Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які види земельних спорів можуть бути вирішені органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів?

Читайте также:
  1. VII. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролей
  2. А также с государственными органами
  3. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  4. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади
  5. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади
  6. Адміністративно-правовий статус центральних органів виконав­чої влади
  7. Адміністративно-правовий статус центральних органів виконав­чої влади
  8. Акти судової влади як джерела трудового права
  9. Андрей Владимирович слезал с дерева и держал на руках Тему. А Тема держал на руках кота. Кот пихался лапами и сердито мяукал.
  10. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.

а) земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства;

б) земельні спори щодо розмежування меж районів у містах;

в) земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів;

г) земельні спори, що виникають з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб.

10. При вчиненні яких земельних правопорушень до адміністративної відповідальності притягуються тільки громадяни:

а) за псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур'янами;

б) за порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням;

в) за знищення громадянами межових знаків меж землекористувань;

г) за самовільне відхилення від проектів землеустрою.

1. Яка з визначених категорій земель не передбачена Земельним Кодексом:

а) землі рекреаційного призначення;

б) землі оздоровчого призначення;

в) землі лісового фонду;

г) землі історико-культурного призначення.

2. Чи зберігається дія земельного сервітуту у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут: а) ні;б) так; в) у випадках визначених в законі;

г) лише за рішенням суду.

3. При приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій право на отримання земельної частки ( паю) мають:

а) усі бажаючі громадяни України, які мешкають на території відповідної ради;

б) виключно працівники державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

в) працівники державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров’я, розташованих на території відповідної ради;

г) виключно пенсіонери з числа працівників державних і комунальних сільськогосподарських підприємств підприємств, установ та організацій.

4. Зазначте, які існують форми орендної плати за користування земельною ділянкою:

а) виключно грошова;

б) грошова, натуральна, відробіткова;

в) виключно натуральна;

г) виключно відробіткова.

5. За умовами договору концесії концесієдавець може бути зобов‘язаний:

а) забезпечити надання земельної ділянки для здійснення концесійної діяльності, якщо це необхідно;

б) забезпечити фінансову підтримку для здійснення господарської діяльності;

в) вирішувати спори, що виникають щодо використання земельної ділянки;

г) продати концесіонеру земельну ділянку.

6. Вкажіть, за використання яких земельних ділянок громадяни та юридичні особи звільняються від плати за землю:

а) за використання земельних ділянок, які перебувають у стадії сільськогосподарського освоєння;

б) за земельні ділянки, які належать до державної або комунальної форми власності;

в) за земельні ділянки, які особо охороняються державою;

г) за використання сільськогосподарських угідь.

7. Зазначте основні завдання землеустрою:

а)забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки;

б) розробка системи заходів по землюванню малопродуктивних угідь;

в) запровадження єдиної системи земельно-кадастрової інформації;

г) оцінка землі як природного ресурсу і засобу виробництва у сільському та лісовому господарстві.

8. Визначне, який банк даних про стан земель і ґрунтів не належить до державної комплексної системи спостережень:

а) національний;

б) регіональний;

в) науковий;

г) місцевий.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав