Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Г) Кабінет Міністрів України, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольські міські, районні державні адміністрації, державні органи приватизації відповідно до закону.

Читайте также:
  1. A. периоды наибольшей чувствительности организма к воздействию факторов среды
  2. I Неорганическая химия 1 курс
  3. I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  4. I ст. - проникновение вируса в организм
  5. I. Нормативные документы, регламентирующие деятельность преподавателя – организатора ОБЖ
  6. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  7. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  8. I. Организационный момент
  9. I. Организационный момент
  10. I. Организационный момент.

4. Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) припиняється в разі:

а) невикористання земельної ділянки протягом трьох років;

б) відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності;

в) невикористання земельної ділянки протягом двох років;

г) у разі встановлення земельного сервітуту.

5. Землекористувачі, які самовільно зайняли земельну ділянку, за рішенням суду зобов‘язані:

а)відчужити відповідну земельну ділянку протягом 1 року;

б) повернути земельну ділянку державі з правом на відшкодування затрат, понесених за час користування нею;

в) повернути земельну ділянку власнику землі або землекористувачу без відшкодування затрат, понесених за час незаконного користування нею;

г) можуть продовжувати користуватись земельною ділянкою протягом строку, встановленому в законодавстві.

6. Вкажіть, в якому випадку землевласники та землекористувачі за свій рахунок повинні здійснювати заходи щодо відновлення стану еродованих та деградованих земель:

а) якщо такі заходи передбачені загальнодержавними програмами;

б) якщо стан земельної ділянки порушений внаслідок землетрусу, зсувів та повеней;

в) якщо деградація земель виникла внаслідок стихійного лиха;

Г) якщо стан еродованих та деградованих земель порушений з їх вини.

7. Вкажіть, у якому випадку при зміні цільового призначення земельної ділянки здійснюється перепогодження проекту її відведення з органами виконавчої влади: а) перепогодження проекту відведення земельної ділянки з органами виконавчої влади при зміні її цільового призначення завжди є обов’язковим; б) якщо зміні цільового призначення підлягає частина земельної ділянки; в) якщо зміні цільового призначення підлягає вся земельна ділянка; г) якщо проект її відведення було складено державною землевпорядною організацією.

8. Визначте, контроль за використанням та охороною земель, який не відноситься до його видів:

а) державний;

б) самоврядний;

в) громадський;

Г) відомчий.

Які види спорів можуть бути вирішені органами місцевого самоврядування?

а) спори, щодо володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб;

б) спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей;

в) спори щодо розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів;

Г) земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах.

10. За які злочини у сфері земельних відносин настає кримінальна відповідальність:

а)за знищення громадянами межових знаків меж землекористувань;

б) непроведення рекультивації порушених земель;

в) зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, а також невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту;


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав