Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

E) математика, география

Читайте также:
  1. E) математика, география
  2. II.9. Социальная география
  3. O География в эпоху Великих географических открытий.
  4. География
  5. ГЕОГРАФИЯ
  6. ГЕОГРАФИЯ
  7. География
  8. География бойынша шпаргалкалары
  9. География в классификации наук И. Канта 1 страница

 

241$$$ «Қышқылдық жаңбырларды» қай газдар туғызады?

A) SO2, CO2

B) NO2, SO2

C) P3O4

D) H2S

E) HCL

 

242$$$ Адам денесіндегі су қанша пайызды құрайды?

A) 65%

B) 100%

C) 40%

D) 10%

E) 90%

 

243$$$ Iрi дисперстi заттектерден ағызынды суларды тазалау әдiсi-

A) механикалық

B) биологиялық

C) физика-химиялық

D) электрохимиялық

E) химиялық

 

244$$$ Шығу көзi бойынша табиғи ресурстар былай бөлiнедi:

A) сарқылатын және сарқылмайтын

B) биологиялық, энергетикалық, минералды

C) сулық, ормандық

D) қалпына келетін, қалпына келмейтiн

E) физикалық

 

245$$$ Биологиялық табиғи ресурстарға мыналар жатады:

A) үй жануарлары

B) күн энергиясы

C) су

D) топырақ

E) фосфор, күкiрт

 

246$$$ Өнеркәсіпті экологиялық паспорттау алғаш қай елде басталды?

А) Францияда

В) Анлгияда

С) Германияда

D) АҚШ-та

Е) Италияда

 

247$$$ Арал теңiзiнiң құрғап қалған түбi қалай аталады?

A) Аралқұм

B) Қарақұм

C) Қызылқұм

D) Үшқұдық

E) Сарықұм

 

248$$$ Жергілікті популяциялардың жиынтығы негізінде қалыптасқан популяциялар

А) экологиялық популяция

В) гоеграфиялық популяция

С) элементарлы популяция

D) популяция тығыздығы

Е) популяция шығыны

 

249$$$ Адам қажеттiлiктерi былай бөлiнедi:

A) материалды, рухани

B) табиғи, техногендiк

C) материалды, техногендi

D) сарқылатын, сарқылмайтын

E) қалпына келетiн, қалпына келмейтiн

 

250$$$ Қоршаған ортаның табиғи ластануына мынау жатады:

A) орман өртi

B) транспорт

C) мұнайды сақтау

D) тоңазытқыш техникасы

E) отын жағу

 

251$$$ Энергетикалық табиғи ресурстарға мыналар жатады:

A) күн энергиясы

B) микроорганизмдер

C) топырақ

D) жануарлар, өсiмдiктер

E) ауа

 

252$$$ Халық шаруашылығында суды пайдаланудың неше түрі бар?

А) 2

В) 3

С) 4

D) 5

Е) 6

 

253$$$ Өндірісті экологиялық паспорттау қай жылдан басталды?

А) 1991 ж

В) 1993 ж

С) 1994 ж

D) 1990 ж

Е) 1995 ж

 

254$$$ Атмосфераның қай қабатында газдар ион күйiнде кездеседi?

A) ионосфера

B) тропосфера

C) термосфера

D) мезосфера

E) экзосфера

 

255$$$ Ультракүлгiн сәулесiнен тiрi организмдердi қорғайтын қабат-

A) озон экраны

B) қорғаныш экраны

C) тропосфера

D) парниктiк эффект

E) мезосфера

 

256$$$ Ауаның температурасы мен ылғалдылығын өлшеу үшін не қолданылады?

A) аспирационды психрометр

B) түкті гигрометр

C) монометр

D) водомер

E) иономер

 

257$$$ Жалпы су қорының неше проценті минералды тұздар?

А) 97,5

В) 90,5

С) 90, 3

D) 85,5

Е) 70,5

 

258$$$ Су ішінде өздігінен қозғалатын ағзалар-

А) нектон

В) бентос

С) планктон

D) фитопланктон

Е) зоопланктон

 

259$$$ Судың биологиялық ластануына әкелетiн ластағыш –

A) вирус

B) шлам

C) жылу

D) мұнай

E) құм

 

260$$$ Планета климатының түзiлуiне қатысатын, оның жылу режимiн реттейтiн жер қабаты-

A) литосфера

B) гидросфера

C) атмосфера

D) биосфера

E) педосфера

 

261$$$ Жер шарында тұщы су қоры қай жерде шоғырланған?

А) Антрактидада

В) бұлттарда

С) мұхиттарда

D) Африка құрлығында

Е) теңіздерде

 

262$$$ Көлем бiрлiгiне келетiн особьтар жиынтығы-

A) популяция тығыздығы

B) популяция тууы

C) популяция өлiмi

D) популяция саны

E) популяция құрылымы

 

263$$$ Басқа организм арқасында өмiр сүретiн организмдер-

A) паразиттер

B) гетеротрофтар

C) продуценттер

D) автотрофтар

E) фитофагтар

 

264$$$ Топырақтың эрозиясы дегеніміз не?

А) бұзылуы

В) шіруі

С) өңделуі

D) құнарлануы

Е) үгілуі

 

265$$$ Гидросфераның неше пайызын (%) тұщы су құрайды?

A) 3

B) 2

C) 5

D) 30

E) 20

 

266$$$ Құм, шлам, саз ластағыштардың қай түрiне жатады?

A) механикалық

B) биологиялық

C) физика-химиялық

D) химиялық

E) радиоактивтқ

 

267$$$ Суды заласыздандыру үшiн мынаны қолданады-

A) хлорлау

B) диссимиляция

C) дистиляция

D) түссiздендiру

E) тұндыру

 

268$$$ Орманды қорғаудың басты шараларына:

A) тиiмдi пайдалану және қайта қалпына келтiру;

B) орманды кесу және шабу;

C) санитарлы кесулер және ағаш дайындау;

D) тиiмдi пайдалану;

E) ескi ағаштарды өртеу

269$$$ Биосфераның биотикалық компоненттерi-

A) балықтар

B) қысым

C) ауа

D) температура

E) су

270$$$ Биосфераның абиотикалық компоненттерi-

A) ылғалдылық
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 127 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав