Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначте досягнення і прорахунки в науково-технічному розвитку України в перше десятиліття після проголошення державної незалежності України

Читайте также:
  1. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  2. VII. Антропологічний склад народів України
  3. Аварійно - рятувальні служби України.
  4. Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України
  5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  6. Адаптація інституту державної служби до законодавства ЄС
  7. Адвокатура України у радянський період.
  8. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
  9. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  10. Адміністративно-правовий статус Президента України

Вплив науки на розвиток людської цивілізації у 60-80-ті рр, значно посилився. В Україні визначні здобутки були зроблені передусім у точних та природничих науках:

1.світової слави набув Інститут електрозварювання Академії наук УРСР на чолі з академіком Б.Патоном. Зварювальні апарати цього інституту зварювали алюміній, титан, нержавіючу сталь у воді, космосі;

2.світовим лідером у сфері порошкової металургії став Інститут проблем матеріалознавства на чолі з академіком І.Францевичем;

3.певних зрушень досягнуто в сільськогосподарських науках - колектив Миронівського науково-дослідного інституту під керівництвом академіка В.Ремесла вивів нові сорти пшениці; в Україні виведені сорти цукрових буряків, що давали врожай на 50-55 центнерів вищий, ніж звичайно.

Провідним явищем у суспільних науках став вихід у світ 26-томної «Історії міст і сіл України» та багатотомної «Історії Української РСР».Найбільшого розвитку зазнали точні науки, оскільки саме вони працюють на обороноздатність країни. Гуманітарні дисципліни повністю були перетворені на «служницю» партії, метою яких було оспівування «досягнень» країни

 

Розкрити зміст гуманітарної політики Української держави в період 1994-2001 р.

Гуманітарна політика є однією з центральних сладових загальної політики держави;вона охоплює людину як цілісність, спрямована на реалізацію інтересів людини ц всіх сферах її суспільного та індивідуального буття, має на меті забезпечити реалізацію національних і загальнолюдських гуманістичних пріоритетів, викристалізованих народом і людством в ході їх історичного поступу. Підкреслен, шо основним джерелом формування гуманітарної політики України є українська культурно історична традиція.

Актуальність дослідження проблем формування, функціювання та розвитку гуманітарної політики належить до пріорітетних завдань вітчизняної гуманітарної науки – філософії, політології, культурології, тощо. І це зрозуміло. Утвердженя незалежної держави потребує виваженої, науково-обгрунтованої стратегії розвитку, яка б враховувала національні культурно- історичні традиції, світовий досвід, сучасні соціально-економічні, політичні і соціокультурні релігії. Центральне місце в цій стратегії має займати гуманітарна політика. Формування такої політики належить до стратегічних завдань державотворення. Дослідження цього процесу займають центральне місце в системі гуманітарних наук будь-якої демоктаричної держави світу.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 30 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав