Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Г) Земельним кодексом розмір не передбачений.

Читайте также:
  1. I. Связь с Трудовым кодексом Российской Федерации. Общие требования
  2. А) по основаниям недействительности сделок, предусмотренным Гражданским кодексом Республики Казахстан
  3. В цілому, вибір типу вогнегасника обумовлюється видом та розмірами осередків загорання, а норми їх накопичення установлюються згідно Правил пожежної безпеки.
  4. В) Правительство Республики Казахстан, уполномоченный орган, иные центральные и местные исполнительные органы в пределах компетенции установленной Кодексом.
  5. Великі розміри організації.
  6. Види деформацій.Закон Гука справедливий для таких деформацій, після яких тіло знову набуває попередніх розмірів і форми. Такі деформації називають пружними.
  7. Виплата цієї допомоги у перші 90 календарних днів зазначеним особам не здійснюється. Виплата починається з 91 календарного дня у розмірі 80% до визначеного розміру.
  8. Витрати, пов’язані з розглядом справи. Критерії визначення РОЗМІРУ витрат, пов’язаних з розглядом справи
  9. Вставте у документ таблицю розмірністю 5х6 (5 стовпців, 6 рядків), залишивши порожнім перший рядок.

5. При використанні земель житлової та громадської забудови відповідні суб‘єкти зобов‘язані:

а) вносити мінеральні добрива згідно з екологічними вимогами та нормами;

б) використовувати такі землі відповідно до містобудівної документації;

в) приватизувати земельні ділянки для забудови;

г) відчужувати земельні ділянки протягом одного року.

6. Визначте, на які цілі надходять кошти у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва:

а) на освоєння земель для сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та охорону земель;

б) на будівництво об`єктів соціального забезпечення;

в) на розвиток та будівництво сільськогосподарських підприємств;

г) на розвиток та виробництво сільськогосподарської та лісогосподарської продукції.

7. Вкажіть, у яких випадках не розробляється проект відведення земельної ділянки:

а) при організації нових і впорядкуванні існуючих об’єктів землеустрою;

б) при виявленні порушених земель та проведенні заходів щодо їх відновлення і консервації;

в) при купівлі-продажу земельної ділянки без зміни її меж та цільового призначення;

г) при встановленні в натурі (на місцевості) меж земель, обмежених у використанні і обмежених (обтяжених) правами інших осіб.

8. Консервації підлягають землі:

а) техногенно забруднені землі;

б) засмічені землі;

в) землі, які зазнали змін у структурі рельєфу;

г) особливо цінні землі.

9. Відповідно до якого критерію визначається місце подачі позову про відшкодування шкоди: а) такі позови можуть пред’являтися за вибором позивача за місцем проживання відповідача (місцем знаходження органу управління юридичної особи) або за місцем заподіяння шкоди; б) на розсуд позивача; в) виключно за місцем заподіяння шкоди;

г) виключно за місцем проживання позивача.

10. Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, тягне:

а) кримінальну відповідальність;

б) адміністративну відповідальність;

в) цивільну відповідальність;

г) кримінальну та дисциплінарну.

1. Відповідно до Закону України «Про охорону земель» земля розглядається як:

а) природно-історичне, органо-мінеральне тіло, що утворилося на поверхні земної кори, є осередком найбільшої концентрації поживних речовин, основою життя та розвитку людства, завдяки найціннішій своїй властивості – родючості;

б) поверхня суші з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами, що органічно поєднані та функціонують разом з нею;

в) частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

г) окрема складова частина екомережі, що має ознаки просторового об’єкта – певну площу, межі , характеристики.

2. Чи можливо передавати в заставу право на частину земельної ділянки:

а) можливо після виділення її в натурі (на місцевості) відповідно до документації із землеустрою;

б) не можна;

в) лише за рішенням відповідного органу влади;

г) лише за рішенням суду.

3. Загальний розмір земельної ділянки, яка надається безоплатно у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, згідно з ЗК України:

а) до 0.60 га.;

б) до 1 га.;

в) до 2 га.;

г) до 3 га.

4. Підставою припинення права користування земельною ділянкою є:

а) невикористання земельної ділянки протягом 2 років;

б) несплата земельного податку;

в) систематична несплата орендної плати;

г) звернення стягнення на земельну ділянку на вимогу кредитора;

5. Власники і землекористувачі земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов‘язані:

а) надавати відомості Міністерству екології та природних ресурсів про наявність та чисельність об‘єктів тваринного та рослинного світу на їх території;

б) надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування відомості про застосування пестицидів та агрохімікатів;

в) надавати органам внутрішніх справ відомості про дії сусідів щодо форм здійснення сільськогосподарської діяльності;

г) надавати засобам масової інформації відомості щодо напрямків використання земельної ділянки.

6. Вкажіть підставу для нарахування земельного податку:

а) дані моніторингу землі;

б) дані державного земельного кадастру;

в) дані землеустрою;

г) договір оренди земельної ділянки.

7. Визначить вид моніторингу земель залежно від цілей спостереження і територій охоплення:

а) локальний;

б) загальний;

в) оперативний;

г) фоновий.

8. Виконавцями державної експертизи землевпорядної документації є:

а) експерти, які працюють у складі центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища;

б) експерти, які працюють у складі спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері державної експертизи і мають високу кваліфікацію та спеціальні знання;

в) висококваліфіковані спеціалісти, які працюють у складі центрального органу виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища;

г) наукові працівники.

9. У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів спір вирішується:

а) судом;

б) територіальною громадою;

в) Державним агентством земельних ресурсів України;

г) Державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель.

10. При вчиненні яких земельних правопорушень до адміністративної відповідальності притягуються тільки посадові особи:

а) за перекручення даних державного земельного кадастру, а також приховування інформації про стан земель, розміри, кількість земельних ділянок, наявність земель запасу або резервного фонду;

б) за порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

в) за знищення громадянами межових знаків меж землекористувань;

г) за самовільне відхилення від проектів землеустрою.

 

1. В матеріальному аспекті під джерелами права розуміють:

а) соціально-економічні умови життя суспільства, які детермінують правотворчу діяльність органів державної (публічної) влади та обумовлюють її результат – зміст права як регулятора суспільних відносин;

б) способи та форми правотворчої діяльності органів публічної влади, результатом якої є правові акти, що містять правові норми;

в) зовнішня форма вираження загальновизнаних правил поведінки, які є обов’язковими для дотримання, виконання та слідування всіма особами, що мають юридичний зв'язок із державою (громадянство) чи перебувають на суверенній території;

г) сукупність нормативно-правових актів в галузі земельного права.

2. Чи обов’язково посвідчувати договір оренди землі нотаріально:

а) так;

б) ні;

в) за бажанням однієї із сторін;

г) лише у випадках визначених законодавством.

3. Підставами припинення права власності на земельну ділянку є:

а) припинення діяльності державних чи комунальних підприємств, установ та організацій;

б) відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;

в) використання земельної ділянки не за цільовим призначенням;

г) систематична несплата земельного податку.

4. Назвіть максимальний строк дії договору оренди землі:

а) 25 років;

б) 45 років;

в) 50 років;

г) 40 років.

5. Власники і користувачі земельних ділянок при здійсненні господарської діяльності зобов‘язані:

а) забезпечувати захист земель від ерозії, виснаження, забруднення, засмічення, засолення, заростання бур‘янами та чагарниками;

б) забезпечувати вирощування певних сільськогосподарських культур на своїй території;

в) забезпечувати здійснення будівництва промислових підприємств;

г) здійснювати господарську діяльність без врахування необхідності охорони родючості ґрунтів.

6. Зазначте поняття земельного податку:

а) капіталізований рентний дохід із земельної ділянки;

б) грошові надходження від реалізації прав на земельну ділянку;

в) обов`язковий платіж, що справляється з юридичних та фізичних осіб за користування земельною ділянкою;

г) плата за використання земельних ділянок на умовах оренди.

7. Проведення моніторингу земель і ґрунтів не передбачає:

а) своєчасне виявлення зміни стану земель та властивостей ґрунтів;

б) збереження і відтворення родючості ґрунтів;

в) визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками;

г) попередження впливу негативних процесів і ліквідації наслідків цього впливу.

8. Зміст землеустрою передбачає:

а) визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів;

б) облік кількості земель;

в) розробку загальнодержавної і регіональних програм використання та охорони земель;

г) облік якості земель.

9. Термін розгляду земельних спорів з дня подання заяви однієї із сторін органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів та органів місцевого самоврядування становить:

а) 2 тижні;

б) 1 місяць;

в) 10 днів;

г) 2 місяці.

10. Який вид відповідальності передбачено за непроведення рекультивації порушених земель:

а) дисциплінарна;

б) адміністративна;

в) кримінальна;

г) адміністративна та кримінальна.

 

1. Земельна ділянка – це:

а) частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

б)поверхня суші з установленими межами, певним місцем розташування, корисними копалинами та іншими елементами природи;

в) частина земної поверхні з ґрунтами, корисними копалинами та іншими природними елементами та визначеними щодо неї правами;

г) сукупний природний ресурс поверхні суші як просторового базису розселення і господарської діяльності, основний засіб виробництва в сільському та лісовому господарстві.

2. Власники, користувачі, орендарі земельних ділянок повинні бути попереджені про майбутнє вилучення земельних ділянок:

а) за один тиждень;

б) за один місяць;

в) за два місяці;


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 25 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.086 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав