Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 13. Розвиток реклами в СССР (в 20-80 роки) та в Україні на поч.90-х років ХХ століття

Читайте также:
  1. III. Розвиток пізнавальних процесів
  2. VI. Історичний розвиток органічного світу.
  3. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  4. адміністративних судів в Україні
  5. Архітектура, живопис, пластичні мистецтва другої половини ХІХ століття.
  6. В Україні немає свого фільмофонду і державного кіномузею, низький рівень кіноосвіти. Зовсім зникла кінопреса (журнали “Новини кіноекрана”, “Вавилон”).
  7. В Україні проводиться державна екологічна експертиза, яка є обов'язковою у процесі господарської, інвестиційної, управлінської діяльності.
  8. Валютна політика в Україні
  9. Вибір носіїв реклами та підготовка рекламного звернення.
  10. Вибори і референдуми в Україні, їх види та умови проведення

13.1. Реклама в СРСР періоду громадянської війни та НЕПу.

13.2. Радянська реклама в 1930-1950 роки.

13.3. Еволюція радянської реклами в 1960-1980 роки.

13.4. Українська реклама в 90-ті роки ХХ століття.

 


Питання до іспиту з дисципліни «Історія реклами» (2014 р.)

1. Поняття, ознаки, об’єкт та предмет реклами.

2. Цілі, задачі та функції реклами в суспільстві.

3. Роль реклами в сучасному суспільстві.

4. Основні етапи розвитку зарубіжної реклами.

5. Протореклама і символізація на початкових етапах культури.

6. Демонстративна символізація у суспільстві і культурі.

7. Основні напрямки розвитку протореклами.

8. Виокремлення професійної реклами з протореклами.

9. Усна і письмова реклама у античному місті.

10. Реклама видовищ і предметно-образотворча реклама в період античності.

11. Політична і конфесійна реклами у античному місті.

12. Новації Середньовіччя у рекламній діяльності в Західній Європі.

13. Рекламна діяльність у ранньому Середньовіччі в Західній Європі.

14. Розвиток реклами в період розвиненого Середньовіччя в Західній Європі.

15. Реклама у пізньому Середньовіччі в Західній Європі.

16. Тиражування інформації в Західній Європі вXV – XVI ст.

17. Діяльність інформаційних бюро і початок газетної реклами в Західній Європі у XVI – XVII ст.

18. Англійська і північноамериканська реклама у XVI – XVIII ст.

19. Елементи російської протореклами.

20. Усна реклама в Росії: витоки, у Середньовіччя, Новий час.

21. Розвиток образотворчої та письмової реклами в Росії від Середньовіччя до Нового часу.

22. Прообраз політичної реклами в Росії в народних видовищах XVIII століття.

23. Початок друкованої газети в Росії та реклама в російських газетах в XVIII ст.

24. Західноєвропейська реклама в XIX ст.: рекламні новації в англійській культурі.

25. Західноєвропейська реклама в XIX ст.: рекламні традиції у Франції.

26. Західноєвропейська реклама в XIX ст.: розвиток реклами у Німеччині.

27. Західноєвропейська реклама в XIX ст.: виставки як загальноєвропейський рекламний жанр

28. Рекламний процес у перші роки незалежності США (к. XVIII – п. XIX століть).

29. Розвиток реклами у США у другій половині ХІХ століття.

30. Американська реклама від рубежу століть до Першої світової війни.

31. Регулювання реклами в США в XIX- п. XX століть.

32. Еволюція образотворчої реклами в Росії у ХІХ столітті.

33. Малі образотворчі форми реклами в Росії у ХІХ столітті.

34. Плакатна реклама та фотореклама в Росії на рубежі XIX-XX століть.

35. Російські виставки як синтетичний рекламний жанр.

36. Рекламний процес в російській пресі у першій чверті XIX століття.

37. Реклама в пресі в Росії в післяреформений період (60-90-ті роки XIX століття).

38. Рекламний процес в журнальній періодиці в Росії на рубежі XIX-XX століть.

39. Аналітичне узагальнення рекламної діяльності в Росії в к. XIX- п. XX століть.

40. Розвиток реклами в США у ХХ ст.: 20-40 рр.

41. Розвиток реклами в США у ХХ ст.: 50-70 рр.

42. Розвиток реклами в США у ХХ ст.: 80-90 рр.

43. Реклама Великобританії в ХХ ст.

44. Реклама у Франції в ХХ ст.

45. Німецька реклама в ХХ ст.

46. Реклама в Іспанії в ХХ ст.

47. Реклама країн Азії в ХХ ст.: загальна характеристика

48. Японська реклама: розвиток і особливості.

49. Китайська реклама в ХХ ст.

50. Реклама в СРСР періоду громадянської війни та НЕПу.

51. Радянська реклама в 1930-1950 роки.

52. Еволюція радянської реклами в 1960-1980 роки.

53. Українська реклама в 90-ті роки ХХ століття.

54. Історія успіху відомого міжнародного РА (за вибором).


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав