Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Г) розірвати договір в односторонньому порядку.

Читайте также:
  1. Версальський мирний договір визначив післявоєнну розстановку сил у світі. Переможені нації залишились ображеними і мріяли про зміни і реванш. 1 страница
  2. Версальський мирний договір визначив післявоєнну розстановку сил у світі. Переможені нації залишились ображеними і мріяли про зміни і реванш. 2 страница
  3. Версальський мирний договір визначив післявоєнну розстановку сил у світі. Переможені нації залишились ображеними і мріяли про зміни і реванш. 3 страница
  4. Версальський мирний договір визначив післявоєнну розстановку сил у світі. Переможені нації залишились ображеними і мріяли про зміни і реванш. 4 страница
  5. Версальський мирний договір визначив післявоєнну розстановку сил у світі. Переможені нації залишились ображеними і мріяли про зміни і реванш. 5 страница
  6. Г) виключно в судовому порядку.
  7. Г) договір оренди землі, зареєстрований відповідно до закону.
  8. Гетьман Ю. Хмельницький. Переяславський договір 1659 р. З Москвою і Чуднівський договір 1660 р. з польщею.
  9. Глава II КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

3. Вкажіть всіх суб’єктів права приватної власності на земельну ділянку:

а) громадяни та юридичні особи;

б) громадяни України і юридичні особи (засновані громадянами України);

в) громадяни України, іноземні громадяни і особи без громадянства;

г) лише громадяни України.

4. Вкажіть строки користування земельною ділянкою державної або комунальної власності для забудови ( суперфіцій):

а) в Земельному кодексі строки не вказані;

б) не може перевищувати 50 років;

в) не може перевищувати 25 років;

г) не може перевищувати 20 років.

5. У разі здійснення порушення земельного законодавства землевласник або землекористувач зобов‘язаний:

а) приховати його наслідки від органів державного контролю;

б) припинити порушення та усунути його наслідки у 30-денний строк;

в) не допустити державного інспектора на свою земельну ділянку;

г) захищати своє право власності або право користування земельною ділянкою в суді.

6. Вкажіть, за який рахунок здійснюються виконання заходів, спрямованих на усунення причин та наслідків негативного впливу на земельні ресурси внаслідок стихійного лиха:

а) за рахунок Державного бюджету;

б) за рахунок місцевого бюджету;

в) за рахунок землевласників і землекористувачів;

г) за рахунок благодійних фондів та організацій.

7. До малопродуктивних земель відносяться:

а) сільськогосподарські угіддя, ґрунти яких характеризуються негативними природними властивостями, низькою родючістю, а їх господарське використання за призначенням є економічно неефективним;

б) землі лісогосподарського призначення;

в) землі під господарськими будівлями і дворами;

г) землі поверхня яких порушена в наслідок землетрусу, зсувів, добуванням корисних копалин та ін.

8. Зазначте, яке право не належить розробнику документації із землеустрою:

а) вимагати індексації вартості виконаних робіт із землеустрою в порядку, встановленому законом;

б) не інформувати зацікавлених осіб про здійснення землеустрою;

в) вносити пропозиції щодо оновлення застарілої документації із землеустрою;

г) здійснювати авторський нагляд за реалізацією заходів, передбачених документацією із землеустрою.

9. Ким здійснюється виконання рішення щодо земельних спорів, прийнятого органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи органом місцевого самоврядування?

а) стороною, яка порушила спір;

б) здійснюється органом, який прийняв це рішення;

в) спеціально створеною виконавчою групою;

г) суб’єктом, який має бути визначений окремим рішенням.

10. Який вид відповідальності передбачено за перекручення даних державного земельного кадастру, а також приховування інформації про стан земель, розміри, кількість земельних ділянок, наявність земель запасу або резервного фонду:

а) дисциплінарна;

б) адміністративна;

в) кримінальна;

г) адміністративна та кримінальна.

1. Метод земельного права:

а) являє собою відповідні характеру земельних відносин способи та прийоми впливу на поведінку їх учасників, які відповідають природі землі як національного багатства;

б) основні положення, вихідні ідеї, що відзначаються універсальністю, загальною значущістю, вищою імперативністю і відображають істотні положенні права;

в) основні напрями правового впливу на суспільні земельні відносини;

г) низка правових норм земельного законодавства, спрямованих на захист земельних відносин і правову охорону земель.

2. Протягом якого строку громадянин, повинен добросовісно, відкрито і безперервно користуватися земельною ділянкою без документів, які б свідчили наявність у нього права на цю земельну ділянку, що дозволило б йому звернутися до органу державної влади або органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу її у власність або надання у користування:а)10 років;б) 5років;в) 15 років;г) 20 років.

3. Суб’єктом комунальної власності на земельні ділянки є:

а) територіальна громада того чи іншого населеного пункту;

б) комунальні підприємства;

в) виконавчі органи місцевих рад;

г) житлово-будівельні та гаражно-будівельні кооперативи.

4. У разі незгоди землекористувача з вилученням земельної ділянки це питання вирішується:

а) в судовому порядку;

б) виключно органами місцевого самоврядування за місцем розтушування земельної ділянки;

в) органами державної виконавчої влади у галузі земельних відносин;

г) Кабінетом Міністрів України.

5. Власники сусідніх земельних ділянок зобов‘язані:

а) використовувати земельні ділянки будь-яким зручним для них способом;

б) не використовувати земельні ділянки способами, які не дозволяють власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок використовувати їх за цільовим призначенням;

в) не використовувати земельні ділянки за цільовим призначенням;

г) використовувати свою і сусідню земельну ділянку для власних потреб.

6. Вкажіть, чи може плата за суборенду земельних ділянок перевищувати розмір орендної плати:

а)так, у визначених законом випадках;

б) ні;

в) виключно для новостворених фермерських господарств;

г) протягом півтора року з моменту укладання договору суборенди.

7. Землеустрій здійснюється:

а) виключно державними землевпорядними організаціями;

б) виключно центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

в) державними та іншими землевпорядними організаціями;

г) власниками та користувачами земельних ділянок.

8. Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюють:

а)сільські, селищні, міські, районні та обласні ради;

б) Кабінет Міністрів України; місцеві державні адміністрації;

в) місцеві державні адміністрації;

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав