Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні напрямки підвищення стійкості.

Читайте также:
  1. II. Основні засоби
  2. Uml; Основні теоретичні положення
  3. Uml; Основні теоретичні положення
  4. А. Підвищення стійкості будівель і споруд.
  5. Базисні умови постачання відповідно до правил “Інкотермс-2000”. Основні обов’язки сторін за базисом постачання
  6. В) Екзистенціалізм та його основні напрями.
  7. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  8. Валютна політика України. Основні напрями лібералізації валютного ринку та посилення внутрішньої стабільності гривні
  9. Визначити напрямки та перспективи розвитку біотехнології.
  10. Визначте сутність, напрямки та перспективи розвитку генетичної інженерії.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Забезпечення сталого функціонування економіки держави потребує насамперед, захисту населення і забезпечення його життєдіяльності, створення запасів матеріальних ресурсів та раціонального їх використання.

Виходячи з досвіду організації і ведення цивільної оборони встановлені основні напрямки підвищення стійкості:

1. Забезпечення захисту населення та його життєдіяльності.

2. Раціональне розміщення продуктивних сил на території держави.

3. Підготовка галузей господарства і об'єктів до роботи в надзвичайних ситуаціях.

4. Підготовка до виконання робіт по відновленню народного господарства

5. Підготовка систем управління.

Сутність підвищення стійкості полягає в завчасній розробці і проведенні комплексу організаційних, інженерно-технічних та технологічних заходів, направлених на максимальне зниження можливі втрат, збитків в разі надзвичайних ситуацій.

Інженерно-технічні заходи включають комплекс робіт по підвищенню стійкості(міцності) споруд, будівель, устаткувань комунально-енергетичних систем, збереження стратегічних запасів.

Технологічні заходи сприяють стійкості виробництва шляхам зміни технологічного режиму, що виключає можливість виникнення "вторинних вражаючих факторів (пожежі, зараження НХР тощо).

Організаційні заходи передбачають розробку і планування дій керівного складу, ЦО, штабів, служб ЦО по захисту робітників і службовців, проведенню рятувальних і невідкладних робіт, відновленню порушеного виробництва.

Ці заходи розробляються створеними в Міністерствах, галузях н/г, об'єктах комісіями по стійкості завчасно з урахуванням природних, екологічних та інших особливостей районів, наявності трудових ресурсів, фінансових і матеріальних можливостей і передбачаються в відповідних планах по підвищенню стійкості.

До цих заходів відносяться:

1. Заходи, по захисту населення і забезпеченню його життєдіяльності.

2. Організація чіткого переводу галузей і об'єктів на режим роботи воєнного часу.

3. Дублювання виробництва найважливіших видів продукції.

4. Забезпечення надійної і безперебійної роботи транспорту, зв’язку і енергетики.

5. Захист с/г тварин, продовольства, продовольчої сировини, водопостачання від зараження радіоактивними, небезпечними токсичними і біологічними речовинами.

6. Проведення протипожежних заходів,

7. Створення і підтримання в готовності надійних систем оповіщення і управління.

8. Організація спостереження за радіоактивними, хімічним і біологічним зараженням.

9. Підготовка і проведення заходів по світломаскуванні об'єктів і населених пунктів.

Як було зазначено вище, одним із найважливіших принципів стійкості є те, що вона базується на нормативній основі.

Найважливішим нормативним документом-основою для проведення заходів по підвищенню стійкості є "Норми проектування інженерно-технічних заходів ЦО", які передбачені СНИП - ІІ - 10-74.

Норми ІТЗ ЦО установлюють основні вимоги до планування і забудови міст, розміщення підприємств, створенню надійних систем електро-водо-газо-тепло і топливопостачання, підготовці об'єктів до роботи в умовах надзвичайних ситуацій, надійності систем управління, зв'язку, будівництву захисних споруд, підвищенню протипожежної стійкості, проведенню заходів по світломаскуванню та ін.

Об'єм і характер заходів по підвищенню стійкості буде залежати від того, наскільки (в якому обсязі) були виконані вимоги цих НОРМ до розміщення підприємств, плануванні міст, будівництва будинків і споруд, систем водо-газо і енергозабезпечення.

Вимоги ІТМГО потребують:

1. Забудови міст окремими житловими масивами

2. Створення в містах смуг зелених насаджень і штучних водоймищ

3. Будівництво широких магістралей (ширина магістралі повинна бути не менше висоти найвищого будинку (Н) + 15м) і кільцевих автомобільних і залізничних доріг в обхід міст.

4. Розміщення об'єктів з урахуваннями можливих руйнувань.

5. Будівництво найважливіших споруд заглибленими в грунт.

Згідно з Нормами підприємства, бази і склади можуть будуватись лише за межами зон руйнувань, зараження і катастрофічного затоплення, які визначаються для кожного міста.

Не допускається розміщення в одному місці продовольчих складів з основними продуктами харчування, а також зберігання продуктів одного найменування тільки на одному складі.

Виробничі і складські будівлі повинні будуватись малоповерховими з мідним металевим каркасом і легкими оточуючими конструкціями.

Для підвищення стійкості водозабезпечення необхідно передбачати водозабір з 2-х незалежних джерел (один бажано підземний).

Це відноситься також і до систем електро- і газопостачання. Крім того, існують галузеві вимого до розвитку і розміщення потенційно небезпечних об'єктів.

Загальногалузеві вимоги передбачають комплекс заходів по реалізації техногенно-екологічної безпеки, а саме:

а) локалізацію об'єктів з потенційно небезпечними виробництвами на відстанях які б виключали можливість ініціювання аварій на сусідніх об'єктах (установах) при можливих НС

б) вибір і застосування раціонального планування території ПНО і промислових зон міст.

в) визначення (на станції проектування) оптимальних виробничих потужностей і розмірів підприємств забезпечуючих безпечне функціонування і т.д.

Розроблені орієнтовні відстані віддалення від виробництв, пов 'язаних із значнішими небезпеками:

Ø хлор (10-100 тонн) ~1000м

Ø ціаністий водень (20 і >) — 1000 м

Ø фосген (2 і>) — 1000 м

Ø водень (>2) — 500 м

Ø зраджений газ (пропан, бутан) (50 і >) — 1000 мі; і т. д.

Вимоги до підприємств, що виробляють, споживають або зберігають небезпечні речовини виконують такі заходи:

· проектування і спорудження будівель і споруд переважно каркасного

· типу з технічним контролем

· передбачення захисту ємкостей

· застосування прогресивних технологій, забезпечення необхідного

· технічного обслуговування

· забезпечення ЗІЗ

· постійний контроль за викидами в атмосферу

· навчання виробничого персоналу

 

ІІ. Основи стійкості промислового об'єкту

в надзвичайних ситуаціях.

Стійкість промислового об’єкту — це його здатність протистояти руйнівним силам аварій, катастроф, стихійного лиха та вражаючих факторів сучасної зброї і його можливість в екстремальних умовах випускати продукцію в запланованому обсязі і номенклатурі, а також можливість у мінімальні строї відновлювати порушене виробництво.

Для об'єктів, що не виробляють матеріальні цінності (транспорт, зв'язок) під стійкістю розуміють їх здатність виконувати свої функції у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Стійкість роботи промислового об’єкту в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу визначається:

1. Надійністю захисту робітників і службовців від надзвичайних ситуацій техногенного і природного походження і сучасних засобів ураження.

2. Здатністю інженерно-технічного комплексу протистояти дії вражаючих факторів надзвичайних ситуацій і сучасної зброї.

3. Захищеністю підприємства від можливих вторинних факторів ураження (високі температури, зараження небезпечними токсичними речовинами, пожежі і тлі.).

4. Надійністю системи постачання підприємств всім необхідним для випуску запланованої продукції, створенням необхідних запасів.

5. Стійкістю і безперервністю управління (в містах повинні бути обладнані підземні пункти управління (ПУ), а в заміській зоні дублюючі).

6. Підготовленістю підприємств до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт (Р,НР) по відновленню порушеного виробництва (створення формувань, оснащення їх приладами, технікою та іншим майном, підготовкою до дій у НС ).

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав