Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Г) забруднення або псування земель.

Читайте также:
  1. Аналіз стану забруднення довкілля.
  2. Відбудова народного господарства в Україні після Великої Вітчизняної війни. Друга радянізація західноукраїнських земель.
  3. Возвышение Москвы и процессы централизации русских земель.
  4. Возвышения москвы и объединение русских земель.
  5. ВОПРОС№7:Образование ВКЛ и присоединение к нему белорусских земель.
  6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬ. ПОНЯТИЕ СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ.
  7. Дворяне, к торорых от 5 до 20 тыс.земель.
  8. Дошли до Парижа, освободив Европу от Наполеона, Россия не присоединила никаких земель.
  9. ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

1. Об’єктом державного контролю за використанням та охороною земель є:

а) земельні ділянки;

б) землі природно-заповітного фонду;

в) всі землі в межах України;

г) земельні ділянки, надані у приватну власність.

2. Виберіть невірну відповідь. Захист прав громадян та юридичних осіб на земельні ділянки здійснюється шляхом:

а) визнання прав;

б) відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав;

в) застосування судом акту органа державної влади або місцевого самоврядування;

г) відшкодування збитків.

3. Розмір земельної ділянки, яка надається громадянам у власність для будівництва індивідуального житлового будинку в містах:

а) до 0,6 га;

б) до 0,10 га;

в) до 0,12 га;

г) до 0,15 га.

4. Право земельного сервітуту це:

а) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою;

б) право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне користування чужою земельною ділянкою;

в) виключне право власника земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою;

г)право власника або землекористувача земельної ділянки на користування чужою земельною ділянкою для цілей передбачених земельним законодавством;

5. Орендодавець за умовами договору оренди земельної ділянки зобов‘язаний:

а) не вчиняти дій, які б перешкоджали орендареві користуватися орендованою земельною ділянкою;

б) не попереджати орендаря про зміни у стані земельної ділянки;

в) не погрожувати орендарю збільшити орендну плату;

г) не вчиняти дій, які б сприяли реалізації прав третіх осіб щодо орендованої ділянки.

6. Вкажіть, що отримують власники землі та землекористувачі внаслідок тимчасової консервації деградованих та малопродуктивних земель:

а) компенсацію;

б) податкові та кредитні пільги;

в) зменшення податку;

г) звільнення від плати за землю.

 

7. Зазначте суб’єктів, які мають право розглядати і затверджувати робочі землевпорядні проекти, пов’язані з докорінним поліпшенням та охороною земель:

а) відповідні органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які надають і вилучають земельні ділянки;

б) замовники відповідних проектів;

в) центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

г) виключно сільські, селищні, міські ради та районні державні адміністрації.

8. До форм консервації земель належать:

а) заболочення;

б) заліснення;

в) зняття ґрунтового шару;

г) меліорація.

9. Прийняте рішення передається сторонам:

а) у місячний термін;

б) у 10 денний термін;

в) 5-денний термін;

г) в день прийняття рішення.

10. Визнаються недійсними за рішенням суду:

а) угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку купівлі-продажу, ренти, дарування, застави, обміну земельних ділянок;

б) угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку купівлі-продажу та дарування, земельних ділянок;

в) угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку застави, обміну земельних ділянок;

г) угоди, укладені із порушенням встановленого законом порядку, обміну земельних ділянок.

1. Суб’єктами земельних правовідносин є:

а) громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади;

б) громадяни, органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

в) громадяни, іноземці, апатриди, держава Україна;

г) народ України.

2. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) та право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) не припиняється в разі:а) поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача; б) спливу строку, на який було надано право користування; в) викупу земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю в разі користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб; г) невикористання земельної ділянки для забудови в разі користування чужою земельною ділянкою для забудови протягом одного року.

3. Держава набуває право власності на земельні ділянки у разі:

а) привласнення безхазяйного об’єкту;

б) прийняття спадщини;

в) війни;

г) при ліквідації підприємства, організації або установи державної форми власності.

4. Назвіть строк короткострокової оренди земельної ділянки:

а) не більше 3 років;

б) не більше 5 років;

в) не більше 25 років;

г) не менше 10 років.

5. Власники земельних ділянок зобов‘язані:

а) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

б) своєчасно вносити пестициди та агрохімікати;

в) підвищувати економічний прибуток від використання земельної ділянки;

г) періодично звертатись до державних органів про фінансову допомогу.

6. Вкажіть, за рахунок яких коштів реалізуються заходи, передбачені загальнодержавними програмами використання та охорони земель:

а) за рахунок Державного бюджету;

б) за рахунок місцевих бюджетів;

в) за рахунок коштів землевласників і землекористувачів;

г) за рахунок інших джерел, які не заборонені законом.

7. Встановлення та зміна меж адміністративно-територіальних утворень здійснюється за рішенням:

а) сільської ради;

б) обласної, сільської та селищної рад;

в) Верховної Ради України;

г) районних у містах рад.

8. Визначте, чи підлягає шкода, заподіяна в наслідок порушення законодавства про охорону земель відшкодуванню:

а) підлягає відшкодування в повному обсязі;

б) підлягають збитки, що включають лише суму коштів на відшкодування пошкодження, погіршення самих земель;

в) не підлягає відшкодуванню;

г) підлягають витрати на відшкодування негативних наслідків, які спричинили винні особи внаслідок вчинення неправомірних дій.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав