Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Та об'єкту господарської діяльності.

Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

1. Сущность и структура педагогической деятельности.

2. Сущность педагогического взаимодействия; виды взаимодействия.

3. Типология стилей педагогического взаимодействия.

4. Характеристика типов педагогического взаимодействия.

5. Технология педагогического взаимодействия.

6. Воздействие как единица взаимодействия.

7. Способы преднамеренного педагогического воздействия (убеждение, внушение).

8. Способы непреднамеренного педагогического воздействия (личный пример, заражение, подражание).

9. Технология педагогического требования.

10. Учет возрастных особенностей воспитанников при выборе приемов педагогического взаимодействия.

11. Конфликт как особый тип педагогического взаимодействия. Виды конфликтов в педагогическом процессе.

12. Стратегии и тактики педагогического управления в конфликте.

13. Технология педагогического разрешения конфликтов.

14. Понятие общения как формы педагогического взаимодействия. Функции педагогического общения.

15. Стили педагогического общения.

16. Стадии педагогического общения и технологические правила их реализации.

17. Вербальные и невербальные средства в структуре педагогического общения.

18. Характеристика методики контактного взаимодействия.

19. Особенности педагогического взаимодействия с детьми группы риска.

20. Особенности педагогического взаимодействия с разными типами семей.

21. Формы взаимодействия в педагогическом коллективе.

22. Технология установления педагогически целесообразных взаимоотношений.

23. Этика педагогического взаимодействия.

24. Механизмы формирования индивидуального стиля педагогического взаимодействия.

 

 

 

Тема: Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

Основи стійкості економіки держави

та об'єкту господарської діяльності.

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру це:

1. Підготовка і реалізація комплексу правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, спрямованих на регулювання техногенної і природної безпеки;

2. Завчасне реагування на загрозу надзвичайної ситуації з метою недопущення її виникнення або пом'якшення її можливих наслідків.

І. Основи стійкості економіки держави.

В умовах сучасної війни в економіці воюючих держав може створитись складна обстановка, пов'язана з виходом зі строю об'єктів промисловості, енергетики транспорту і зв'язку.

Тому дуже важливого значення набувають заходи по раціональному розміщенню і зосередженню продуктивних сил на території держави, приближенні їх до джерел сировини і палива, удосконаленню територіальних економічних зв'язків.

Все це значно підвищує обороноздатність держави, але не гарантує державу від значних втрат і збитків в разі виникнення війни. Звідси вкрай очевидна необхідність завчасного проведення заходів, направлених на зниження втрат і руйнувань на об'єктах і в галузях господарства, а також на створення умов для швидкого відновлення порушеного виробництва, тобто на підвищення стійкості економіки держави.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав