Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Экология и устойчивое развитие (силлабус для студентов).

Читайте также:
  1. A. Раздел специальной психологии, изучающей психическое развитие у умственно отсталых людей и возможности его коррекции.
  2. C. палеоэкология
  3. D) Аутэкология, синэкология, демэкология.
  4. E) экономические законы и развитие экономических систем
  5. I. Задержка полового развития и неполное половое развитие
  6. III. Ознакомительное чтение. Развитие ОК-7, ОК-11
  7. III. РАЗВИТИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
  8. III. Строение атома. Развитие периодического закона.
  9. Quot;Развитие системы торговли на 10%- вдохновение, и на 90%- пот” Sunny Harris
  10. А) генеалогический анамнез; анамнез жизни (развитие, питание, перенесенные заболевания и др.); аллергологический анамнез; анализ заболевания.

сліпа, ободова, пряма

10. Які частки виділяють на печінці?

1 Lobus dexter

3 Lobus accessorius

4 Lobus qudratus

11. Які органи належать до А- товстої і Б – тонкої кишок .

А. товста: 5. Intestinum colon

6. Anus

2. Intestinum cecum

Б. тонка: 4. Pancreas

3. Intestinum duodenum

1. Hepar

12. Яке слово пропущене в реченні?

За характером будови зуби свійських тварин поділяються на довгокоронкові, короткокоронкові

13. Вхід у ротову порожнину називається …

rima oris

14. Яке слово пропущене в реченні?

Присінок рота поділяється на губну, щічну частини

15. У коней .... кишка поділяється на велику (висхідну) і малу (нисхідну)

ободова

16. Які з названих органів відділяють присінок рота від власне ротової порожнини

4 Arcus dentalis

17. Назвіть типи виділення секрету залозами шкіри

мерокринові, апокринові, голокринові

18. Серозна оболонка, що вистилає черевну порожнину називається

очеревина

19. Які частини розрізняють на стравоході?

шийна, грудна, черевна

20. Зовнішня оболонка шийної частини стравоходу називається ...

адвентиція

21. Назвіть поверхні, що розрізняють на легенях і печінці

1. Легені - Г. реберна, А. діафрагмальна, В. середостінна

2. Печінці - А. діафрагмальна, Б. нутрощева

22. М’язи, що звужують вхід у гортань називаються …

стіскачі

 

23. Яке слово пропущене в реченні?

Голосові складки ділять порожнину гортані на ... присінок, щілину, власнепорожнина

24. Назвіть частки правої легені собаки.

Верхівкова

Серцева

Діафрагмальна

25. У якого виду тварин трахейні кільця мають поперечно-овальну форму?

коня

 

26. З яких шарів гладкої мускулатури побудована м’язова оболонка сечового міхура.

Зовнішній поздовжній

Внутрішній поздовжній

Круговий (наверно имелся ввиду коловий)

27. Яким епітелієм вкрита слизова болонка сечівника.

перехідним

28. Назвіть особливості матки корови і свині

Корови - 2. роги матки закручені у вигляді рогів барана

3. роги матки з’єднуються міжроговими зв’язками

6. шийка матки утворює розетку, що вдається у піхву

Свині - 1. роги матки довгі, нагадують кишкові петлі

5. шийка матки без чіткої межі переходить у піхву

4. слизова оболонка шийки матки утворює випини

29. Яка складова утворює середостіння сім’яника?

Білкова оболонка

30. У коня голівка статевого члена потовщена на вільному кінці у вигляді ...

вінця

 

Варіант № 7

1. Назвіть шари основи шкіри.

сосочковий, сітчастий

2. Які частини виділяють на розі?

корінь, тіло, верхівка

3. Яке слово пропущене в реченні?

Апокриновий тип секреції притаманний потовим залозам

 

4. У якого виду тварин пальцевий м’якуш представлений стрілкою?

Кінь

 

5. Сальні залози за типом будови належать до ….

альвеолярного типу

 

6. Підберіть органи, що належать А - головній і Б – передній кишкам.

Головна – bucca, gingiva, dentes, pharings

Передня - oesophagus, gaster

 

7. Зуби, які не мають шийки зуба називаються ...

Довгокоронкові

8. Яке слово пропущене в реченні?

Розділ анатомії, що вивчає шкіру називається dermalogia

9. Як поідляються зуби за функцією і положенням.

Dentes incissivi

Dentes canini

Кутні зуби

10. Назвіть оболонки тонкої кишки.

Слизова

Серозна

М’язова

11. Яка частка печінки має хвостатий відросток?

Хвостата

12. Місце входу стравоходу у шлунок називається ...

кардіальний отвір – ostium cardiacum

13. Назвіть складові твердого піднебіння?

Raphe palatine

Ruge palatini

14. Розширення травної трубки позаду діафрагми називається …

Шлунок - ventriculus

15. Підберіть відповідну кількість зубів у названих видів тварин

Кінь - 36-40

Корова - 32

Свиня - 44

Собака - 42

16. Яке слово пропущене в реченні?

Серозна оболонка шлунка з великої кривини переходить у більший сальник

 

17. Якими зв’язками печінка приєднується до діафрагми?

Вінцевою

Круглою

Серпоподібною

18. Назвіть травну залозу змішаної секреції.

Підшлункова залоза

19. Класифікуйте шлунки

За будовою – Однокамерні, Багатокамерні

За особливостями будови слизової оболонки – Стравохідні, Стравохідно-кишкові, Кишкові

20. Як називається вихід з ротової порожнини?

зів - fauces

 

21. Назвіть змішані носові ходи за функцією ….

середній і загальний

22. Назвіть частки правої легені корови

Lobus cranialis

Lobus cardiacus

Lobus diaphragmaticus

Lobus accessorius

23. Підберіть до українських назв відповідні їм латинські терміни

Ніздрі – Nares

Легенева плевра – Pleura Pulmonalis

Корінь легень – Radix pulmonis

Загрузка...

Трахейні кільця – Anulus trachea

Поділ трахеї на два бронхи – Bifurcatio trachee

Ворота легень - Hilus pelmones

24. Яке слово пропущене в реченні?

Структурною і функціональною одиницею легень є ….. acinus (lobules pulmonalis)

25. Які з названих органів відносяться до органів сечовиділення?

Ren, nefros

Vesica urinaria

26. Органом парування у самців є …

penis

27. Які нирки за будовою властиві коню і собаці

Гладенькі однососочкові

28. Назвіть складові яйцепроводу.

Infundibulum tubae uterine

Ampula tubae uterine

29. Назвіть складові сім’яникового мішка

scrotum, m. cremaster externus, tunica vaginalis communis

30. Чим вкритий яєчник на поверхні?

Зародковим епітелієм, крім кобили, у неї серозною оболонкою.

 

 

Экология и устойчивое развитие (силлабус для студентов).

Задания СРС:

Методические рекомендации по выполнению заданий:в ходе самостоятельной домашней работы составляется конспект темы, в котором должны быть освещены поставленные вопросы. Ответы на вопросы должны быть полными, четкими с приведением конкретных примеров. Требования к оформлению самостоятельной работы студента: задание выполняется в рабочей тетради, объемом не менее 2 страниц рукописного текста в каждую строчку, либо 4 страниц через строчку. Каждое последующее задание выполняется с новой страницы. Все определения, термины, ключевые понятия должны быть выделены. Реферат оформляется в виде набранного компьютерного текста, объемом не менее 5 страниц формата А-4, 12-м шрифтом одинарного интервала, с приведением плана и списка литературы, обязательным титульным листом.

Тема 1. «Экология как теоретическая база охраны природы и рационального природопользования».

Задание: составить конспект и подготовиться к ответам на вопросы:

Что изучает экология?

Что является предметом и объектами изучения экологии?

Основные разделы экологии.

Задачи теоретической экологии (биоэкологии).

Задачи прикладной экологии.

Форма контроля:проверка конспектов, опрос.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 20 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав