Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Берестейська унія та її історико – культурні наслідки.

Читайте также:
  1. Безробіття: сутність, види та соціально-економічні наслідки. Закон Оукена.
  2. Берестейська унія, її причини та наслідки
  3. Берестейська церковна унія та її наслідки для українського суспільства.
  4. Викуп АТ власних акцій: випадки, порядок, наслідки.
  5. Дайте визначення поняття "історико-етнографічний регіон" ,охарактеризуйте основні етапи формування українських історико-етнографічних регіонів.
  6. Історико-культурні ресурси
  7. Історичні та етнокультурні витоки формування східнослов’янської спільноти на території України.
  8. Культурні епохи
  9. Культурні особливості процесу глобалізації

На духовне життя укр..народу у складі Вел. Литовського князівства великий вплив відіграла Берестейска унія, підписана 1596 р., згідно з нею православне населення на правобережжі України помимо його волі було змушене сповідувати католицизм. Цю унію підписала верхівка православних діячів без згоди з народом, тим самим це викликало незадоволення серед вірян.Наслідки унії: утворилася Українська греко – католицька церква, яка обстоювала національну ідентичність українців і чинила опір покатоличенню; почалася боротьба православних із греко – католиками, в українському суспільстві загострилися релігійні суперечності; не відбулося обіцяне зрівняння в правах уніатів із католиками.

 

 

21. Початок книгодрукування на Україні. Як відомо, книгодрукування народилося в Німеччині у 1440-х pp. Його батьком вважають І. Гутгенберга. Перша ж книжка українського автора «Передбачальне судження» вийшла у Римі латинською мовою 1483 р. її написав Юрій Котермак із Дрогобича, що якийсь час був ректором Болонського університету. Але на східнослов'янських землях книгодрукування розпочалося щойно в 2-й пол. XVI ст. Першою точно датованою російською книжкою є «Апостол», видрукуваний у московській друкарні за велінням царя Івана IV Грозного Іваном Федоровим та його помічником Петром Мстиславцем 1 березня 1564 р. Безпідставно переслідувані світськими й духовними властями як єретики, Федоров з Мстиславцем утекли з Москви до Литви. 1572 р. Федоров перебрався до Львова, де заснував друкарню на Краківській вул. 1574 р. він здійснив тут друге видання «Апостола», а також опублікував свій знаменитий «Буквар». Ці книжки дали початок книгодрукуванню в Україні. 23. Острозький культурно – освітній центр. В ІІ пол. 16 ст. в Україні зароджуються перші навчальні заклади. Серед них особливе місце посдав Острозький культурно – освітній центр, який був заснований у 1576-1580 рр. в м.Острозі на кошти волинського магната, князя Констянтина Острозького. До Острозького центру входила колегія, літературно – науковий гурток, бібліотека і друкарня.Тут працювали знамениті на той час укр.. вчені, культурні діячі Герасим Смотрицький (1 ректор), Христофор Філалет, Василь Суразький, Іван Вишенський, Демян Наливайко, Клірик острозький, Гаврило і Данило Дорофієвичі. Вихованцем цієї школи був знаменитий гетьман Петро Сагайдачний. В цій школі викладалися, крім релігійних, світські предмети, такі як: філософія, математика, астрологія, діалектика і логіка, старослов’янська, польська, грецька та латинська мова. За високий рівень викладацької діяльності цей центр назвали академією. Тут друкувалися також підручники старослов’янською та іншими мовами В Острозькому центрі створювали свої роботи Смотрицький, Христофор Філалет, Клірик Острозький, Василь Суразький, однак полемістом № 1 серед них був Іван Вишенський.

24. Гуманістичний характер творчості Ю.Дрогобича, П.Русина, С.Оріховського – Роксолана, І.Туробинського – Рутиинця, Г.Чуй- Русина. Зачинателем укр.. гуманізму був Юрій дрогобич (Котерман) – (1450-1494). З його наукової спадщини збереглося лише 4 праці. Всі вони з астрономії. Найбільш відома – «Прогнозтична оцінка поточного 1483». Підсумовуючи характеристику ідеї Дрогобича слід зазначити, що в них чітко сформульована концепція його поглядів на світ, людину. Він доводив, що людина здатна пізнавати світ і ця її здатність обумовлена наявністю в природі законів, що історія людства не є реалізацією наперд визначеного Божого промислу, а постає людською драмою в дії, де головне місце належить людині. Ю.Дрогобич був першим вітчизняним автором друкованої книги.Павло русин(Прецелєр) – (1470-1517). Був першим укр.. поетом-гуманістом, хоча і писав свої вірші латиною. У 1509 р. була видана його збірка віршів «Пісні Павла Скросного». З особливою повагою Павло ставиться до знання і підкреслює, що людина повинна працювати над собою все своє життя, поглиблювати світогляд і інтелект. Для нього книжка – це світлий образ правди та істини, вона яскравіша золота і дорожча всіх коштовностей.Станіслав Оріховський – Роксолан – (1512-1566) – талановитий оратор, філософ, публіцист, історик. Це була найвидатніша постать серед вітчизняних гуманістів. За унікальні ораторські здібності у Зах.Європі його називали т рутенським Демосфеном, то сучасним Ціцероном..Найвидатніші праці: «Слово перше та друге», «Про целібат», «Про природне право «.В цих творах з позиції гуманізму ним висловлювалися думки з проблем етики, політики, права. Тому переважна більшість вчених вважає Оріховського засновником полемічної лі-ри.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 114 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав