Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

У віці від 14 до 18 років

Читайте также:
  1. Вихід дітей віком від 15 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою.
  2. Для неповнолітніх у віці від 16 до 18 років встановлений робочий день − … годин.
  3. Зарубіжна культура 20—30-х років XX ст.
  4. Зростання громадсько-політичної активності населення в Україні наприкінці 80-хроків.
  5. Класифікація нестандартних уроків за педагогічними технологіями
  6. Ми триста років
  7. Модернізація підготовки вчителів до проведення уроків з комп`ютерною підтримкою
  8. Наростання кризових явищ у соціально-економічному житті України другої половини 1960-х — середини 1980-х років
  9. Обчислення строків погашення судимості.
  10. Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю

-у віці від 14 до 16 років

 

45. Яка фізична особа має право на здійснення підприємницької діяльності?

-фізична особа з повною правоздатністю

-фізична особа з обмеженою цивільною дієздатністю

-фізична особа з частковою цивільною дієздатністю

Фізична особа з повною цивільною дієздатністю

46. Над якими фізичними особами може бути встановлена опіка?

-над особами з обмеженою цивільною дієздатністю

Над малолітніми та недієздатними

-над особами з неповною цивільною дієздатністю

-над особами з частковою цивільною дієздатністю

 

47. Піклування припиняється у разі?

-досягнення фізичною особою повноліття

-реєстрації шлюбу неповнолітньої особи

-надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

У всіх зазначених випадках

 

48. Для визнання громадянина безвісно відсутнім необхідна відсутність відомостей про нього за місцем його постійного проживання протягом?

-6 місяців

Року

-2 років

-3 років

 

49. Для оголошення громадянина померлим необхідний строк?

Роки, 2 роки, 6 місяців

-6 місяців

-2 роки

-3 роки

 

50. Що необхідно мати, щоб стати суб’єктом цивільних правовідносин?

-громадянство України

-паспорт та реєстрацію

-досягти повноліття

Цивільну правосуб’єктність

 

51. Піклування встановлюється органом?

Судом

-органом реєстрації актів цивільного стану

-міліцією

-третейським судом

 

52. Піклувальником не може бути особа?

-матеріальний стан якої нестабільний

Що позбавлена батьківських прав

-якщо вона вже є піклувальником

-в якої є неповнолітні діти

 

53. Деліктоздатність це?

Можливість нести самостійну майнову відповідальність

-здатність особи мати цивільні права

-здатність особи своїми діями здобувати цивільні права

-здатність особи мати цивільні обов‘язки

 

54. Договором визнається?

-дія особи спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків

-дія двох або більше осіб спрямована на підвищення свого матеріального становища

Домовленість двох чи більше осіб, яка спрямована на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав та обов’язків

-це дія двох чи більше осіб, спрямованих на набуття або зміну цивільних прав та обов’язків

 

55. Оферта це?

-прийняття пропозиції однією стороною від іншої укласти договір

Пропозиція однієї сторони щодо іншої укласти договір

-це один із видів засобів забезпечення зобов’язання

-це обставина, яка звільняє особу від виконання зобов’язання

 

 

56. Акцепт це?

-пропозиція однією сторони до іншої укласти договір


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав