Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Г) виключно в судовому порядку.

Читайте также:
  1. Г) розірвати договір в односторонньому порядку.
  2. Лекція 13. Перегляд рішень Господарського суду в апеляційному порядку.
  3. Поняття, особливості та основні ознаки права власності на землю: відмова та подолання права виключної державної власності на землю.
  4. При зміцненні ґрунтів сипкими порошкоподібними речовинами (цементом, вапном) роботи виконують в наступному порядку.
  5. Про права та обов’язки особи (ЕКСПЕРТА), яка бере участь у судовому розгляді, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України
  6. Про права та обов’язки особи (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВНИКА ОБВИНУВАЧЕНОГО), яка бере участь у судовому розгляді
  7. Про права та обов’язки особи (ЗАХИСНИКА), яка бере участь у судовому розгляді, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України
  8. Про права та обов’язки особи (ОБВИНУВАЧЕНОГО), яка бере участь у судовому розгляді, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України
  9. Про права та обов’язки особи (ПОТЕРПІЛОГО), яка бере участь у судовому розгляді, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

1. Земельне право як навчальна дисципліна являє собою:

а) сукупність правових інститутів, кожний з яких складається з групи юридичних норм, що регулюють однорідні земельні відносини, які характеризуються певною єдністю;

б) систему знань та інформації про основні положення і зміст земельного права;

в) систему знань про суспільні процеси та проблеми, пов’язані з регулюванням земельних відносин;

г) сукупність земельно-правових норм.

2. Чи може бути внесено до статутного фонду право користування земельною ділянкою державної або комунальної власності: а) не може; б) може; в) у випадках визначених законом; г) за письмовою згодою з відповідним державним органом.

3. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок державної власності, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, та комунальної власності провадиться:

а) місцевими державними адміністраціями або органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень;

б) державними органами приватизації;

в) суб’єктами підприємницької діяльності, які мають відповідну ліцензію;

г) тендерними комітетами.

4. Вкажіть суб’єктів, які можуть встановлювати земельні сервітути:

а) виключно суди;

б) органи місцевого самоврядування або органи державної влади;

в) зацікавлені сторони;

г) всі суб’єкти, які вказані в пунктах 1, 2, і 3 цього питання.

5. Орендар земельної ділянки зобов‘язаний:

а) дотримуватися режиму використання континентального шельфу України;

б) дотримуватися режиму податкової звітності приватного підприємця;

в) дотримуватися режиму використання земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

г) дотримуватися порад орендодавця щодо використання земельної ділянки.

6. Зазначте, що розуміється під ставкою земельного податку:

а)капіталізований рентний дохід із земельної ділянки;

б) фіксований платіж за використання земельної ділянки;

в) законодавчо визначений річний розмір плати за одиницю площі оподаткованої ділянки;

г) обов`язковий податок, який визначається сторонами договору при використання землі.

7. Контроль за використанням та охороною земель полягає у:

а) забезпеченні додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного законодавства України;

б) системі спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів;

в) єдиній державній системі земельно-кадастрових робіт, яка встановлює процедуру визнання факту виникнення або припинення права власності і права користування земельними ділянками і містить сукупність відомостей і документів про місце знаходження та правовий режим зазначених ділянок, кількісну і якісну характеристику та ін.;

г) сукупності соціально-економічних та екологічних заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин.

8. Проект відведення земельної ділянки підлягає обов’язковому погодженню:

а)із суміжними землекористувачами;

б) з пожежними органами;

в) з Комісією з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою;

г) з органами, вказаними в п.1, 2 і 3 цього питання, а також з органом по земельних ресурсах.

9. Зазначте суб’єктів, які мають право розглядати і затверджувати техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель:

а)замовники відповідної землевпорядної документації;

б) відповідні органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування;

в) територіальні органи центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

г) центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

10. Земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у власності громадян і юридичних осіб, можуть бути вирішені:

а) Державною інспекцією сільського господарства України;

б) виключно в судовому порядку;

в) органами місцевого самоврядування;

г) органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

 

1. Який з перелічених принципів закріплений у ст. 5 ЗК України:

а) власник не може бути позбавлений права власності на земельну ділянку, крім випадків передбаченим ЗК України;

б) пріоритету вимог екологічної безпеки;

в) держава забезпечує і гарантує громадянам та юридичним особам рівні умови захисту своїх прав;

г) пріоритетності земель сільськогосподарського призначення.

2. У який строк органи місцевого самоврядування приймають рішення щодо безоплатної приватизації земельних ділянок:

а) 1 місяць;

б) 1 рік;

в) 6 місяців;

г) не пізніше, ніж 3 місяці.

3. Громадянин, який має земельну ділянку на праві постійного користування, може надавати її в оренду:

а) без зміни цільового призначення строком до 50 років;

б) без зміни цільового призначення строком до 10 років;

в) зі зміною її цільового призначення строком до 50 років;

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав