Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Чи може термін виконання рішення щодо земельних спорів бути продовжений?

Читайте также:
  1. Алгоритм виконання курсової роботи
  2. Алгоритм вирішення задачі
  3. Безпосередня демократія - це здійснення влади самим народом шляхом голосування або шляхом підтримки пропозицій (ініціатив), внаслідок яких можуть бути прийняті владні рішення.
  4. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  5. Важливі терміни з охорони праці
  6. Валютні операції на терміновому ринку
  7. Визнання та виконання міжнародного комерційного арбітраж­но­го рішення
  8. Визначення початкового рішення транспортної задачі.
  9. Виконання акредитива
  10. Виконання бюджету.

а) не може;

б) може бути продовжений вищестоящим органом або судом;

в) лише за згодою сторін;

г) за клопотанням однієї із сторін спору.

10. Спори, пов’язані з орендою землі, вирішуються: а) у судовому порядку; б) у судовому або позасудовому порядку; в) виключно органами місцевого самоврядування; г) виключно органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

1. До системи інститутів земельного права не відноситься:

а) інститут права власності на землю;

б) інститут використання надр;

в) інститут права землекористування;

г) інститут землеустрою.

2. Постановою Верховної Ради УРСР від 18.12.1990 р. «Про земельну реформу» всі землі УРСР оголошені об’єктом земельної реформи з:

а) 15.03.90 р.;

б) 15.03.91 р.;

в) 13.05.91 р.;

г) 15.05.91 р.

3. Обмеження використання земельною ділянкою підлягають:

а) державної реєстрації згідно земельному законодавству;

б) доведення до власника земельної ділянки;

в) додаткового оформлення рішення;

г) доведення до власника або землекористувача земельної ділянки.

4. Право оренди земельної ділянки – це:

а) засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою;

б) засноване на рішенні компетентного органу строкове платне володіння і користування земельною ділянкою;

в) засноване на договорі безстрокове платне володіння і користування земельною ділянкою;

г) засноване на договорі строкове безоплатне володіння і користування земельною ділянкою.

5. У випадку встановлення обмежень прав на земельну ділянку на землевласника може бути покладено обов‘язок:

а) зняти поверхневий ґрунтовий шар для будівництва дороги;

б) надати право полювання, вилову риби, збирання дикорослих рослин на своїй земельній ділянці в установлений час і в установленому порядку;

в) обмежити права інших осіб на користування земельною ділянкою;

г) надати право оренди земельної ділянки власникам сусідньої земельної ділянки.

6. Вкажіть, які релігійні та благодійні організації звільняються від земельного податку:

а)всі релігійні та благодійні організації звільняються від земельного податку;

б) звільняються не зареєстровані релігійні та благодійні організації;

в) звільняються зареєстровані та благодійні організації, які не займаються підприємницькою діяльністю;

г) звільняються зареєстровані та благодійні організації, які займаються підприємницькою діяльністю на землях сільськогосподарського призначення.

7. Вкажіть шляхи проведення державної експертизи землевпорядної документації: а) виключно розгляд землевпорядної документації; б) виключно розгляд землевпорядної документації та матеріалів; в) розгляд землевпорядної документації та матеріалів, а за необхідності – шляхом проведення обстежень у натурі (на місцевості); г) виключно проведення обстежень у натурі (на місцевості).

8. Вилучення особливо цінних земель:

а) допускається;

б)допускається, відносно зазначених земель державної і комунальної власності для будівництва об’єктів загальнодержавного значення;

в) допускається, відносно зазначених земель приватної власності для будівництва об’єктів загальнодержавного значення;

г) не допускається ні в якому разі.

9. Який критерій щодо розмежування підвідомчості судового розгляду та пов’язаних із земельними відносинами майнових спорів покладений між судами? а) суб’єктний склад учасників спору; б) об’єктний склад спору; в) на розсуд сторони, яка порушує спір; г) у кожному випадку визначається окремо.

10. Охорона земель розглядається як:

а) система правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського і лісогосподарського призначення, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісогосподарського призначення, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення;

б) система організаційних та інших заходів, спрямованих на захист землі від шкідливих речовин, гризунів, комах;

в) захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх вилучення та інших потреб;

г) комплекс організаційних, технічних та біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану та продуктивності порушених земель.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав