Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Г) не має такого права.

Читайте также:
  1. F) До прекращения дела обвиняемому должно быть разъяснено право возражать против такого основания.
  2. I. Понятие и виды источников (форм) права.
  3. II. Методология теории государства и права.
  4. Internet и система права.
  5. Jus Gentium как прообраз международного права.
  6. Ls: невозможно получить доступ к /dev/ttyACM0: Нет такого файла или каталога
  7. Ls: невозможно получить доступ к /dev/ttyACM0: Нет такого файла или каталога
  8. Quot;Туркменский народ заслужил такого правителя, как Сапармурат Ниязов, и будет произносить его имя вечно. И народ и Президент соответствуют друг другу".
  9. А 119. Значение толкования норм права...
  10. А) Общие принципы и подходы к изучению истории отечественного государства и права.

5. На власників земельних ділянок покладено обов‘язок:

а) один раз на місяць складати звіт про методи використання земельної ділянки;

б) своєчасно надавати інформацію органам внутрішніх справ про якісний стан ґрунтів;

в) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів;

г) періодично звітувати про якість посівів та насаджених сільськогосподарських культур.

6. Вкажіть, за який рахунок здійснюються заходи щодо приведення самовільно зайнятих земельних ділянок у придатний для використання стан, включаючи знесення будівельних споруд:

а) за рахунок власників землі або землекористувачів;

б) за рахунок громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки;

в) за рахунок громадян або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки та землевласників;

г) за рахунок місцевого бюджету.

7. Зазначте, що є об’єктом землеустрою:

а) проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

б) технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

в) територія адміністративно-територіальних утворень;

г) організація землеустрою.

8. З метою своєчасного виявлення змін стану земель, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів моніторинг ґрунтів ведеться на:

а) землях лісогосподарського призначення;

б) землях сільськогосподарського призначення;

в) водного фонду;

г) природно-заповідного фонду.

Чи мають право сторони, які беруть участь у земельному спорі, знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них виписки, подавати документи та інші докази, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони та ін.?

а) сторони не мають таких прав;

б) сторони мають такі права;

в) сторони мають такі права з дозволу органу, який вирішує спір;

г) сторона має такі права, якщо інша не заперечує проти цього.

10. За яке земельне правопорушення, передбачена адміністративна відповідальність:

а) знищення межових знаків;

б) укладення угод з порушенням земельного законодавства;

в) ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та подання недостовірної інформації щодо них;

г) самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику.

1. Інститутами земельного права є:

а) цивільно-правові та земельно-правові відносини, в які вступають громадяни, юридичні особи і держава;

б) нормативно-правові акти;

в)групи однорідних правових норм у земельній сфері, що об’єднуються за змістом;

г) сукупність нормативно-правових актів, що регулюють земельні відносини.

2. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюються:

а) за рішенням суду;

б) за згодою всіх співвласників згідно з договором;

в) за бажанням співвласників;


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.036 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав