягла повноліття

315. Якими особистими немайновими правами наділена юридична особа:

всі вищезазначені права

316. Юридична особа може діяти:

на підставі одного з цих документів так і на підставі обох

317. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на:

юридичних осіб приватного і публічного права

318. Юридична особа припиняється в результаті:

всі варіанти правильні

319. Підприємство діє:

на основі статуту, якщо законом не встановлено інше

320. Підприємство залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції можуть бути віднесені до:

Великих підприємств

321. Малими визнаються підприємства, в яких сер еднь о облікова чисельність працюючих за звітній період не перевищує:

50 осіб

322. Акціонерні товариства бувають таких видів:

відкриті і закриті

323. Засновниками і учасниками господарських товариств можуть бути:

Всі відповіді вірні

324. У письмовій формі належить учиняти такі правочини:

всі вищезазначені правочини

325. Яких строків позовної давності у цивільному законодавстві немає:

15 років

326. Загальна позовна давність в Україні встановлюється тривалістю у:

Три роки

327. Позовна давність в один рік не застосовується до вимог:

про розірвання договору підряду

328. Фізична особа, яка звернулась за наданням їй медичної допомоги, має право на вибір лікаря та методів лікування при досягненні нею:

14 років

329. Особисті немайнові права належать кожній фізичній особі:

за законом

За законом

330. Вкажіть, яке з названих особистих немайнових прав фізичних осіб є таким, що забезпечує природне (фізичне) існування людини:

право на повагу честі й гідності

321. Вкажіть, яке з названих особистих немайнових прав фізичних осіб с таким, що забезпечує соціальне буття особи:

право на повагу честі и гідності

322. Якої форми власності цивільним законодавством не передбачено:

власності Українського народу

323. Відносини власності - це врегульовані законом відносини щодо............. майном:

володіння, користування та розпорядження

324. Як називаються сторони у зобов'язанні:

боржник і кредитор

325. Як називаються сторони угоди міни:

продавець і покупець

326. Зобов'язання не може бути забезпечене:


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав