Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сплата штрафу за скоєння правопорушення

Читайте также:
  1. Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, примусовий захід державного впливу, що застосовується до особи за скоєння адміністративного правопорушення (проступок).
  2. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  3. Відомості про кримінальні правопорушення, вчинені неповнолітніми, за якими закінчено досудове розслідування за 6 місяців 2014 року
  4. Відповідальність за бюджетні правопорушення.
  5. Глава 68. Види порушень митних правил та відповідальність за такі правопорушення
  6. завдання і стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення
  7. Методика формування уявлень про права та обов’язки громадян, про відповідальність за свої вчинки, скоєні правопорушення.
  8. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
  9. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПРОВАДЖЕНЬ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЇХ ЗАВДАННЯ
  10. Правопорушення. Поняття, ознаки та види

- припинення правовідношення

- відновлення становища, що існувало до порушення права

 

89. Яка функція цивільно-правової відповідальності?

Компенсаційна

-охоронна

-сигналізаційна

-не має вірної відповіді

 

90. Не є підставою для звільнення від цивільно-правової відповідальності?

-вина кредитора

Вина боржника

-випадок

-непереборна сила

 

100. Структура Цивільного кодексу України?

загальна та особлива частини

-5 книг

Книг

-загальна частина, особлива частина, сімейне право України

 

101. До джерел цивільного права відносять?

-естетичні норми

Акти органів місцевого самоврядування

-моральні норми

-релігійні норми

 

102. Форми припинення юридичної особи?

-дозвільна і договірна

-розпорядження, наказ

Ліквідація, реорганізація

-акти органів виконавчої влади

 

103. Визначте форму припинення діяльності юридичних осіб?

-Санація юридичної особи

-Зміна комерційного найменування юридичної особи

-Зміна керівництва юридичної особи

Зміна організаційно-правової форми юридичної особи

 

104. Ознакою юридичної особи є?

-Наявність статуту

Наявність відокремленого майна

-Посада директора

-Наявність структурних підрозділів

 

105. Які з цих юридичних осіб не відносяться до господарських товариств?

-з обмеженою відповідальністю

Концерн

-командитне

-повне

 

106. Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту?

-підписання статуту всіма учасниками

Державної реєстрації

-отримання печатки

-отримання ліцензії

 

107. Які з цих юридичних осіб відносяться до господарських товариств?

-асоціація

-корпорація

-холдінгова компанія

Акціонерне товариство

 

108. Твори які не є об‘єктами авторського права?

-фотографічні твори

-комп‘ютерні програми

-твори ужиткового мистецтва

Офіційний переклад законів України

 

109. Що не вважається об‘єктом суміжних прав?

-відеограми

-фонограми

+комп‘ютерні програми

-програми радіомовлення

 

110. Первинним суб‘єктом авторського права є?

Фізична особа

-Юридична особа

-держава

-Територіальна громада

 

111. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин, породи тварин закінчується?

Через 30 років

-Через 50 років

-Через 70 років

-строку чинності немає, ці права охороняються безстроково

 

112. Суб‘єктом права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію є?

-фізична особа, яка набула це право за договором

Автор та юридична особа

-Юридична особа

-автор

 

113. Авторське право виникає з?

-Моменту позначення твору знаком ©

-Моменту видачі патенту на твір


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 6 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав