Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Юридична особа, яка має свідоцтво на право здійснення подібних перевезень

Читайте также:
  1. F) До прекращения дела обвиняемому должно быть разъяснено право возражать против такого основания.
  2. Gl] Тема 9.Законность и правопорядок. Мировой правопорядок
  3. I . Понятие и признаки правовых норм.
  4. I. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учителя информатики
  5. I. Нормативные правовые акты
  6. I. Понятие, признаки и предпосылки правовых отношений.
  7. I. Понятие, признаки и предпосылки правовых отношений.
  8. I. Правовой обычай.
  9. I. Правомерное поведение личности.
  10. I. Правосознание: понятие, структура, функции и виды.

- відсутня вірна відповідь

 

149. Для договору транспортного експедирування не характерно?

- оплатність

- письмова форма

- двосторонність

Відсутня вірна відповідь

 

150. Клієнт-це суб‘єкт договору?

- підряду

- оренди

- чартеру

Експедирування

 

151. Предметом за договором зберігання не може бути?

- речі

- документи, цінні папери

Тварини

- гроші

152. Хто несе відповідальність за схоронність речей при зберіганні їх у гардеробі організації?

- працівник гардеробу

- директор організації

Організація, як юридична особа

- поклажодавець

 

153. Право відмовитися від договору комісії комітент має за умови попередження комісіонера не пізніше?

-3 місяці

-1 місяць

Днів

-15 днів

 

154. Якщо сторони не визначили строк договору управління майном, то він вважається укладеним на?

-1 рік

- безстроково

Років

- відсутня вірна відповідь

 

155. Не є документом, який підтверджує факт страхування?

- договір страхування

- страховий поліс

Страховий кошторис

- відсутня вірна відповідь

 

156. Що не є видом зберігання?

- зберігання на товарному складі

- зберігання цінностей у банку

- зберігання речей у камерах схову

Відсутня вірна відповідь

 

157. Ризиковий договір особистого страхування передбачає?

- страхові виплати при настанні нещасного випадку

- страхові виплати наприкінці строку страхового договору

Страхові виплати тільки при настанні страхового випадку

- відсутня вірна відповідь

 

158. Договір купівлі-продажу є?

+ консенсуальним

- реальним

- безоплатним

- одностороннім

 

159. Позовна давність з приводу недоліків товару встановлюється в?

-2 роки

Рік

-3 роки

-5 років

 

160. Асортимент товару це?

Співвідношення товару за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками

- одиниці товару, що не можуть існувати окремо один від одного за призначенням

- складові частини товару, що є неподільними та нерухомими

- певний набір товару, що продавець зобов‘язаний передати покупцеві

 

161. Правове регулювання договору міни здійснюється?

За правилами договору купівлі-продажу

- за особливими правилами

- за правилами договору дарування

- за правилами договору ренти

 

162. Договір дарування?

Односторонній

- двосторонній

- багатосторонній

- оплатний

 

Право власності на товар за договором міни виникає у сторін?

-з моменту укладення договору

Водночас після виконання зобов‘язань про передачу майна обома сторонами

-з моменту оплати обома сторонами

-з моменту нотаріальної реєстрації угоди

 

164. Договір роздрібної купівлі-продажу вважається укладеним?

-з моменту передачі товару покупцю

-з моменту оплати товару


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав