Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз стану забруднення довкілля.

Читайте также:
  1. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  2. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  3. Аналіз виробництва культури
  4. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  5. Аналіз витрат на виробництво продукції
  6. Аналіз вихідних умов
  7. Аналіз власне ринку
  8. Аналіз внутрішнього середовища
  9. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
  10. Аналіз динаміки та структури пасивів страхових компаній за 2010-2012 рр.

Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди

Згідно вимог п.4.1 ГОСТ 17.2.3.02-78 « Охрана природы. Атмосфера » , підприємства для яких встановлені нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря . повинні організовувати систему контролю за дотриманням нормативів ГДВ.

Критерій виконання розрахунків в об'ємі програм забруднення атмосферного повітря (ЕОЛ), які виконуються на ПЕОМ, в залежності від параметру ф , який характеризує умовну витрату повітря, яке необхідне для розчинення забруднюючої речовини у атмосфері до ГДК визначається на підставі вимог:

М/ГДКхр, де ф = 0,001 * НприН>10м, ф = 0,1 * Н при Н<10м, де :

М(г/С) - сумарне значення викиду від усіх джерел підприємства ;

ГДК (мг/„3)- максимально разова гранично допустима концентрація;

Н (м) - середньозважена по підприємству висота джерел викидів (п.7.8.) .

Нагляд за джерелами забруднення атмосфери складається у забезпеченні функціонування джерел виділення шкідливих речовин у режимі, що не перевищує встановлені значення ГДВ, а також контролю справності і діяльності джерел викидів (вентсистем та пилогазоочисних споруд).

Максимальний викид не повинен перевищувати встановленого для кожного джерела ( гурта джерел) контрольного значення нормативу масової концентрації ( мг/мЗ ), чи показника викиду (г/с ).

Згідно з вимогами КНД « Типовая инструкция по организации системи контроля промьішленньїх вьібросов в атмосферу в отраслях промьішленности » Государственньїй комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной средьі. Е. Толстиков. Ленинград . 1986 г. [12]

Обов'язково, у перелік речовин які підлягають обов'язковому контролю

повинні бути включені:

• Речовини, які мають ефект сумації.

• Основні забруднюючи речовини - оксиди азоту, вуглецю оксид, пил неорганічний.

• Шкідливі речовини по викидам яких у даному місці були зафіксовані рівні забруднення

атмосфери що відносяться до особливо небезпечних явищ.

• Специфічні шкідливі речовини по яких на підставі наглядів Укргідромета та Мінздрава України,
середньорічні концентрації перевищують середньодобовий ГДК

Періодичність вимірювального контролю за дотриманням встановлених значень ГДК визначається таблицею яка наводиться нижче для кожної забруднюючої речовини у викиді, в залежності від потужності викиду речовини самотнім джерелом чи умовно з'єднаним в один груповий, (г/с) та максимально разовий ГДК, чи орієнтованого безпечного рівня впливу шкідливої речовини (ОБРВ) у атмосферному повітрі в населених міст.

Таблиця 3.2.1.

Періодичність вимірювального контролю викидів шкідливої речовини для джерел (гурта джерел) в місяцях не менше ніж один раз.

 

Потужність викиду ш.р. г/с Діапазон ГДК 11Р. (ОБРВ), мг/м'
< 0,01 Від 0,01 до 0,1 Від 0,1 до 1,0 > 1
<0,1
Від 0,1 до 1,0
Від 1 до 10
Від 10 до 100
Від 100 до 1000
> 1000 0,5

Виходячи з цих нормативів, у таблиці 2.12 розроблюється план - графік контролю по речовинам, які викидуються самотнім чи умовно з'єднаними в гурт джерелами викидів. Контроль за дотриманням нормативів
ГДВ здійснюється підприємством чи іншою організацією, яка має право на проведення екологічних робіт згідно
договору.

При вибору місця відбору проб та методик рекомендовано враховувати матеріали проекту інвентаризації, а також керуватися відповідними розділами проекту.

При виконанні вимірів параметрів пилогазових потоків визначаються :

• Об'єм газових потоків ( мЗ./с ) та швидкість на гирлі джерела викиду ( м / с ).

• Кількість шкідливих речовин яки відходять від джерела викиду (г/с)та (мг/мЗ).

• Ступінь уловлювання шкідливих речовин пило газоочисними спорудами. %.

Максимальний викид не повинен перевищувати встановленого для кожного джерела ( гурта джерел) контрольного значення ГДК ( г/с та мг/мЗ ).

На підставі вимог пункту 1.6 (в) «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів , у яких обґрунтовують обсяги викидів для отриманняс дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств , установ, організацій та громадян - суб"єктів підприємницької діяльності « , яка затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України за № 108 від 09.03.2006 року та зареєстрована у Міністерстві юстиції України від 29.03.2006 року за № 341/12215 - здійснення контролю за дотриманням встановлених нормативів для суб"акта господарювання -обов'язкове.

На підставі вимог розділу № 6 "Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць ( від забруднення хімічними і біологічними речовинами) " ДСП 201-97 та пункту 8.4 "Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів "( ДСП 173 -96 ) , керівництво підприємства повинно розробити графік та узгодити свої дії у плані періодичності проведення контролю за станом забруднення атмосферного повітря на проммайданчику об"єкту , на межі розташування нормативної СЗЗ, місці розташування можливого житла, з організацією , яка має право на проведення цих вимірів чи підрозділом санітарно -епідеміологічного контролю Міністерством охорони здоров"я України (СЕС) з оформленням відповідного документу, якщо такий контроль потрібен та його можна здійснити існуючими методиками визначення .

Згідно Закону України " Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення " у вимозі ст. 19 " Гігієнічні вимоги до атмосферного повітря в населених пунктах, повітря виробничих та інших приміщеннях " , а також ст.22 " Вимоги до інших виробничих приміщень, території, засобів виробництва та технології " , керівництво підприємства повинно виконувати та дотримуватися цих вимог , а також проводити атестацію робочих місць у межах терміну на підставі вимог норматвних документів Мінздраву України проводити періодичні виміри контролю стану забруднення атмосферного повітря робочої зони згідно з планом-графіком контролю органів санітарно-епідеміологічного контролю Міністерства охорони здоров"я України (СЕС) з оформленням відповідного документу .

План графік контролю для підприємства наведено у таблиці 3.2.2.

Таблиця 3.2.2

Заходи щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин

Номер/но­мери джерел викидів Найменування забруднюючої речовини Затверджений граничнодо­пусти мий викид, мг/мЗ   Періодичність вимірювання Методика виконання вимірювань Місце відбору проб
Азоту діоксид починаючи з 01.12.09 атестована газохід
  Вуглецю оксид починаючи з 01.11.11 атестована газохід
Азоту діоксид починаючи з 01.12.09 атестована газохід
  Вуглецю оксид починаючи з 01.11.11 атестована газохід
Заліза оксид "(в перерахунку на залізо)   починаючи з 01.05.10 атестована газохід
  Хром шестивалентний (в перерахунку на триокис хрому) рік, починаючи з 01.05.09 атестована газохід
  Марганець та його з'єднання (в перерахунку на діоксид марганцю) починаючи з 01.12.09 атестована газохід
Заліза оксид**(в перерахунку на залізо)   починаючи з 01.05.10 атестована газохід
  Хром шестивалентний (в перерахунку на триокис хрому) рік, починаючи з 01.05.09 атестована газохід
  Марганець та його з'єднання (в перерахунку на діоксид марганцю) починаючи з 01.12.09 атестована газохід
Заліза оксид**(в перерахунку на залізо)   починаючи з 01.05.10 атестована газохід
  Хром шестивалентний (в перерахунку на триокис хрому) рік, починаючи з 01.05.09 атестована газохід
  Марганець та його з'єднання (в перерахунку на діоксид марганцю) починаючи з 01.12.09 атестована газохід
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом   починаючи з 01.05.10   газохід
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом   починаючи з 01.05.10 атестована газохід
Заліза оксид**(в перерахунку на залізо)   починаючи з 01.05.10 атестована газохід
  Хром шестивалентний {в перерахунку на триокис хрому) рік, починаючи з 01.05.09 атестована газохід
  Марганець та його з'єднання (в перерахунку на діоксид марганцю) починаючи з 01.12.09 атестована газохід
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом   починаючи з 01.05.10 атестована газохід
Азрозоль лакофарбових матеріалів   починаючи з 01.12.09 атестована газохід
  Ксилол інше, починаючи з 01.12.09 атестована газохід
Азрозоль лакофарбових матеріалів   починаючи з 01.12.09 атестована газохід
  Ксилол починаючи з 01.12.09 атестована газохід
Азоту діоксид починаючи з 01.12.09 атестована газохід
  Вуглецю оксид починаючи з 01.11.11 атестована газохід
Таблиця 3.2.3. Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин та груп речовин в атмосферне повітря від підприємства
Код забруднюючої речовини Найменування забруднюючої речовини Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
Вуглецю оксид 0,179
Вуглецю діоксид 234,639
Метан 0,005
Метали та їх сполуки, в т.ч.: 0,418
Заліза оксид**(в перерахунку на залізо) 0,390
Нікелю окис (в перерахунку на нікель) 0,000006
Ртуть металева 0,00000053
Хром шестивалентний (в перерахунку на триокис хрому) 0,000680
Алюмінію оксид 0,0000400
Марганець та його з'єднання (в перерахунку на діоксид марганцю) 0,02710
Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, в т.ч.: 0,2661
Пил деревини 0,151
Пил абразивно-металевий 0,113
Кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) 0,000107
Емульсол (склад:вода-97.6%,нітрит натрію-0.2% та інш.) 0,0020
Сполуки азоту, в т.ч.: 0,486
Азоту діоксид 0,486
Азоту( 1) оксид (N20) 0,000461
Діоксид та інші сполуки сірки, в т.ч.: 0,000100
Кислота сірчана за молекулою Н23О4 0,000100
Неметанові леткі органічні сполуки, в т.ч.: 3,293
Бензин (нафтовий,малосірчистий, в перерахунку на вуглець) 0,079
Масло мінеральне нафтове(веретенне,машинне,циліндров.та інш.) 0,002
Уайт-спірит 1,790
Вуглеводні граничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) 0,00002
Азрозоль лакофарбових матеріалів 0,632
позо Ксилол 0,790
Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор), в т.ч.: 0,00050
Водень хлористий (соляна кислота) по молекулі НС1 0,00050
Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор), в т.ч.: 0,00070
Фториди,газоподібні з'єднання(фтористий водень,4-фтор.кремній) 0,00070
  Усього для підприємства: 239,288
                           

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 23 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.052 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав