Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Г) юридичні та фізичні особи, які у визначеному законом порядку можуть набути право користування землею для відповідних цілей і мають у зв’язку з цим певні права й обов’язки.

Читайте также:
  1. E. закономерности психического развития, протекающего в неблагоприятных условиях, патогенная сила которых превышает компенсаторные возможности индивида
  2. F) До прекращения дела обвиняемому должно быть разъяснено право возражать против такого основания.
  3. Gl] Тема 9.Законность и правопорядок. Мировой правопорядок
  4. I . Понятие и признаки правовых норм.
  5. I. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учителя информатики
  6. I. Нормативные правовые акты
  7. I. Понятие законности. Соотношение законности, права и власти.
  8. I. Понятие законности. Соотношение законности, права и власти.
  9. I. Понятие и виды источников (форм) права.
  10. I. Понятие, признаки и предпосылки правовых отношений.

5. Власник земельної ділянки зобов‘язаний:

а) своєчасно сплачувати орендну плату;

б) своєчасно сплачувати земельний податок;

в) своєчасно сплачувати внески на моніторинг земель;

г) періодично сплачувати збори у пенсійний фонд.

6. Зазначте, в якому випадку орендар має право вимагати від орендодавця відповідного зменшення орендної плати:

а)якщо орендар раціонально використовує земельну ділянку;

б) якщо земельна ділянка передана в оренду для сільськогосподарського призначення;

в) якщо стан орендованої ділянки погіршився не з його вини;

г) якщо орендар має пільги щодо плати за землю.

7. Вкажіть, чи дозволяє земельне законодавство здійснювати зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок:

а) може здійснюватися лише землевласниками і землекористувачами без спеціального дозволу на належних їм земельних ділянках для задоволення власних господарських потреб;

б) може здійснюватися на підставі спеціального дозволу за умов нанесення знятого поверхневого шару ґрунту на ділянку, з якої він був знятий, або на іншу земельну ділянку для підвищення її продуктивності;

в) може здійснюватися виключно органами державного контролю за використанням та охороною земель на підставі наданих їм повноважень;

г) може здійснюватися на підставі договорів з власниками земельних ділянок за рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за умов, що зняття та перенесення ґрунтового покриву буде здійснюватися виключно з техногенно забруднених земель.

8. Вкажіть, хто може бути розробником проекту відведення земельної ділянки:

а) фізична або юридична особа, яка має дозвіл на проведення землевпорядних робіт;

б) фізична або юридична особа, яка має ліцензію на проведення землевпорядних робіт;

в) фізична або юридична особа, яка має рішення відповідного органу місцевого самоврядування на проведення землевпорядних робіт;

г) фізична або юридична особа, яка має рішення центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів на проведення землевпорядних робіт.

9. Яким чином визначається порядок виконання рішення щодо вирішеного земельного спору у позасудовому порядку:

а) порядок виконання рішення визначається самими сторонами спору;

б) у рішенні органу місцевого самоврядування або органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів визначається порядок його виконання;

в) порядок виконання рішення приймається окремим рішенням та затверджується відповідним органом;

г) визначає спеціально створена виконавча комісія.

10. Відповідальність за безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури ґрунту, передбачена:

а) Кодексом України про адміністративні правопорушення;

б) Кримінальним кодексом України;

в) Господарським кодексом України;

г) Кодексом законів про працю.

1. «Джерела права» у формально-юридичному значенні в науці земельного права визначається як:

а) соціально-економічні умови життя суспільства, які детермінують правотворчу діяльність органів державної (публічної) влади та обумовлюють її результат – зміст права як регулятора суспільних відносин;

б) закони, судові прецеденти, правові звичай;

в) зовнішня форма вираження загальновизнаних правил поведінки, які є обов’язковими для дотримання, виконання та слідування всіма особами, що мають юридичний зв'язок із державою (громадянство) чи перебувають на суверенній території;

г) сукупність нормативно-правових актів в галузі земельного права.

2. Визначте зайве. Земельна ділянка, у тому числі та, на якій розташовані об'єкти нерухомого майна (будівлі, споруди) державної або комунальної власності, виставляється на земельні торги окремим лотом після:а) визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками; б) визначення вартості лота, причому вартість земельної ділянки дорівнює її нормативній грошовій оцінці; в) виготовлення технічного паспорта об'єкта продажу; г) отримання згоди громадськості на продаж відповідної земельної ділянки.3. Суб’єкти права державної власності на земельні ділянки:

а) державні підприємства;

б) сільські, селищні, міські Ради;

в) обласні ради;


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав