Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання 1. Особливості проведення нервового імпульсу в м`якітних та безм`якітних нервових волокнах.

Читайте также:
  1. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  2. VII. Домашнє завдання.
  3. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  4. Апарати для проведення гідромеханічних та механічних процесів.
  5. Апарати для проведення теплових процесів.
  6. Банківські системи зарубіжних країн, особливості їх побудови та функціонування
  7. Біографічні особливості М. Драгоманова
  8. Біографічні особливості М. Костомарова
  9. БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ "ПОТОЧНОГО" ВІДНОВЛЕННЯ
  10. БІОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ЗАНЯТЬ

 

Отзыв руководителя дипломного проекта

На дипломный проект студента(ки)__________________________________

выполненный на тему:_____________________________________________

1. Актуальность проекта___________________________________________

2. Научная новизна проекта________________________________________

3. Оценка содержания дипломного проекта___________________________

4. Положительные стороны проекта_________________________________

5. Замечания к дипломному проекту_________________________________

6. Рекомендации по практическому использованию (внедрению) ДП_____

7. Дополнительная информация для членов ГАК______________________

 

Руководитель_____________ФИО

(ученая степень, звание, должность)

«___» _______________ 200__год.

 

 

Приложение 15

Образец рецензии

РЕЦЕНЗИЯ

На дипломный проект студента(ки)____________________________________

выполненный на тему:_____________________________________________

1. Актуальность проекта___________________________________________

2. Научная новизна проекта________________________________________

3. Оценка содержания дипломного проекта___________________________

4. Положительные стороны проекта_________________________________

5. Рекомендации по практическому использованию (внедрению) дипломного проекта____________________________________________

6. Недостатки и замечания к дипломному проекту_____________________

7. Рекомендуемая оценка выполнения проекта________________________

 

Рецензент__________________ФИО

(Ученая степень, звание, должность)

«__» ____________ 200__год.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

На 2012 – 2013 учебный год

№ п.п Название дисциплины Контрольная работа Курсовая работа Экзамен Зачет Зачет с оценкой Срок сдачи работ
3 семестр 03 – 22 декабря 2012 г. Планируемый срок сдачи работ в электронном виде Фактический срок сдачи работ на бумажном носителе (за 5 дней до сессии) Сроки проверки работы (дней) Срок возврата работы с проверки Срок повторной сдачи
1. Матем. анализ   +     25.10.2012        
2. ТВиМС   +     25.09.2012        
3. Методы оптим. решений       + 25.11.2012        
4. Теория игр       + 25.09.2012        
5. Эк.-матем. методы       + 25.10.2012        
6. Бух.учет и анализ   +     25.11.2012        
7. Статистика   +     25.11.2012        
8. ДКБ +     25.10.2012        
9. Страхование   +     25.09.2012        
10. Физ.культура -     +            
11. Гос. и муницип. финансы   +     25.11.2012        
12. Корп.финансы   +     25.10.2012        
13. Налоги и нал/обложение   +     25.10.2012        
14. Фин.рынки и институты       + 25.11.2012        
15. Фин. математика       + 25.11.2012        
16. Фин. статистика       + 25.10.2012        
  за 3 семестр ВСЕГО          

 

ВАРІАНТ № 14

Теоретичне завдання

Завдання 1. Особливості проведення нервового імпульсу в м`якітних та безм`якітних нервових волокнах.

Проведення нервового імпульсу,передача сигналу у вигляді хвилі збудження в межах одного нейрона і від однієї клітки до іншої. Проведення нервового імпульсу по нервових провідниках відбувається за допомогою електротонічних потенціалів і потенціалів дії, які поширюються уздовж волокна в обох напрямах, не переходячи на сусідні волокна. Передача міжклітинних сигналів здійснюється через синапси найчастіше за допомогою медіаторів, що викликають появу потенціалів постсинаптичних . Нервові провідники можна розглядати як кабелі що володіють відносно низьким осьовим опором (опір аксоплазми — r i ) і вищим опором оболонки (опір мембрани — r m ). Нервовий імпульс поширюється уздовж нервового провідника за допомогою проходження струму між ділянками нерва, що покояться і активними (локальні струми). У провіднику у міру збільшення відстані від місця виникнення збудження походить поступове, а у випадку однорідної структури провідника експоненціальне загасання імпульсу, який в 2,7 разу зменшується на відстані 1 = (константа довжини). Оскільки r m і r i знаходяться в зворотному відношенні до діаметру провідника, те загасання нервового імпульсу в тонких волокнах відбувається раніше, ніж в товстих. Недосконалість кабельних властивостей нервових провідників заповнюється тим, що вони володіють збудливістю . Основна умова збудження — наявність в нервів потенціалу спокою . Якщо локальний струм через ділянку, що покоїться, викличе деполяризацію мембрани, що досягає критичного рівня (порогу), це приведе до виникнення що поширюється потенціалу дії. Співвідношення рівня порогової деполяризації і амплітуди потенціалу дії, що зазвичай становить не менше 1: 5, забезпечує високу надійність проведення: ділянки провідника, що володіють здатністю генерувати потенціал дії, можуть отстоять один від одного на такій відстані, долаючи яке нервовий імпульс знижує свою амплітуду майже в 5 разів. Цей ослаблений сигнал буде знову посилений до стандартного рівня (амплітуда потенціалу дії) і зможе продовжити свою дорогу по нерву. Швидкість проведення нервового імпульсу залежить від прудкості, з якою мембранна ємкість на ділянці попереду імпульсу розряджається до рівня порогу генерації потенціалу дії, що, у свою чергу, визначається геометричними особливостями нервів, змінами їх діаметру, наявністю вузлів галуження. Зокрема, тонкі волокна володіють вищим r i , і більшою поверхневою ємкістю, а тому швидкість проведення нервового імпульсу по ним нижче. В той же час товщина нервових волокон обмежує можливості існування великого числа паралельних каналів зв'язку. Конфлікт між фізичними властивостями нервових провідників і вимогами «компактності» нервової системи був дозволений появою в ході еволюції хребетних т.з. м'якушевих (мієлінізірованних) волокон. Швидкість проведення нервового імпульсу у мієлінізірованних волокнах теплокровних (не дивлячись на їх малий діаметр — 4—20 мкм ) досягає 100—120 м/сек. Генерація потенціалу дії відбувається лише в обмежених ділянках їх поверхні — перехопленнях Ранвье, а по межперехватним ділянках проведення нервового імпульсу здійснюється електротонічеськи. Деякі лікарські речовини, наприклад анестетіки, сильно уповільнюють аж до повного блоку проведення нервового імпульсу. Цим користуються в практичній медицині для знеболення.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав