Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Моменту створення твору

Читайте также:
  1. IV. Редагування твору
  2. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  3. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 16 лет.
  4. Время, выраженное в глагольных формах по отношению к моменту речи, называется абсолютным временем.
  5. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції
  6. Економічна безпека на етапі створення, реєстрації та ліцензування комерційного банку
  7. Етапи створення будь-якої презентації
  8. Європейська валютна інтеграція – основа створення загальноконтинентальних геополітичних структур
  9. З моменту видачі продавцем покупцю товарного чи касового чеку
  10. З якого моменту вважається закінченим злочин «Втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність»?

-Моменту укладання договору про створення твору

 

114. Строк чинності особистих немайнових прав інтелектуальної власності становить?

-70 років

-35 років

-10 років

Особисті немайнові права інтелектуальної власності охороняються безстроково

 

115. Набуття права інтелектуальної власності на торгівельну марку засвідчується?

Свідоцтвом

-Патентом

-Договором про створення торгівельної марки

-Знаком ©

 

116. Особисті немайнові права інтелектуальної власності автор може набути з?

-16 років

-18 років

-14 років

Особисті немайнові права інтелектуальної власності набуваються незалежно від віку

 

117. Плагіат це?

-розповсюдження контрафактних примірників творів

Оприлюднення повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору

-публічний наклеп на автора твору

-відмова від авторських прав

 

118. Хто не є суб‘єктом права інтелектуальної власності?

-фізична особа

-юридична особа

-держава

Відсутня вірна відповідь

 

119. Строк дії майнових прав на всі об‘єкти суміжних прав?

Років

-70 років

-25 років

-відсутня вірна відповідь

 

120. Чинність виключних прав інтелектуальної власності на промисловий зразок спливає через?

-10 років від дня подання заявки

Років від дня подання заявки

-20 років від дня подання заявки

-25 років від дня подання заявки

 

121. Чинність виключних прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через?

Років від дня подання заявки

-15 років від дня подання заявки

-20 років від дня подання заявки

-25 років від дня подання заявки

 

122. Не належить до об‘єктів промислової власності?

-винаходи

Компіляції даних

-компонування інтегральних мікросхем

-раціоналізаторські пропозиції

 

123. Право інтелектуальної власності на об‘єкт створений за замовленням належить?

-замовнику

Творцю

-робітнику підприємства

-відсутня вірна відповідь

 

124. До зобов’язань, щодо передачі майна у користування не відносяться?

-Позичка

Оренда

-Рента

-Найм жилого приміщення

 

125. Якщо в договорі найму житла не встановлений строк договору він вважається укладеним на?

-вважається укладеним безстроково, доки одна із сторін не виявить бажання припинити договір

П’ять років

-три роки

-один рік

 

126. Поточний ремонт речі, наданої у прокат проводиться за рахунок?

-кредитора

-наймача

Наймодавця

-володільця

 

127. Договір позички транспортного засобу, в якому хоча б однією стороною є фізична особа укладається у?

-письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації

-в усній формі


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав